Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 07.07.2012

Pořadatel:
MF346 (JK Červená Voda)
Datum konání:
07.07.2012
Místo konání:
Červená Voda

Discipliny:

Skoky:
Z-L*

Rozpis:

                          R O Z P I S

 

Skokové

 

hobby závody

 

 a národní závody
Jezdecký klub Červená Voda
7. července 2012
Číslo závodů: 707F1
Číslo závodů 707F1
1. Základní ustanovení:
1.1.      Pořadatel:                   Jezdecký klub Červená Voda, registrační číslo F0346
1.2.      Datum konání:            7. července 2012
1.3.      Místo konání:             Červená Voda – Mlýnický Dvůr u hřbitova
GPS: 50°0'8.143"N, 16°44'46.931"E
1.4.1.   Kolbiště:                     travnaté 60×80 m – venkovní
1.4.2.   Opracoviště:               travnaté 60×80 m – venkovní
1.5.      Ředitel závodů:                                             Petr Mareš ml.
            Sbor rozhodčích:                                           Bohdaský Václav - hlavní rozhodčí
Michal Večerek
Eva Sobotková
            Stavitel parkuru:                                            Radko Heidenreich ml.
Technický delegát:                                        Ladislav Novotný
Hlasatel:                                                        Michaela Prausová
Sekretář závodů:                                           Hana Tahalová
Odpovědný pracovník na opracovišti:          Simona Heidenreichová
Technická pomoc na opracovišti:                  Petr Mareš st.

2. Technické údaje:
2.1       Předpisy:        Pravidla jezdeckého sportu, jejich doplňky a ustanovení tohoto rozpisu
2.2.            Soutěže a časový rozvrh:
Hobby závody
 Pro start v těchto soutěžích NENÍ třeba platná sportovní licence koně ani jezdce:
Soutěž č. 1:     10.00 h - Parkur pro děti do 60 cm s jedním rozeskakováním na čas
                                               dle PJS čl. 261, hodnoceno dle čl. 238.2.2
Soutěž č. 2:     10.45 h - Parkur do 80 cm (s jedním rozeskakováním na čas)
                                               dle PJS čl. 261, hodnoceno dle čl. 238.2.2
Soutěž č. 3:     12.00 h - Parkur postupná obtížnost 90 cm až 100 cm
                                               dle PJS čl. 269
Národní závody
 Pro start v těchto soutěžích JE třeba platná sportovní licence koně a jezdce:
Soutěž č. 4:     13.00 h – Parkur stupně „Z“
dle PJS čl. 261 s jedním rozeskakováním, hodnoceno dle čl. 238.2.2
Soutěž č. 5:     14.00 h – Parkur postupná obtížnost do 110 (žolík 110 cm) dle PJS čl. 269
Soutěž č. 6:     15.00 h – Parkur stupně „L“
dle PJS čl. 261 s jedním rozeskakováním, hodnoceno dle čl. 238.2.2
prezentace:
8.15  –   9.00 h pro soutěže č. 1 až 3
8.15  – 12.00 h pro soutěže č. 4 až 6
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového programu v závislosti na počtu došlých přihlášek.

3. Ceny a peněžitá plnění
3.1       Ve všech soutěžích budou vítězové a umístění dekorováni floty ihned po ukončení soutěže podle PJS.
3.2.            Ceny

 

 

1. místo

2. místo

3. místo

4. místo

5. místo

Další umístění

Soutěž č. 1

Parkur pro děti do 60 cm

Věcná cena

Věcná cena

Věcná cena

Věcná cena

Věcná cena

Cena útěchy

Soutěž č. 2

Parkur do 80 cm

Věcná cena

Věcná cena

Věcná cena

Věcná cena

Věcná cena

Cena útěchy

Soutěž č. 3

Parkur postupná obtížnost 90 – 100 cm

1200 Kč a věcná cena

500 Kč a věcná cena

300 Kč a věcná cena

Věcná cena

Věcná cena

 

Soutěž č. 4

Parkur st. Z

1200 Kč a věcná cena

500 Kč a věcná cena

300 Kč a věcná cena

Věcná cena

Věcná cena

 

Soutěž č. 5

Parkur postupná obtížnost 110 cm

1500 Kč a věcná cena

800 Kč a věcná cena

500 Kč a věcná cena

Věcná cena

Věcná cena

 

Soutěž č. 6

Parkur st. L

3000 Kč a věcná cena

2000 Kč a věcná cena

1000 Kč a věcná cena

Věcná cena

Věcná cena

 

3.3.           
Startovné:      
Soutěž č. 1 – 3            150,- Kč
Soutěž č. 4 - 5             250,- Kč
Soutěž č. 6                  300,- Kč

4.                 
Všeobecné údaje:
4.1       Jmenovité přihlášky:
Písemně: Jezdecký klub Červená Voda, Červená Voda 310, 56161; (vždy uvést tel. číslo),
E-mailem: t.tahal@hotmail.cz  (Tomáš Tahal)
Telefonicky: 732 822 637 (Tomáš Tahal)
4.2       Uzávěrka přihlášek:    5. 7. 2012
4.3       Konečné přihlášky:     při prezentaci
4.4       Prezentace:                 na tribuně rozhodčích
4.5       Technická porada:      nekoná se
4.6       Námitky a stížnosti:   v souladu s PJS
4.7       Ubytování:                 pořadatel nezajišťuje
4.8       Ustájení:                     pořadatel nezajišťuje
4.9       Krmivo a stelivo:        pořadatel nezajišťuje
4.10     Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající organizace.

5. Veterinární předpisy:
5.1       Veterinární předpisy: vedoucí transportu předloží před vyložením koní příslušná veterinární potvrzení podle směrnic SVS a OVS platných v roce 2012.

6. Poskytované služby:
6.1       Zdravotní služba bude k dispozici na závodišti.
6.2       Veterinární pohotovost bude o konání závodů informována.
6.3       Podkovářskou službu pořadatel nezajišťuje.

7. Ostatní ustanovení:
7.1       Pořadatel neručí za ztráty a poškození věcí, za úrazy koní a jezdců.
7.2.            Příjezd v obci bude vyznačen.
7.3.            Informace na www.jkcv.cz
7.4.            Občerstvení v místě konání závodů zajištěno.

 

Rozpis závodů schválil dne 27.5.2012 Novotný V.                                                           Za pořadatele Ing. Petr Mareš

 

Přihláška

 

 

 Soutěž č.

Kůň

Jezdec

Subjekt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski