Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 03.08.2012 - 05.08.2012

Číslo závodů:
MČR
Pořadatel:
MF140 (Národní hřebčín Kladruby n/L.s.p.)
Datum konání:
03.08.2012 - 05.08.2012
Místo konání:
Kladruby nad Labem

Discipliny:

Spřežení:
A - MČR

Rozpis:

ROZPIS
Mistrovství České republiky v jízdě spřežení v Kladrubech nad Labem 
Pořadatel:                               Národní hřebčín Kladruby nad Labem s.p.o. (MF 0140) z pověření ČJF, o.s.
Místo konání:                         Kladruby nad Labem
Datum konání:                       2. – 5. 8. 2012
Uzávěrka přihlášek:                20. 7. 2012
Adresa pro přihlášky:             Bc. Gabriela Kotková, Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o.
                                               533 14 Kladruby nad Labem 
                                               tel.: 466 736 535, 731 159 497
e-mail: kotkova@nhkladruby.cz
Náležitosti přihlášky:             Jméno jezdce, jméno koně (rok narození, pohlaví, otec, matka),
čísla licencí (jezdec, kůň, přísedící), název subjektu (číslo subjektu).
            Je třeba uvést rovněž fakturační adresu a kontaktní telefon či e-mail.
Oprávněnost k účasti:             Jezdci a koně s platnými licencemi pro rok 2012
+ splnění kvalifikačních podmínek pro start na MČR (potvrdí oblast)
Veterinární podmínky:           Vedoucí transportu předloží při příjezdu před vyložením koní průkazy koní, opatřené všemi předepsanými náležitostmi platnými v roce 2012 pro sportovní koně, záznamy o vakcinaci proti influenze a o serologickém vyšetření na infekční anemii
Prezentace:                             2. 8. 2012 od 10:00 do 13:00 hod. v kanceláři chovu koní NH
Veterinární inspekce:              2. 8. 2012 od 14:00 hod. (v pořadí: 2P, 1, 2, 4)
Prohlídka maratonu:               2. 8. 2012 v 17.00 hod. sraz na parkovišti před zámkem NH
Technická porada:                  2. 8. 2012 ve 20:00 v zasedací místnosti budovy Císařského hostince
Kancelář závodů:                   kancelář chovu koní v budově zámku
Ředitel závodů:                      Ing. Simona Voňková
Hlavní rozhodčí:                     Ing. Jiří Kunát
Sbor rozhodčích:                    Josef Trojanec, Václav Novotný, Jana Chladová, Ila Hrdličková
Technický delegát:                 Ing. Karel Regner
Hlavní komisař:                      Heřman Hrdlička
Hlasatel:                                 Ing. Jindra Baudisová
Autor tratí:                             František Slavík
Zpracování výsledků:             Jaroslav Kosař
Časomíra:                               Jaroslav Kosař
Kolbiště:                                 travnaté 120 m x 80 m
Opracoviště:                           travnaté 100 m x 100 m
Drezúrní obdélník:                 travnatý 100 m x 40 m
Ustájení:                                 1.800,-/ box / akce; montované boxy
Zajištěno na základě objednávky v přihlášce a úhrady poplatku za ustájení. Uzávěrka přihlášek
i úhrady poplatku za ustájení je 20. 7. 2012. Ustájení zajištěno 1. 8. - 5. 8. 2012. V případě
neuhrazení poplatku pořadatel ustájení nezajistí. Objednaný box bude účtován i v případě, že nebude
objednatelem využit.
ČÍSLO ÚČTU: 43-5917470277/0100, Komerční banka Přelouč, variabilní symbol 900, do zprávy
pro příjemce uvádějte jméno jezdce.
Stelivo:                                   pořadatel zajišťuje
Krmivo:                                  pořadatel nezajišťuje
Ubytování:                             Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o.
objednávky u paní Novákové: novakova@nhkladruby.cz, 725716093
SŠChKJ Kladruby nad Labem, tel.: 466 933 829, info@skola-kladrubynl.cz
                                               Hotel Fontána, Přelouč, 466 798 711
Stravování:                             zajištěno po celou dobu konání závodů v areálu NH
Lékařská služba:                     MUDr. Antonín Popelka
Veterinární služba:                 MVDr. Jeník (proti úhradě za provedené výkony)
Podkovářská služba:               Miloš Wimmer (proti úhradě za provedené výkony)               
Předpisy:                                platná PJS a rozpis závodů
Odpovědnost a záruky:          námitky a stížnosti dle PJS
                                               Pořadatel nenese zodpovědnost za nehody, nemoci nebo úrazy jezdců a koní, které by postihly účastníky závodů. Případné ztráty nebo škody pořadatel nehradí. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složky.
Startovné:                               soutěž č. 1,2,3,4: á 1.000,-Kč jezdec spřežení,
jezdci startující v MČR startovné neplatí
Ceny:                                      medaile umístěným na 1. – 3. místě v mistrovství ČR, čestné floty dle PJS, peněžité ceny dle rozpisu v jednotlivých soutěžích,
celková hodnota peněžitých cen 69.000,-Kč.          
 
S o u t ě ž e :
 
1. Mistrovství České republiky pony dvojspřeží
(kompletní soutěž pony dvojspřeží zařazená do Českého poháru v jízdě spřežení 2012)
Pro jezdce starší 14 let a koně 4 leté a starší
Pněžité ceny pro umístěné v kompletní soutěži MČR na 1. – 3. místě
6.000,- / 3.000,- 2.000,- 1.000,-/
 
Drezúra:                                  drezurní úloha FEI č. 6a
Maraton:                                 úsek A libovolný chod            cca 5000 m, /14 km/ hod.
                                               úsek D krok                            cca 1000 m,   /6 km/ hod.    
                                               úsek E libovolný chod            cca 7000 m, /13 km/ hod.
                                               7 překážek
Parkur:                                    20 překážek, rychl. 250 m/min., stopa kol 138 + 20 cm,
 
2. Mistrovství České republiky jednospřeží
(kompletní soutěž jednospřeží zařazená do Českého poháru v jízdě spřežení 2012)
Pro jezdce starší 16 let a koně 4 leté a starší
Peněžité ceny pro umístěné v kompletní soutěži MČR na 1. – 3. místě
12.000,- / 6.000,- 4.000,- 2.000,- /
Otevřená soutěž, vyhodnoceno zvlášť MČR jednospřeží a zvlášť nestartující v MČR jednospřeží
Otevřená soutěž, peněžité ceny pro nestartující v MČR:
v hodnotě 6.000,-Kč pro umístěné na 1. – 3. místě /3.000,-,2.000,-,1.000,-/

 

Drezúra:                                  drezurní úloha FEI č. 9 
Maraton:                                 úsek A libovolný chod            cca 5000 m, /15 km/ hod.
                                               úsek D krok                           cca 1000 m,   /7 km/ hod.
                                               úsek E libovolný chod           cca 7 000 m, /14 km/ hod.
                                               7 překážek
Parkur:                                    20 překážek, rychl. 250 m/min., stopa kol 138 + 20 cm
 
3. Mistrovství České republiky dvojspřeží
(kompletní soutěž dvojspřeží zařazená do Českého poháru v jízdě spřežení 2012)
Pro jezdce starší 16 let a koně 4 leté a starší
Peněžité ceny pro umístěné v kompletní soutěži MČR na 1. – 3. místě
15.000,- / 7.000,- 5.000,- 3.000,- /
Otevřená soutěž, vyhodnoceno zvlášť MČR dvojspřeží a zvlášť nestartující v MČR dvojspřeží
Otevřená soutěž, peněžité ceny pro nestartující v MČR:
v hodnotě 6.000,- Kč pro umístěné na 1. – 3. místě /3.000,-,2.000,-,1.000,-/
 
Drezúra:                                  drezurní úloha FEI č. 8b
Maraton:                                 úsek A libovolný chod           cca 5000 m, /15 km/ hod.
                                               úsek D krok                           cca 1000 m,   /7 km/ hod.     
                                               úsek E libovolný chod           cca 7000 m, /14 km/ hod.
                                               7 překážek
Parkur:                                    20 překážek, rychl. 250 m/min., stopa kol 148 + 20 cm,
 
4. Mistrovství České republiky čtyřspřeží   
(kompletní soutěž čtyřspřeží zařazená do Českého poháru v jízdě spřežení 2012)
Pro jezdce starší 18 let a koně 4 leté a starší
Peněžité ceny pro umístěné v kompletní soutěži MČR na 1. – 3. místě
18.000,- / 9.000,- 6.000,- 3.000,- /
Otevřená soutěž, vyhodnoceno zvlášť MČR čtyřspřeží a zvlášť nestartující v MČR čtyřspřeží
Otevřená soutěž, peněžité ceny pro nestartující v MČR:
v hodnotě 6.000,-Kč pro umístěné na 1. – 3. místě /3.000,-,2.000,-,1.000,-/
 
Drezúra:                                  drezurní úloha FEI č. 8a
Maraton:                                 úsek A libovolný chod           cca 5000 m, /15 km/ hod.
                                               úsek D krok                           cca 1000 m,   /7 km/ hod.     
                                               úsek E libovolný chod           cca 7000 m, /14 km/ hod.
                                               7 překážek
Parkur:                                    20 překážek, rychl. 230 m/min., stopa kol 158 + 30 cm,
 
Časový rozvrh:
Čtvrtek 2. 8. 2012                  prezentace od 10:00 hod. do 13:00 hod.
                                               1. veterinární inspekce: od 14:00 hod. (pořadí: 2P, 1, 2, 4)
                                               prohlídka maratonu v 17:00 hod. sraz na parkovišti před zámkem NH
                                               technická porada ve 20:00 hod.
(v zasedací místnosti Císařského hostince)
Pátek 3. 8. 2012                     09:00 hod. drezurní zkouška dvojspřeží pony,
Drezurní zkouška                   následně jednospřeží, dvojspřeží a čtyřspřeží
 
Sobota 4. 8. 2012                   10.00 hod. maraton dvojspřeží pony, jednospřeží, dvojspřeží, čtyřspřeží
Maraton                                  vyhodnocení drezury a maratonu na spol. večeru ve 20.00 hod. v zasedací místnosti císařského hostince
 
Neděle 5. 8. 2012                   10.00 hod. překážková jízda dvojspřeží pony,
Překážková jízda                    následně jednospřeží, dvojspřeží, čtyřspřeží
(parkur spřežení)                   
                                               Dekorování proběhne ihned po ukončení jednotlivých kategorií.
Pořadatel si vyhrazuje právo změny programu.
Aktuální informace na internetové adrese: www.nhkladruby.cz

 

                                                                                  Ing. Simona Voňková
                                                                                  zastupující ředitel

 

Rozpis schválen den   …………………….

za VV ČJF, o.s.          ……………………..

 

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski