Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 04.07.2012 - 06.07.2012

Číslo závodů:
OM
Pořadatel:
MF153 (Jezdecký spolek Kolesa)
Datum konání:
04.07.2012 - 06.07.2012
Místo konání:
Kolesa

Discipliny:

Všestrannost:
ZP

Rozpis:

KOLESA -   číslo závodu 705F1 .

 

 KVALIFIKACE ZLATÉ PODKOVY - 47. ročník
pod záštitou firmy SCHAUMANN ČR s.r.o.

 

Mistrovství Východočeské a Středočeské oblasti ve všestrannosti
KMK - C/2012

 

1. ZÁKLADNÍ   ÚDAJE:
 
1.1. Pořadatel:                  ČJF o.s., Soutěže podkovy o.p.s., JS Kolesa o.s.
1.2. Technické zajištění: Jezdecký spolek Kolesa, o.s. - MF 153
1.3. Termín:                       4.7. a 6. 7. 2012
1.4. Místo konání:            KOLESA
1.5. Kolbiště:                    Travnaté, terén – rovina
1.6. Opracoviště:              Písčité

1.7. FUNKCIONÁŘI ZÁVODŮ:
     • Ředitel závodů:         Jaroslava Sůrová
     • Tajemník závodů:    Věra Sůrová
     • Hlavní rozhodčí:       Ing.Antonín Klauz
     • Sbor rozhodčích:      Ing. Ota Vondrouš, Ing.,Matoušková Ilona,
                                            Ing.Markéta Kvapilová , Jan Tvarůžek, Daniela Diringerová  
     • Technický delegát:   Michael Moudrý
     • Autor tratí:               Zdeněk Kusý
     • Hlasatel:                    bude upřesněno

2. TECHNICKÉ ÚDAJE:
 
2.1. Předpisy:                   PJS, jejich doplňky a ustanovení tohoto Rozpisu.
2.2. Postupové soutěže:  
     2.2.1. ZLATÁ PODKOVA, CNC 1*         Mistrovství Vč. a Střč. oblasti „S a Y“  
               Drezurní zkouška: FEI 1* 2009 B (obdélník 20 x 60 m)
               Terénní zkouška:    2400 - 3200 m, 520 m/min., 29 sk. 110 cm
               Skoková zkouška:   max. 600 m, 350 m/min, př./skoky – 10-11/13, 115 cm
      2.2.2. STŘÍBRNÁ PODKOVA, "L"          Mistrovství Vč. a Střč.oblasti „junioři“  
                                                                              KMK 6.ti letí
               Drezurní zkouška:   CN 6/09, (obdélník 20 x 60 m)
               Terénní zkouška:     2200 - 3000 m, 500 m/min., 25 sk. 105 cm
               Skoková zkouška:    max. 500 m, 350 m/min, př./skoky – 9-10/12, 110 cm
     2.2.3. BRONZOVÁ PODKOVA, "ZL"      Mistrovství Vč. a Střč.oblasti „děti“  
                Drezurní zkouška: CN 4/10, (obdélník 20 x 60 m)
                Terénní zkouška:    2000 - 2500 m, 450 m/min., 20 sk. 100 cm
                Skoková zkouška:   max. 500 m, 350 m/min, př./skoky - 9/10, 100 cm
 2.2.4. SOUTĚŽ NADĚJÍ, "ZL"                                           KMK 5.ti letí                    
                Drezurní zkouška: CN 4/10 (obdélník 20 x 60 m)
                Terénní zkouška:    2000 - 2500 m, 450 m/min., max. 20 sk. 100 cm
                Skoková zkouška:   max. 500 m, 350 m/min, př./skoky - 9/10, 100 cm     
2.2.5. SOUTĚŽ PONY, "ZK"     Mistrovství Vč. a Střč.oblasti „děti na pony do 16ti let“
                 Drezurní zkouška: CN 2/09 (obdélník 20 x 40 m)
                 Terénní zkouška:    1200 - 1800 m, 400 m/min., 15 sk. do 80 cm
                 Skoková zkouška:   max. 450 m, 325 m/min, př./skoky - 8-9/8-9, 80 cm

3. VŠEOBECNÉ ÚDAJE:
      3.1. Přihlášky:                  JS KOLESA, o.s., Miloslav Semelka, 535 01 Přelouč
                                                  E-mail: miloslav.semelka@elektrovasury.cz
                                                  Telefon: 466 937 113, Fax: 466 937 191
                                                   V přihlášce uvádějte své kontaktní telefonní číslo!
      3.2. Uzávěrka přihlášekJmenovitých do - 18. 6. 2012.
                                                   Konečných do - 27.6.2012   
                                                  Konečných - při prezentaci.
             Zápisné:                         * ZP    -    700 Kč
                                                    *   SP    -    600 Kč
                                                    *   BP    -    500 Kč
                                                    *   SN    -    500 Kč
                                                    *   PONY - 500 Kč 
                                                  Zápisné se nevrací.
                                                  Zápisné se zvýší o 50 % v případě nedodržení termínu jmenovité přihlášky.
     3.3. Prezentace:                Úterý, 3. 7. 2012   17.00 - 19.00 hodin !!!                                                                                                                                                                                     
     3.4. Technická porada:    Úterý, 3. 7. 2012   v 20.00 hodin.
     3.5. Ustájení:                     Od 3. 7. do 6. 7. 2012 - požadavek uvést v přihlášce.
                                                 Stání 550 Kč/koně a pobyt.
                                                 Box 1400 Kč/koně a pobyt (omezený počet)                                           Podestýlka piliny.
                                                 Krmivo není v ceně za ustájení - nutno uhradit.
V případě objednání boxu a neúčasti koně na závodech    nutno uhradit boxové ustájení. Box možno bezplatně odhlásit do 27.6.2012.

 

3.6. Ubytování:                 Dle závazné objednávky, cca 400 až 650Kč osoba/noc.
3.7. Stravování:                V areálu.
3.8. Úhrady:                      Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí
                                          vysílající složka.      
3.9.   Odpovědnost:            Pořadatel nenese odpovědnost za úrazy jezdců, koní a
                                              diváků.
3.10. Stížnosti a námitky: V souladu s PJS.
3.11. Kancelář závodů:      Budova ředitelství Elektrovasury, při závodech věž  
                                             rozhodčích.

 

4. VETERINÁRNÍ PŘEDPISY:
        4.1. Před vyložením koní předloží vedoucí ekipu platné veterinární doklady
               požadované SVS ČR pro přesun sportovních koní v roce 2012.
      4.2.   Přejímka koní:           Úterý, 3. 7. 2012 od 17.00 do 19.00 hodin !!!!
        Veterinární lékař provede přejímku všech koní, kontrolu průkazů a záznamů o předepsané vakcinaci a vyšetření. Koně nesplňující podmínky nebudou připuštěny k soutěži. Přejímka po uvedeném termínu - pouze proti úhradě !!!

UPOZORNĚNÍ:           Volný pohyb psů v areálu závodiště nebude tolerován. Průvodce 
psa na vodítku předloží na požádání platný očkovací průkaz psa.

5. POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
      5.1. Lékařská služba:           Zdravotní záchranná služba Pardubice.
      5.2. Veterinární dozor:         Určí KVS.
      5.3. Veterinární služba:        MVDr. Rostislav Hyksa - proti úhradě.
      5.4. Podkovářská služba:     Karel Kysilka - proti úhradě.

 

6. OSTATNÍ USTANOVENÍ:
      6.1. Peněžité ceny:          ZP      -   15.000 Kč (5000 - 4000 - 3000 - 2000 - 1000)
                                                SP       -   10.000 Kč (3300 - 2500 - 1900 - 1400 - 900)
                                                BP      -     5.000   Kč (1600 - 1300 - 1000 - 600 - 500)
                                                SN      -     5.000   Kč (1600 - 1300 - 1000 - 600 - 500)
                                                PONY -   věcné ceny

7. PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ   PROGRAM:
Úterý     3. 7. 2012       17.00 - 19.00 hod.       přejímka koní (čl. 518.1.1.)
                                      17.00 - 19.00 hod.       prezentace
                                       20.00 hod.              technická porada vedoucích ekipů
Středa   4. 7. 2012                 08.00 hod.             drezurní zkoušky 
Čtvrtek  5. 7. 2012                 08.00 hod.            terénní zkoušky

Pátek 6. 7. 2012                      08.00 hod.            kontrola koní (čl. 518.1.5.)
                                                 10.00 hod.            skokové zkoušky                  

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na omezení počtu přihlášek a změny časového programu.
Dekorování a předání cen vždy po ukončení soutěže.

 

8. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ:
      8.1.   Všechny drezurní úlohy se jezdí zpaměti!
      8.2.   Každý účastník závodů bude mít svoji sadu identifikačních čísel na koně !!!  

 

                                                                                                       Ředitel závodů
                                                                                                   Jaroslava Sůrová v.r.
V Kolesách, dne 22. 04. 2012.

 

Schválil: Novotný Václav v.r
                30. 4. 2012

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski