Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 01.07.2012

Pořadatel:
MF153 (Jezdecký spolek Kolesa)
Datum konání:
01.07.2012
Místo konání:
Kolesa

Discipliny:

Drezura:
Z-S i pony

Rozpis:

DREZURY - KOLESA 701 F1
1.červenec 2012

1.Základní údaje:
Pořadatel       : JS Kolesa o.s. MF 153
                         Stáj Vasury MF 135
Datum konání:1.červenec 2012
Místo konání : Stáj Vasury Kolesa
Kolbiště         : písčité 20x60 m
Opracoviště   : písčité,travnaté
Dozor na pracovišti : Orctová Šárka
Funkcionáři   : ředitel : Sůrová Jaroslava
                        Hlavní rozhodčí : Ing.Minářová Milena
                        Členové sboru   : Tvarůžek Jan
                      Ing.Vondrouš Otakar
                      Ing.Kamínek Marcel  
                            
2.Technické údaje:                  
Předpisy - platná pravidla jezdeckého sportu
Soutěž     
         č.1. Drezůra stupně „Z“ – úloha Z1/2012 – HOBBY
-       soutěž přístupná všem koním a jezdcům
-       úloha je čtená,každý si zajistí svého čtenáře
-       startovné 300 Kč
         č.2. Drezůra stupně „Z“ - úloha P5/2002/2012
-       soutěž pony
-       úloha je čtená, každý si zajistí svého čtenáře
-       hodnocení dle čl.432 -3 rozhodčí,umístění dle čl.434
-       startovné 300 Kč
         č.3. Drezůra stupně „Z“- úloha DU/2009
-       soutěž přístupná všem koním a jezdcům
-       hodnocení dle čl.432-3 rozhodčí,umístění dle čl.434
-       startovné 300 Kč
         č.4. Drezůra stupně „L“ – úloha DD/2009
-       soutěž přístupná všem koním a jezdcům
-       hodnocení dle čl.432-3 rozhodčí,umístění dle čl.434
-       startovné 400 Kč

         č.5. Drezůra stupně „S“ – úloha JU/2009
-       soutěž přístupná všem koním a jezdcům
-       hodnocení dle čl.432-3 rozhodčí,umístění dle čl.434
-       startovné 400 Kč
           č.6. Drezůra stupně „S“ – úloha JD/2009
-       soutěž přístupná všem koním a jezdcům
-       hodnocení dle čl.432-3 rozhodčí,umístění dle čl.434
-      startovné 400 Kč                                                       
Časový rozvrh: Neděle – 01.07.2012 – 08.30 hod. soutěž č. 1
 POZOR!
Prezentace po telefonu 29.06.2012 od 17.00-20.00hod. Tel.602554599
Předběžné startovní listiny 30.06.2012 na www.elektrovasury.cz
Pořadatel si vyhrazuje právo na omezení počtu přihlášek a změny časového programu.

 

3.Ceny a peněžitá plnění
- ve všech soutěžích budou vítěz a umístění dekorováni floty podle PJS čl.129:3
Soutěž č. 1. – věcné ceny
Soutěž č. 2 - věcné ceny.
Soutěž č. 3. – věcné ceny
Soutěž č. 4. - věcné ceny v celkové hodnotě do 3000,-Kč
Soutěž č. 5. - 4.000 Kč/ 1.200,- 1.000,- 800,- 600,- 400,-/
Soutěž č.6. -   4,000 Kč/ 1.200,- 1.000,- 800,- 600,- 400,-/
4.Všeobecné údaje
Jmenovité přihlášky na adresu : Pavlína Sůrová
                                                    535 01 Kolesa 48
nebo na e-mail : vasury@tiscali.cz
Uzávěrka jmenovitých přihlášek do 28.06.2012
Ustájení a ubytování dle závazné přihlášky. Box 300 Kč.
Informace na WWW.ELEKTROVASURY.CZ
Pavlína Sůrová - tel.602 55 45 99
5.Veterinární předpisy
Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady platné pro rok 2012
Ostatní ustanovení
Pořadatel nepřebírá zodpovědnost za nehody nebo nemoci ,které by postihly účastníky závodů nebo jejich koní.Případné ztráty nebo škody pořadatel nehradí.Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složky.
Zákaz volného pobíhání psů!!!
Schváleno 23.5.2012, Václav Novotný 

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski