Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 28.07.2012

Pořadatel:
MF072 (JK Sobotka)
Datum konání:
28.07.2012
Místo konání:
Sobotka

Discipliny:

Skoky:
ZM-S*

Rozpis:

 Jezdecký klub Sobotka
ROZPIS
Jezdecké závody Sobotka, 28.7. 2012, č. 728F1

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE
 1.1     pořadatel                                  Jezdecký klub Sobotka MF 072
 1.2     datum konání                           28.7. 2012
 1.3     místo konáni                            kolbiště pod Humprechtem
 1.4     kolbiště                                    travnato-písčité                       110 x 70 m
 1.5     opracoviště                              pískové                                     80 x 40 m
 1.6     funkcionáři závodů       
           ředitel závodů                                    Alena Brixová
tajemník závodů                     Alena Brixí
hlavní rozhodčí                                  Václav Novotný ml.
sbor rozhodčích                                  Danuše Balážová, Václav Novotný
            rozhodčí na opracovišti                      ing. Ivo Brixí
autor parkuru                          Jaroslav Bezstarosta
technický delegát                    Tomáš Jarolím
            výpočetní středisko                 Tereza Ječná              
hlasatel                                               Václav Havíř
 
2 TECHNICKÉ ÚDAJE
2.1      Předpisy: pravidla jezdeckého sportu a ustanovení tohoto rozpisu.
3 SOUTĚŽE
Soutěž č. 1
Parkur stupně ZM, PJS článek 298.2.1, na limitovaný čas
Pro koně a jezdce bez omezení. Startovné : 250 Kč
15 minut před začátkem soutěže prohlídka a společné opracování na kolbišti.
Věcné ceny na 1 – 5. místě
 
Soutěž č. 2 Cena Restaurace na Syrovandě
Dvoufázové skákání 100/110cm, PJS článek 274.5.3
Pro koně a jezdce bez omezení. Startovné : 250 Kč
Peněžité ceny v vyplacené v 3.000,-  na 1 -5. místě (1000,-/800,-/600,-/400,-/250,-)
 
Soutěž č. 3 III. ročník Blond Cup - Mistrovství blondýnek Cena DOMOS s.r.o
Parkur stupně ZL, PJS 276.2 - jednokolová soutěž + finále
Výsledkem finále je součet trestných bodů ze zákl. kola a trestné body získané ve finále. V případě rovnosti bodů tohoto součtu rozhoduje čas finále. Počet dvojic postupujících do finále bude určen po prezentaci. Hlavní rozhodčí může upravit pořadí startujících ve finále, aby startující na více koních měli čas na jejich přípravu.
Pro koně a jezdce bez omezení. Startovné: 300 Kč. Soutěž je zároveň hodnocena jako Mistrovství blondýnek.
Peněžité ceny vyplacené v Kč  5.000,- na 1.– 5. místě (1500,-/1300,-/1000,-/700,-/500,-)
Mistrovství blondýnek - věcné ceny na 1.-3. místě věnuje Sedlářství Libich
 
Soutěž č. 4 Cena Města Sobotky
Parkur stupně L*, PJS článek 238.2,2, 1 rozeskakování na čas
Pro koně a jezdce bez omezení. Startovné: 300 Kč.
Peněžité ceny vyplacené v Kč 10.000,- na 1.– 5. místě ( 3200,-/2600,-/1700,-/1400,-/1100,-)

 

Soutěž č. 5 MEMORIÁL VLADIMÍRA HAVRÁNKA 
Parkur stupně S*, PJS článek 238.2,2, 1 rozeskakování na čas
Pro koně a jezdce bez omezení. Startovné: 350 Kč.
Peněžité ceny vyplacené v Kč  15.000,- na 1.– 5. místě (5000,-/ 4000,-/3000,-/ 2000,-/1000,- )

4 ČASOVÝ ROZVRH
Datum konání: sobota 28.července 2012
Prezentace: v pátek 27. července 2012 do 20.00 hodin,
telefonicky na tel.        604 103 493, 603 895 369

 

!!! Prosíme všechny přihlášené, aby v pátek zaslali SMS, pokud vědí, že startovat nebudou. 
                                               Předem děkujeme.
 
          Startovné musí být uhrazeno minimálně hodinu před začátkem dané soutěže.
           Začátek soutěži: sobota v 9.30 hodin soutěž č. 1, následně 2, 3 , 4 , 5

 

Časový rozvrh bude upřesněn v pátek 27.7. 2012 večer na internetových stránkách JK Sobotka.  http:// www.jk-sobotka.estranky.cz

5. VŠEOBECNÉ ÚDAJE
5.1        Přihlášky zasílejte na adresu : Brixí Alena, Osek 74, 507 43 Sobotka
                                                meil : 
alena.brixi@seznam.cz             telefon 604 103 493
Do přihlášek uveďte čísla všech licencí a telefonický kontakt na vedoucího ekipy.
Uzávěrka přihlášek je 26.7. 2012, případné dohlášky pouze po telefonické konzultaci.

 

 Pořadatel si vyhrazuje právo omezeni počtu startujících vlastním výběrem z došlých přihlášek.

 

 Případné nepřijetí přihlášky bude včas oznámeno.

 

            5.2       Námitky a stížnosti v souladu s PJS.
            5.3       Ustájení neposkytujeme.
            5.4       Pořadatel nepřejímá zodpovědnost za újmy na zdraví nebo škody, které by mohly postihnout účastníky závodů     nebo koně.
            5.5      Podmínky účasti: platné předepsané doklady jezdců a koní.
            5.6      Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka,
            5.7      Ve všech soutěžích floty dle PJS

6.         VETERINÁRNÍ PŘEDPISY
            6.1       Před vyložením koní předloží vedoucí transportu příslušné veterinární potvrzení pro přesun koni opatřené všemi náležitostmi pro rok 2012

7          POSKYTOVANÉ SLUŽBY
7.1        Lékařská služba
7.2       Veterinární služba na telefonu, podkovářská služba proti úhradě 

            Schváleno Oblastním výborem ČJF                          Za JK Sobotka Alena Brixí
 

 Rozpis schválil:    Václav Novotný st.                    Dne 15.6. 2012

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski