Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 21.07.2012 - 22.07.2012

Číslo závodů:
OM pony
Pořadatel:
MF183 (O.S.Apolenka)
Datum konání:
21.07.2012 - 22.07.2012
Místo konání:
Pardubice - Spojil

Discipliny:

Skoky:
L-S
Drezura:
P4-P5

Rozpis:

ROZPIS MISTROVSTVÍ VÝCHODOČESKÉ OBLASTI VE SKOCÍCH A DREZÚŘE DĚTÍ 8 – 16 LET NA PONY + OTEVŘENÉ SOUTĚŽE PRO VELKÉ KONĚ

 

O.S.APOLENKA 2010

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

 

1.1.      Pořadatel                               : O.S.Apolenka          MF 0183        
1.2.      Datum konání                       : 21.-22.7.2012
1.3.      Místo konání                         : areál O.S.Apolenka ZD Spojil
1.4.      Kolbiště                                 : travnaté /60x40m/
1.5.      Drezúrní obdélník                : písčitý/travnatý (dle počasí) 
1.6.      Opracoviště                           : písčité /50x30m/
1.7.      Funkcionáři                          :
            Ředitel                                   : Štěpánková Jolana
            Hlavní rozhodčí                    : Ing. Otakar Vondrouš
            Sbor rozhodčích                   : Tvarůžek Jan   Ing, Marketa Kvapilová 
                                                              Ilona Matoušková 
            Technický delegát                : Sojka   Oldřich
Autor a stavitel parkuru      : Horký Luděk
Hlasatel                                  : Soukup Jiří
Časomíra a zpracování výsledků : Ing. Jindřich Urban
Zdravotník                            : Zezuláková Zuzana            
Dozor na opracovišti            : Ilona Matoušková
TECHNICKÉ ÚDAJE:
2.1.      Předpisy:       Pravidla jezdeckého sportu, jejich doplňky a ustanovení tohoto rozpisu,
sportovně technické podmínky ČJF pro rok 2012
SOUTĚŽE:
SOBOTA:

 

1. Drezúrní soutěž pro jezdce bez omezení na pony do 148cm
Drezurní úloha P4. Ceny: věcné na 1.-3. místě, floty dle PJS. Startovné 200,-
2.    Mistrovství VČO v drezúře pro jezdce 8-12 let na pony do 148 cm 
Mistrovská drezurní soutěž. Drezurní úloha P5. Soutěž otevřená i pro jezdce z jiných oblastí (startovné 200,- Kč), účastníci mistrovství VČO startovné nehradí.
Ceny: věcné na 1.-3.místě, v mistrovských soutěžích obdrží umístění na 1.-3. místě medaile, floty dle PJS
3,    Mistrovství VČO v drezúře pro jezdce 13-16 let na pony do 148 cm
Mistrovská drezurní soutěž. Drezurní úloha P5. Soutěž otevřená i pro jezdce z jiných oblastí(startovné 200,-), účastníci mistrovství VČO startovné nehradí.
Ceny: věcné na 1.-3.místě, v mistrovských soutěžích obdrží umístění na 1.-3. místě medaile, floty dle PJS
4. Drezúrní soutěž pro koně a jezdce bez omezení
Drezúra st.„Z“ – drezurní úloha DU/2009
startovné 250,- Ceny: věcné na 1.-3. místě, floty dle PJS
5. Drezurní soutěž pro koně a jezdce bez omezení 
Drezurní soutěž – drezúrní úloha DJ/ 2009
Startovné 250,- Kč Ceny: věcné na 1.-.3.místě, floty dle PJS.

NEDĚLE:
 6.Zahajovací skákání ZLPA
Soutěž otevřena pro všechny jezdce na pony. Rozhodování st.A čl. 238.2.2.
 Startovné 200,- Ceny věcné na 1.-3.místě, floty dle PJS
7.   Mistrovství VČO ve skákání pro jezdce 8-12 let na pony S+A do 135 cm
Mistrovská skoková soutěž LPA. Rozhodování dle stupnice A.čl.238.2.2 Rozeskakování na medailových místech. Soutěž otevřená i pro jezdce z jiných oblastí (startovné 200,- Kč), účastníci mistrovství VČO startovné nehradí.
Ceny: věcné, v mistrovských soutěžích obdrží umístění na 1.-3. místě medaile, floty dle PJS
8.   Mistrovství VČO ve skákání pro jezdce 8-12 let na pony do 148 cm
Mistrovská skoková soutěž LPB. Rozhodování dle stupnice Ačl. 238.2.ě Rozeskakování na medailových místech.
Soutěž otevřená i pro jezdce z jiných oblastí (startovné 200,- Kč), účastníci mistrovství VČO startovné nehradí.
Ceny: věcné, v mistrovských soutěžích obdrží umístění na 1.-3. místě medaile, floty dle PJS
9.   Mistrovství VČO ve skákání pro jezdce 13-16 let na pony do 148 cm
Mistrovská skoková soutěž SPB. Rozhodování dle stupnice A čl.238.2.2.. Rozeskakování na medailových místech.Soutěž otevřená i pro jezdce z jiných oblastí (startovné 200,- Kč), účastníci mistrovství VČO startovné nehradí. Kvalifikační soutěž pro MČR pro jezdce 8-12 let na pony B.
Ceny: věcné, v mistrovských soutěžích obdrží umístění na 1.-3. místě medaile, floty dle PJS
10.Skoková soutěž –stupňovaná obtížnost do 100cm
pro koně a jezdce bez omezení 8 překáž  do 100cm bez žolika,bez rozeskakování,rozhodování dle čl.269 Startovné 200,- Kč          Ceny: věcné 1.-.3 místo, floty dle PJS
 11 . Skoková soutěž -ZL
otevřená soutěž pro koně a jezdce bez omezení. Startovné 200,- Kč            Ceny: věcné 1.-.3 místo, floty
dle PJS   Rozhodování st.A čl.238.2.2.
12. Skoková soutěž stupně L´
 otevřená soutěž pro koně a jezdce bez omezení. Startovné 200,- Kč           Ceny: věcné 1.-.3 místo, floty
dle PJS Rozhodování st A čl.238.2.2,

 

Předběžný časový plán: Prezentace pro drezurní soutěže 21.7.2012 do 8.30 hod. Soutěž č. 1 bude zahájena v 9.30 hod, prezentace pro skokové soutěže 22.7.2012 do 8.30.soutěž č. 6 bude zahájena v 9.30 hod.
 
VŠEOBECNÉ ÚDAJE:
3.1.      Jmenovité přihlášky na adresu : O.S.Apolenka, Bělobranská dubina 1080, 53012 Pardubice, e-mailem:diana.apolenka@seznam.cz,tel: 775 614 618 sl. Houdová nebo
775 114 618 p. Štěpánková
3.2.      Uzávěrka přihlášek do 20.7.2012      
3.3.      Námitky a stížnosti v souladu s PJS.
3.4.      Ustájení zajistí pořadatel v boxech dle závazné objednávky, cena za box 200,- Kč/za započatý den včetně steliva a sena.
3.5.      Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka.

VETERINÁRNÍ PŘEDPISY:
4.1.      Před vyložením koní předloží vedoucí transportu příslušná veterinární osvědčení pro přepravu dle platných směrnic pro rok 2012
POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
5.1.      Lékařská služba: po dobu konání závodů
5.2.      Veterinární služba: po dobu konání závodů proti úhradě za provedené výkony

OSTATNÍ USTANOVENÍ
:
6.1.            Dekorování dle PJS, umístění na 1.-3. místě v zahajovacích a kvalifikačních soutěžích obdrží věcné ceny stejně jako soutěžící z jiných oblastí, kteří se umístí na 1.-3. místě v soutěžích Mistrovství VČO obdrží na 1.-3. místě medaile.
6.2.            Sekretariát závodů bude otevřen od 7.30 hod.
6.3.            Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu programu.
6.4.            Pořadatel odmítá jakoukoliv odpovědnost za nehody nebo nemoci, které by postihly účastníky závodů, nebo jejich koně. Případné ztráty nebo škody pořadatel nehradí. 

 

   Rozpis schválen 30.6.2O12   Novotný V.

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski