Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 06.07.2012 - 08.07.2012

Pořadatel:
MF265 (Dostihový spolek a.s.)
Datum konání:
06.07.2012 - 08.07.2012
Místo konání:
Pardubice

Discipliny:

Spřežení:
A

Rozpis:

JEZDECKÉ ZÁVODY VE SPŘEŽENÍ

 

Cena hejtmana Pardubického kraje

 

číslo závodů : 706F1
1.      Základní údaje:
1.1.    Pořadatel :               Dostihový spolek a.s.
1.2.    Termín :                  6-8.7.2012
1.3.    Místo konání :         Dostihové závodiště Pardubice
1.4.    Kolbiště :                 Travnaté (110 x 65 m ) )
1.5.    Opracoviště :           pískovo-hlinité (40 x 100 m)
1.6.    Funkcionáři závodů :
·         Čestný ředitel – Mgr. Radko Martínek
·         Ředitel – Hana Jeníková
·         Hlavní rozhodčí – Václav Novotný st.
·         Sbor rozhodčích –Matoušková Ilona, Hrdličková Ila, Ing. Karel Regner
·         Komisař  – Hrdlička Heřman
·         Technický delegát - František Slavík
·         Stavitel  - Jaroslav Kosař
·         Hlasatel – Jiří Soukup
·         Tajemník – Sylva Novotná
·         Výsledky - výpočetní středisko
 
2.      Technické údaje
2.1.    Předpisy : platná PJS a tento rozpis
2.2.    Soutěže :                  

 

2.2.1           Dvojspřeží: A/2 – obtížnost – CAN-B
Drezurní zkouška:   FEI č.6 A, zpaměti, obd.100 x 40 m.
Maratón:                  A: cca 6600m, 15 km/hod
                                 D: cca 933 m, 7 km/hod, 8 min.
                                 E:cca 6500m, 14 km/hod, 28 min, 5 překážek
Překážková jízda:    cca 700m, 250 m/min, 18 překážek, 2 kombinace
                                                       jedna vodní překážka, branky 170 cm.
 
2.2.2           Čtyřspřeží: A/4 – obtížnost – CAN-B
Drezurní zkouška:  FEI č.6 , zpaměti, obd.100 x 40 m.
Maratón:                  A: cca 6600m, 15 km/hod
                                 D: cca 933 m, 7 km/hod, 8 min.
                                 E: cca 6500m, 14 km/hod, 28 min, 5 překážek
Překážková jízda:    cca 700m, 230 m/min, 18 překážek, 2 kombinace
                                                       jedna vodní překážka, branky 190 cm.

 

2.2.3      Jednospřeží: A/1 – obtížnost – CAN-B
Drezurní zkouška:  FEI č.7 A, zpaměti, obd.100 x 40 m.
Maratón:                  A: cca 4250m, 15 km/hod
                                 D: cca 933 m, 7 km/hod, 8 min.
                                 E: cca 6500m, 14 km/hod, 28 min, 5 překážek
Překážková jízda:    cca 700m, 250 m/min, 18 překážek, 2 kombinace
                                                       jedna vodní překážka, branky 160 cm.
 
2.2.4.         Dvojspřeží: PONY
Drezurní zkouška:   FEI č.6 A
Maratón:                  A: cca 4250m, 14 km/hod
                                 D: cca 933 m, 6 km/hod.
                                 E: cca 6500m, 13 km/hod, 28 min, 5 překážek
Překážková jízda:   cca 700m, 250 m/min, 18 překážek, 2 kombinace
                                                       jedna vodní překážka, branky 160 cm.

 

3.          Všeobecné údaje:
3.1.    Jmenovité přihlášky zasílejte na : Kateřina Mandysová
                                                         tel: +420 777 750 922
                                                         e.mail: mandysova@pardubice-racecourse.cz
3.2.    Uzávěrka přihlášek : jmenovitých do 25.6.2012 do 24 hodin
U každé přihlášky je nutno uvést čísla licencí jezdců, koní, oddílů a kontaktní telefonní čísla, jinak nebudou akceptovány. Jakákoliv dodatečná změna koně nebo jezdce po uzávěrce, pokud bude přijata – penalizační sazba 100,- Kč
3.3.    Peněžitá plnění : splatné při prezentaci soutěže č. 1      1000,- Kč/start
                                                                      soutěže č. 2       1500,- Kč /start
                                                                      soutěž č. 3           800,- Kč /start
                                                                       soutěž č.4           800,- Kč/start
3.4.    Prezentace: 5. 7. 2012 dle časového programu v sekretariátu závodů
3.5.    Ubytování : pořadatel nezajišťuje
3.6.    Ustájení : boxové od 6.5. – 8. 5. 2012 – Jiří Bělohlav - tel.: 777 750 936
Vnitřní box - 1800,- Kč /pobyt
Venkovní box – 1700,- Kč/pobyt
V ceně ustájení není zahrnuto seno, bude možnost zakoupení.
3.7.    Úhrady : veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka.

4.         
Předběžný časový harmonogram
Čtvrtek: 5.7.2010          15,00 - 18.00 hod prezentace
                                               20,00 hod – technická porada
         Pátek:     6.7.2010          9,00 hod – drezura pony, 1 ,2, 4
         Sobota: 7.7.2010           9,00 hod – maratón – pony, 1, 2, 4
         Neděle: 8.7.2010           9,00 – kondiční zkouška
                                              11,00 hod – parkur – pony, 1, 2, 4

5.          Veterinární předpisy:

        Veterinární předpisy jsou stanoveny v platných Metodických pokynech SVS ČR. Před 
        vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady v souladu s těmito
        pokyny. Kontrolu provede pověřený vet. lékař. Veterinární přejímka koní se nekoná.

6.         
Poskytované služby:
6.1.    Lékařská služba :     MUDr. Tomáš Brož
6.2.    Veterinární služba :  MVDr. Petr Přikryl
6.3.    Podkovářská služba: p. František Kocourek

7.         
Ostatní ustanovení:
 7.1.    Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, za nehody a onemocnění, za ztráty předmětů a jejich poškození
7.2.    Dekorování a floty dle PJS vždy po skončení příslušné soutěže.
7.3.    Čestné ceny budou uděleny podle čl.128 VP.
Pony –      7.500,-  Kč. (2500-1800-1400-1000-800)
1spřeží –   7.500,- Kč. (2500-1800-1400-1000-800)
2spřeží – 15.000,- Kč. (5000-4000-3000-2000-1000)
4spřeží – 20.000,- Kč. (6500-5000-4000-2750-1750)
7.4.    Stížnosti a námitky v souladu s PJS.
7.5.    Startovní listiny budou vyvěšeny vždy 1 hodinu před zahájením příslušné soutěže.
7.6.    Pořadatel zajistí počítačové zpracování výsledků.
7.7.    Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících v soutěžích dle došlých přihlášek. A rovněž právo změny časového harmonogramu.

 

V případě zrušení soutěže nezaviněného pořadatelem bude navráceno pouze 50% startovného.

Kateřina Mandysová
manager dostihového a sportovního provozu

Rozpis schválen OV ČJF dne: ………………                                          Novotný Václav

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski