Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 11.08.2012

Pořadatel:
MF053 (stáj ADAM Deštné v OH)
Datum konání:
11.08.2012
Místo konání:
ZRUŠENO - Deštné v Orlických horách

Discipliny:

Drezura:
Z - L

Rozpis:

!!!!!!!!! Závody ZRUŠENY !!!!!!!!!!

Drezurní jezdecké závody – Malá cena Velké Deštné

 

 Pořadatel:              JK Adam Deštné v Orlických horách MF0053
Datum konání:      11.srpna 2012  
Místo konání:        Deštné v Orlických horách – jezdecký areál
Kolbiště:                pískový drezurní obdélník 20x60m
Opracoviště:          travnaté
Funkcionáři:          ředitel – Jiří Kotyza
                              Hlavní rozhodčí – Jan Tvarůžek
                              Členové sboru    – Ing. Otakar Vondrouš, Marek Ruda (POL)
                              Hlasatel – Petra Linhartová
                              Výpočetní středisko – Ing. Vladimír Zvěřina

 

Technické údaje
Předpisy: platná pravidla jezdeckého sportu

SOUTĚŽE
Soutěž č.1 – drezůra st.“Z“ – úloha DU/2009
                    a) Veřejný trénink - soutěž je přístupná všem koním a jezdcům, s licencí i bez                  
                        licence.
                    b) Soutěž přístupná všem koním a jezdcům s platnou licencí.
Soutěž č.2 - drezůra st.“L“ – úloha DD/2009
                    Soutěž je přístupná všem koním a jezdcům s platnou licencí.
Soutěž č.3 – drezůra st. „L“ – úloha L5/2009
                     Soutěž je přístupná všem koním a jezdcům s platnou licencí.
Soutěž č.4 - drezůra st. „S“ – úloha JU/2009
                    Soutěž je přístupná všem koním a jezdcům s platnou licencí.                                                

Hodnocení soutěží dle čl.432 – 3 rozhodčí, umístění dle čl.434.
Předpisy: Pravidla jezdeckého sportu ČJF, platné drezůrní úlohy pro rok 2012 , ustanovení tohoto rozpisu.

Startovné pro každou dvojici startující v soutěži do stupně L včetně činí 250,-Kč.
Startovné pro každou dvojici startující v soutěži stupně S činí 300,- Kč.

Ceny a peněžitá plnění
Soutěže č. 1a) a b)– věcné ceny pro umístěné na 1.-3.místě .
Soutěž č.2,3 a 4 – finanční odměna pro umístěné na 1.-3.místě.
Dekorace stuhami dle PJS.
Dekorování a předávání cen proběhne vždy ihned po ukončení soutěže.
Přihlášky na adresu: Eva Kotyzová, 517 91 Deštné v Orlických horách 424
                                 Kotyzova.e@seznam.cz
                                 Tel. 731 570 626
Uzávěrka přihlášek:      9.8.2012 do 14 hodin.  
V přihlášce uvádějte své telefonní číslo!

Ustájení:
Ustájení pořadatel nezajišťuje.

Prezentace:
V kanceláři závodů do 9.00 hodin v den konání závodů, popřípadě na tel. 731 570 626 od 19 do 20 hodin v pátek 10.8. 

Předběžný program
: V 10.00 začátek soutěže č.1 , ostatní následně.

Oprávněnost k účasti
: platná licence koně a jezdce pro rok 2012
Veterinární podmínky: průkaz koně musí obsahovat záznamy o vakcinaci proti influenze a o                     sérologickém vyšetření na infekční anemii.

Úhrady
: Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka.
Odpovědnost: Pořadatel nenese odpovědnost za úrazy jezdců, koní a diváků.
                         Lékařskou službu zajistí pořadatel,veterinární proti úhradě.
Závody budou zabezpečeny v souladu s řádem pro ochranu zvířat ČJF čj.9795/2007-1001.
Stížnosti a námitky: V souladu s PJS.
Každý jezdec si zajistí svého čtenáře v úlohách, které se nejezdí z paměti.
 
V Deštném v Orlických horách 8.7.2012

 

Rozpis schválen dne …………….. V.Novotným                            Za JK Adam Eva Kotyzová 

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski