Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 14.07.2012

Pořadatel:
MF036 (JK MIRA)
Datum konání:
14.07.2012
Místo konání:
Hnanice

Discipliny:

Drezura:
Z-L

Rozpis:

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE:
1.1. Název závodu:                                        Drezurní závody Hnanice
1.2. Číslo závodu:                                          714F2
1.3. Pořadatel závodu:                                   JK Mira Hnanice (F0036)
1.4. Datum závodu:                                       14.7.2012 (sobota)
1.5. Místo konání závodu:                             Hnanice 24, Hrubá Skála - Hnanice                         
1.6.1. Kolbiště:                                              pískové 60x20m
1.6.2. Opracoviště:                                        travnaté 120x60m

2. FUNKCIONÁŘI ZÁVODU:
2.1. Ředitel:                                                   Petra Větrovská
2.2. Hlavní rozhodčí                                      Danuše Balažová
2.3. Členové sboru rozhodčích :                    Jaroslava Haškovcová
2.4. Hlasatel                                                   Petra Větrovská
2.5. Výpočetní středisko                               Václav Šikola

3. TECHNICKÉ ÚDAJE:
3.1. Předpisy: VP, PJS, Vet. a ustanovení tohoto rozpisu
3.2. Soutěže: 

A) Hobby soutěže
1. Drezurní úloha stupně Z – Z0/2012
Věcné ceny na 1.-3. místě
Zápisné: 250 Kč
2. Drezurní úloha stupně Z – Z1/2012
Věcné ceny na 1.-3. místě
Zápisné: 250 Kč

B) Oficiální soutěže
3.Drezurní úloha stupně Z - Z2/2012
Soutěž je přístupná pro všechny jezdce a koně
Zápisné: 300 Kč
Věcné ceny na 1.-5. místě
4. Drezurní úloha stupně L – L0/2009
Soutěž je přístupná pro všechny jezdce a koně
Zápisné: 400 Kč
Peněžité ceny na 1.-3. místě (900,- 700,- 500,- ) věcné ceny na 4.-6. místě
 

 

Všechny úlohy jsou hodnoceny zkráceným rozhodováním – to jest jednou známkou z jednoho místa.

 

4. PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM ZÁVODU:
4.1. Prezentace se koná dne 14.7.2011 od 8:00 na věži rozhodčích nebo na tel. Čísle 723 386 401 (p. Kozáková)
4.2. Technická porada se nekoná
4.3. Sekretariát závodů – pracuje kdy 14.7.2012 od 8 do 16 hod. na věži rozhodčích
4.4. Začátek soutěže č. 1 v 9:00, ostatní v návaznosti

5. VŠEOBECNÉ ÚDAJE:
5.1. Jmenovité přihlášky do dne 12.7.2012 do 20:00
Na tel. 604 275 555 (p. Sehnalová) nebo email: v.sikola@seznam.cz, nebo online přihláška na stránkách www.jk-hnanice.cz
5.2. Definitivní přihlášky – uzávěrka při prezentaci
5.3. Pořadatel si vyhrazuje právo na omezení počtu startujících dle došlých přihlášek
5.4. Námitky a stížnosti v souladu s PJS
5.5. Ubytování pořadatel nezajišťuje
5.6. Ustájení v den závodů pořadatel zajišťuje na základě závazné objednávky na tel 604 275 555 (p. Sehnalová)
5.7. Parkování vozidel – v areálu a na označených parkovištích
5.8. Připojení na el. proud – pořadatel nezajišťuje
5.9.Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka
5.10.       všechny úlohy jsou čtené, každý účastník si musí obstarat vlastního čtenáře!

6. VETERINÁRNÍ PŘEDPISY
6.1. Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle vet. směrnic pro rok 2012
6.2. Účastníci závodů jsou povinni řídit se pokyny určeného pracovníka – pořadatele, a to včetně vyložení koní do příchodu vet. lékaře.
6.3. Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinář závodů při příjezdu

7. POSKYTOVANÉ SLUŽBY
7.1 lékařskou službu zabezpečuje : Josef Lamač, Pavel Kudrna
7.2. veterinární službu zabezpečuje MVDr. Věra Samohýlová
7.3. podkovářskou službu pořadatel nezajišťuje
7.4. Občerstvení zajištěno

8. KONTAKTNÍ OSOBA
Kontaktní osoba po celou dobu závodů        Dana Kozáková (723 386 401)                                                        

9. OSTATNÍ USTANOVENÍ
9.1. Pořadatel nepřebírá v žádném případě odpovědnost za nehody nebo nemoci, které by postihly účastníky závodů, nebo jejich koně.
9.2. Pořadatel upozorňuje všechny účastníky závodů, že po celou dobu pořádání akce je přísně zakázáno volné pobíhání psů po celém areálu.
 
Zpracoval:                  Václav Šikola                                                            3.5.2012

Schválil:                                                         dne:

 

 

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski