Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 21.07.2012

Pořadatel:
MF007 (JK Janov u Litomyšle)
Datum konání:
21.07.2012
Místo konání:
Janov

Discipliny:

Skoky:
ZM-L*

Rozpis:

Rozpis jezdeckých závodů
v Janově u Litomyšle
č.z. 721F2

 

                1.              Základní údaje
1.1.                Pořadatel:                     JK Janov MF 007
1.2.                Datum konání:           21.7.2012
1.3.                Místo konání:             Jezdecký areál Janov
1.4.                Kolbiště:                       60 x 80 - travnaté
1.5.                Opracoviště:                40 x 60 - písčitotravnaté
1.6.                Funkcionáři:                ředitel závodů:                          Oldřich Nešpor
                                                 hlavní rozhodčí:                       Jaroslav Hupka
                                                 sbor rozhodčích:                       Sylva Fendrychová, Vladimír Zvěřina
                                                 komisař na opracovišti:          Jaroslav Fendrych
                                                 stavitel parkuru:                       Tomáš Lesák
                                                 technický delegát:                    Zdeněk Kusý
                                                 hlasatel:                                      Roman Falta
                                                 výpočetní středisko:                Jaroslav Fendrych ml.

 

2.                Technické údaje
2.1.            Předpisy:                     PJS a ustanovení tohoto rozpisu
2.2.            Soutěže:                      č. 1         Hobby soutěž - stupňovaná obtížnost do 80cm, rozhodování PJS čl. 269
                                                         č. 2         stupňovaná obtížnost do 90 cm; Cena JK Janov, rozhodování PJS čl. 269
                                                         č. 3         skok stupně „Z“; Cena Školky Litomyšl, s.r.o. rozhodování PJS čl. 298.2.4
                                                         č. 4         skok stupně „ZL*“ – Cena obce Janov; rozhodování PJS čl. 238.2.3
                                                         č. 5         Janovské derby Cena firmy Mach, líhně kuřat Litomyšl, a.s.,délka dráhy cca 1.000m, pevné překážky do 90 cm, shoditelné do 100 cm – rozhodování dle PJS čl. 277

 

2.3.            Časový rozvrh:                prezentace – pro 1., 2 a 3. soutěž do 9:00 hod., pro 4. a 5. soutěž do 12:00 hod.
                                                         od 10:00 hod. zahájení soutěže č. 1 a následně další
                                                         start je možno potvrdit i telefonicky: 732616199, 777211533
 
3.                Všeobecné údaje
3.1.            Přihlášky:             písemně na adresu: Jaroslav Fendrych, Janov 48, Janov, 569 55
                                                                 e-mail: jardafendrych@atlas.cz
                                                               případné dotazy na tel. 737101820, 732616199.
                                                               Uzávěrka přihlášek do 19.7.2011.
3.2.            Startovné:            soutěž č. 1 a 2         200,- Kč
                                                  soutěž č. 3 a 5         250,- Kč  
                                                            soutěž č. 4                300,- Kč
3.3.            Prezentace:          na tribuně rozhodčích
3.4.                   Ubytování a ustájení: pořadatel nezajišťuje
3.5.                   Náklady:              veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající organizace
3.6             Veterinární předpisy: vedoucí transportu po příjezdu, před vyložením koní, předloží příslušné potvrzení pro přesun dle platných směrnic SVS a OVS
3.7.            Poskytované služby:       Lékařská služba je zabezpečena přítomným zdravotním personálem.
                                                               Veterinární služba je zabezpečena přítomným veterinářem proti úhradě.
                                                              Podkovářská služba nezajištěna.
4.                Ostatní ustanovení
4.1.            Ceny:     Ve všech soutěžích budou dekorováni jezdci floty dle PJS.
                                   Ve všech soutěžích na 1.- 5. místě obdrží věcné nebo peněžité ceny.
                                   Soutěž č. 4 – ceny celkem 10.000,00 Kč (3000,- 2500,- 2000,- 1500,- 1000,-)
                                                           umístění na 1.-3. místě obdrží poháry            
                                   Soutěž č. 5 – ceny celkem 5.000,00 Kč (1400,- 1200,- 1000,- 800,- 600,-)
                                                           umístění na 1.-3. místě obdrží poháry
                                    Převzetí cen nejpozději hodinu po oficiálním ukončení závodů proti podpisu.
              4.2               Upozornění:        Pořadatel neručí za ztráty a poškození věcí, za úrazy a nemoci koní a jezdců.
Při zrušení závodů bez zavinění pořadatele (nepřízeň počasí apod.) bude vráceno pouze 50 % startovného.
4.3.            Protesty a námitky: v souladu s PJS
4.4.            Pozdní prezentace: viz PJS
 
Schválení rozpisu závodu:

 

Za OV JS:                                                                                                                                          Za JK Janov:

 

Václav Novotný v.r.                                                                                                                        Jaroslav Fendrych v.r.

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski