Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 21.07.2012

Pořadatel:
MF289 (EQUICENTRUM - Fassati)
Datum konání:
21.07.2012
Místo konání:
Jaroměř - Josefov

Discipliny:

Skoky:
Z-S*

Rozpis:

Jezdecké parkurové   závody Jaroměř - Josefov     číslo závodů: 421 F 1 
 MF289 (Stáj Paradiso - Fassati)
Datum :   sobota   21.7. 2012          jezdecký areál  Fassati    Jaroměř - Josefov
 
1. Základní údaje:
    1.1. Pořadatel :                   Stáj Paradiso - Fassati (MF 289)
    1.2. Termín                        
    1.3. Místo konání :            Jaroměř - Josefov, jezdecký areál
    1.4. Kolbiště                        písčité            75 x 85
    1.5. Opracoviště                  písčité 45 x 55 a písčité 30 x 70

Funkcionáři závodů :
- Ředitel               :      Miroslav Fassati             (608 811 109)
- Hlavní rozhodčí :  Novotný Václav ml.
- Sbor rozhodčích : Balážová Dana 
                              : Rajmont Zdeněk
- Stavitel parkuru :     Ludvik Jandourek ml.
- Technický delegát : Luděk Horký
- Sekretář                    Marian Foltýn        
- Hlasatel                 :   Miroslav Fassati
- Správce pracoviště:   Káva Jiří
2. Technické údaje
     Předpisy : Platná PJS a ustanovení tohoto rozpisu
   
Soutěže :Hobby: Omezený počet startujících, začátek v 8,30
Soutěž č.1  Hobby soutěž dvoufázové skákání 70cm / 80 cm                 Startovné 200 ,- Kč
soutěž je vypsána pro jezdce a koně s licenci i bez licence,
            Rozhodování podle PJS st. A čl. 274 – 5.2
 1. - 3. místo věcné ceny + floty dle PJS
 _______________________________________________________________________
Soutěž č.2    Hobby soutěž dvoufázové skákání 80cm / 90 cm                Startovné 200 ,- Kč
            soutěž je vypsána pro jezdce a koně s licenci i bez licence.
            Rozhodování podle PJS st. A čl. 274 – 5.2
           1.      - 3. místo věcné ceny + floty dle PJS
 
Závody:    předpokládaný začátek v 10,30 hodin
 Soutěž č.3   Parkur dvoufázové skákání 90 / 100                                    Startovné 250 ,- Kč
            O cenu firmy FALANX PATRON spol. s r.o
Pro koně a jezdce bez omezení           Hodnocení dle čl.274.5.3
1. - 3. místo věcné ceny + floty dle PJS
 
 Soutěž č.4Parkur   dvoufázové skákání 100 / 110                               Startovné 250 ,- Kč
 O cenu firmy Premin, VVS
Pro jezdce a koně bez omezení            Hodnocení dle čl.274 .5.3               
1. - 3. místo věcné ceny + floty dle PJS
 
Soutěž č.5 - Parkur dvoufázové skákání 110 /120 s jednou kombinací
            O cenu firmy Spillers – Britská krmiva                                             Startovné 250 ,- Kč
            Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce.
Pro jezdce a koně bez omezení. Hodnocení dle čl.274 .5.3 
    1 - 3. místo věcné ceny, floty dle PJS
Soutěž č.6 - Parkur stupně L*
            O cenu firmy Jezdecké potřeby Fassati Jaroměř
 
Pro jezdce a koně bez omezení
Hodnocení dle stupnice A čl.238.2.2 jedno rozeskakování na čas
1. Cena přilba zn. CASCO, dále poukázky na nákup jezdeckých potřeb v prodejně v areálu   + floty dle PJS

Soutěž č.7
- Parkur stupně S*
            O cenu Města Jaroměř    a    firmy Karsit  
Pro jezdce a koně bez omezení
Hodnocení dle stupnice A čl.238.2.2 jedno rozeskakování na čas
2 700 Kč   ( 900,-   600,-   400,-   400,- 400 ,- )     + floty dle PJS

3. Všeobecné údaje:
 Jmenovité přihlášky zasílejte na adresu: e-mail : stajparadiso@seznam.cz
 jezdecký areál Stáj Fassati, Tyršova ul. 274, 55 102   Jaroměř - Josefov
                          mobil : 608 811 309,   608 811 109
Uzávěrka přihlášek: 19.7.. 2012 do 17hod.
U každé přihlášky je nutné uvést čísla licencí koní, jezdců, a mateřského klubu jezdce
Pořadatel si vyhrazuje právo na omezení počtu startujících dle došlých přihlášek
.Startovné :  v soutěžích     č. 1 a 2                            200,- Kč
                        soutěž         č. 3  až 5                         250,- Kč
soutěž         č .6                                  300.- Kč
            soutěž         č. 7                                  400.- Kč

4. Předběžný časový program
Prezentace – pod tribunou   7,30 - 8,00   pro soutěžě 1, 2,   ( i telefonicky)  
                             do 9.30 hod prezentace pro soutěžě 3 až 7 ( i telefonicky)  
Začátek hobby soutěže č.1 v 8,30 hod,   následně další, v 8,15 prohlídka na koních pro soutěž č. 1 a 2
Začátek soutěže č.3   (ofic.  závody)   nejdříve v    10,30 hod                                                               

5. Veterinární předpisy :       Dle platných směrnic pro rok 2012.
6. Poskytované služby             6.1. Lékařská služba :           Monika Praunová, Bc.
                                               6.2. Veterinární služba:          MVDr. M. Novák
                                               6.3. Podkovářská služba:       pořadatel nezajišťuje
7. Ostatní ustanovení:
Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, za nehody nebo onemocnění, za ztráty předmětů a jejich poškození.
Dekorování a floty dle PJS vždy po skončení příslušné soutěže
Stížnosti a námitky v souladu s PJS
Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající subjekt

Rozpis schválen dne 4 7.2012                   Novotný Václav
 
Poznámka.:    Areál je nekuřácký, kouření je povoleno jen na vyhrazených místech !
                                      Do areálu je  ZÁKAZ  vstupu se PSY !!!

 

Po celou dobu konání akce bude otevřena prodejna jezdeckých potřeb.

 

 

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski