Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 30.06.2012

Pořadatel:
MF036 (JK MIRA)
Datum konání:
30.06.2012
Místo konání:
Hnanice

Discipliny:

Skoky:
Z-S**

Rozpis:

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE:
1.1. Název závodu:                                        Parkurové závody Hnanice (skoky)
1.2. Číslo závodu:                                          630F3                                    
1.3. Pořadatel závodu:                                   JK Mira Hnanice (F0036)
1.4. Datum závodu:                                       30.6.2012 (sobota)
1.5. Místo konání závodu:                             Hnanice 24, Hrubá Skála - Hnanice                                     
1.6.1. Kolbiště:                                              travnaté 120x60m
1.6.2. Opracoviště:                                        travnaté 70x30m

2. FUNKCIONÁŘI ZÁVODU:
2.1. Ředitel:                                                   Markéta Rokoská
2.2. Sekretář závodů                                      Dana Kozáková                                
2.3. Hlavní rozhodčí                                      Václav Novotný ml.         
2.4. Členové sboru rozhodčích :                    Danuše Balažová
                                                                       Ing. Miroslava Wiedenová
                                                                       Ing. Ivo Brixí         
2.5. Technický delegát                                  Ing. Jana Novotná               
2.6. Stavitel parkuru                                      Tomáš Jarolím                       
2.7. Hlavní komisař(komisař na opracovišti)Ing. Miroslava Wiedenová
2.8. Hlasatel                                                   Daniela Ledlová
2.9. Výpočetní středisko                               Jiřina Bláhová

3. TECHNICKÉ ÚDAJE:
3.1. Předpisy: VP, PJS, Vet. a ustanovení tohoto rozpisu
3.2. Soutěže: 
3.2.1. Soutež se stupňovanou obtížností do 90 cm
            Rozhodování podle stupnice „A“296 na čas
            zápisné 250 Kč
            věcné ceny na 1-3. místě 
3.2.2. Dvoufázové skákání 100/110 cm
            Rozhodování podle stupnice „A“274.5.3.
            Zápisné 250 Kč
      Věcné ceny na 1.-5. místě
3.2.3. Parkur stupně ZL na čas, bez rozeskakování                         
            Rozhodování podle stupnice „A“ 238.2.1. na čas bez rozeskakování
            Zápisné 300 Kč
            Věcné a peněžité ceny na 1.-5. místě, celkem 3000,- (900,- 750,- 600,- 450,- 300,-)
3.2.4.Soutěž se stupňovanou obtížností do 120 cm se žolíkem
           Rozhodování podle stupnice „A“296 na čas
           zápisné: 300 Kč
           Věcné a peněžité ceny na 1.-5. místě, celkem 3000,- (900,- 750,- 600,- 450,- 300,-)
3.2.5.   Parkur stupně L**
            rozhodování podle stupnice A 276.2-jednokolová soutěž + finále
            Zápisné 400 Kč
            Věcné a peněžité ceny na 1.-5. místě, celkem 4000,- (1200,- 1000,- 800,- 600,- 400,-)

4. PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM ZÁVODU:
Prezentace se koná dne 30.6.2012 od 8:00 na věži rozhodčích nebo na tel. Čísle 723 386 401 p. Kozáková, p.Bláhová 777 823 425
4.2. Technická porada se nekoná
4.3. Sekretariát závodů – pracuje kdy 30.6.2012 od 8 do 16 hod. na věži rozhodčích
4.4. Začátek soutěže č. 1 v 9:00 , ostatní v návaznosti

5. VŠEOBECNÉ ÚDAJE:
5.1. Jmenovité přihlášky:JK Hnanice 24,511 01 Turnov, do dne 28.6..2012 do 20:00
Na tel. 604 275 555 (p. Sehnalová) nebo email: v.sikola@seznam.cz, nebo online přihláška na stránkách www.jk-hnanice.cz
5.2. Definitivní přihlášky – uzávěrka při prezentaci
5.3. Podmínky účasti: stanovené rozpisem
5.4. Námitky a stížnosti v souladu s PJS
5.5. Ubytování pořadatel nezajišťuje
5.6. Ustájení v den závodů pořadatel zajišťuje na základě závazné objednávky na tel 604 275 555 (p. Sehnalová)
5.7. Parkování vozidel – v areálu a na označených parkovištích
5.8. Připojení na el. proud – pořadatel nezajišťuje
5.9. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka

6. VETERINÁRNÍ PŘEDPISY
6.1. Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle vet. směrnic pro rok 2012
6.2. Účastníci závodů jsou povinni řídit se pokyny určeného pracovníka – pořadatele, a to včetně vyložení koní do příchodu vet. lékaře.
6.3. Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinář závodů při příjezdu

7. POSKYTOVANÉ SLUŽBY
7.1 lékařskou službu zabezpečuje : Pavel Kudrna, Josef Lamač
7.2. veterinární službu zabezpečuje MVDr. Věra Samohýlová
7.3. podkovářskou službu pořadatel nezajišťuje
7.4. Občerstvení zajištěno

8. KONTAKTNÍ OSOBA
Kontaktní osoba po celou dobu závodů –     Dana Kozáková (723 386 401)                                                        

9. OSTATNÍ USTANOVENÍ
9.1. Pořadatel nepřebírá v žádném případě odpovědnost za nehody nebo nemoci, které by postihly účastníky závodů, nebo jejich koně.
9.2. Pořadatel upozorňuje všechny účastníky závodů, že po celou dobu pořádání akce je přísně zakázáno volné pobíhání psů po celém areálu.
 

 

Zpracoval:                  Václav Šikola                                                            3.5.2012

Schválil:          Václav Novotný st.                                       dne: 24.5.2012

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski