Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 18.08.2012

Pořadatel:
MF020 (Stáj TyKo Čepí)
Datum konání:
18.08.2012
Místo konání:
Hrádek u Pardubic

Discipliny:

Skoky:
ZM - L*

Rozpis:

                  Jezdecké závody v Hrádku u Pardubic
              818.F1        
Základní údaje:
Pořadatel:            J.K. Tyko Čepí a Obecní úřad Srch
Datum:                18.8.2012
Místo:                  Hrádek u Pardubic
Kolbiště:              travnaté 50x90
Opracoviště:        travnaté 40x70
Funkcionáři:        ředitel-p.Marta Poláková
                             tajemník - Milena Bláhová
                             autor parkuru – Jan Veselý
                             hlavní rozhodčí - Jan Tvarůžek
                             rozhodčí - Ing.Zvěřina Vladimír, Bc. Veronika Müllerová
                             dozor na pracovišti - Květa Krupková, Petr Bečka
                             technický delegát - Jaroslav Kadavý
                             výpočetní technika – Zuzana Moučková
                             hlasatel: Jiří Soukup
T echnické údaje:
Předpisy:PJS a ustanovení tohoto rozpisu
Soutěže:
Č.1 Hobby skoková soutěž 90cm s následným rozskakováním
Rozhodování dle stupnice A čl.238 2.2. s rozeskakováním dle 245.3.
Přístupná pro jezdce a koně s licencí i bez licence
Startovné 150,-Kč
Č.2 Skoková soutěž stupně „ZM“
Rozhodování dle tab.A, čl. 298.1.1., na styl jezdce
Přístupná pro jezdce a koně s platnou licencí
startovné 100,-Kč
Č.3 Skoková soutěž stupně „Z“
s následným rozeskakováním
Rozhodování dle stupnice A čl.238 2.2. s rozeskakováním dle 245.3.
Přístupná pro jezdce a koně s platnou licencí
Startovné 200,-Kč
Č.4 Skoková soutěž stupně „ZL“ přístupná pro všechny koně.
Rozhodování dle stupnice A čl.238 2.2. Startovné 250,-Kč
Č.5 Skoková soutěž stupně „L*“Memoriál Josefa Poláka“
Přístupná pro všechny jezdce a koně s platnou licencí
Rozhodování dle stupnice A čl.238 2.2. Startovné 300,-Kč
Časový rozvrh: 7,30- 8,30 - prezentace soutěže č. 1
                         do 9,00 prezentace soutěže č.2
                            do 10,00 hod. ostatní soutěže
Start první soutěže v 9,30 hod
Prezentace je možná i telefonicky na 737 307 645 nebo 777 907 039
Jmenovité přihlášky zasílejte na adresu : Martina Bečková
                                                                  V Kaštance 757
                                                                  538 21 Slatiňany
Tel-pouze přihlášky: 734 736 882 ( M .Bečková) e-mail: empola.b@centrum.cz
 !!! Přijaty budou pouze přihlášky s uvedením všech čísel licencí (neplatí pro hobby)!!!
Uzávěrka přihlášek do 15.08.2012
Veškeré náklady hradí přihlašovatel.Pořadatel neodpovídá za úrazy jezdců a koní.
Pořadatel nezodpovídá za poškození a ztráty věcí.
 Veterinární předpis: dle platných směrnic o přesunu sportovních koní 2012
Lékařská služba : sl.Němcová,veterin.služba: MVDr.Rajman,kovářská služba: Macháček
Ceny :
č.1   věcné ceny
č.2   2 200 Kč (800,- 600,- 400,- 200,-200,-)                                 
č.3   3 000 Kč (1000,- 800,- 600,- 400,-200,-)                 
č.4   5 000 Kč (1400,- 1200,- 1000,- 800,-600,-)
č.5   7 000 Kč ( 2200,- 1700,- 1400,- 1000,-700,- )
Dekorování : Floty dle PJS

 

Schválil: Oblastní výbor ČJF   Hradec Králové dne:   11 7.2012 Novotný V,
 

 J.K.TYKO ČEPÍ 

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski