Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 18.08.2012

Pořadatel:
MF091 (JK Zálesí)
Datum konání:
18.08.2012
Místo konání:
Zálesí

Discipliny:

Skoky:
ZM - L*

Rozpis:

       ROZPIS JEZDECKÝCH ZÁVODŮ č. 818 F 2

 

POŘADATEL:               JK Zálesí o. s. – MF 091
DATUM KONÁNÍ:         Sobota 18. 8. 2012 
MÍSTO KONÁNÍ:          Zálesí u Dvora Králové nad Labem
KOLBIŠTĚ:                   Písčité 50 x 80 m
OPRACOVIŠTĚ:            Travnaté 60 x 80 m
FUNKCIONÁŘI ZÁVODŮ
ŘEDITEL ZÁVODŮ:            Ilona Sedláčková
ROZHODČÍ HLAVNÍ:          Balážová Dana
SBOR ROZHODČÍCH:          Novotný Václav ml, Matoušková Ilona
STAVITEL PARKURU:        Luděk Horký 
TECHNICKÝ DELEGÁT:      Pour Jaromír
HLASATEL:                        Mgr. Sabina Široký
ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ: Simona Horká
SPRÁVCE OPRACOVIŠTĚ:   Zavadil Radek
VETERINÁRNÍ SLUŽBA:     MVDr. Michal Novák
LÉKAŘSKÁ SLUŽBA:          MUDr. Lochman 
PŘEDPISY:                Platná PJS + tento rozpis a pokyny pořadatele.
SOUTĚŽE:
 1.   Hobby soutěž – Parkur do 60 cm s následným rozeskakováním.
Rozhodování čl.298. 2.4.
 2.    Hobby soutěž – Parkur do 80 cm s následným rozeskakováním.
Rozhodování čl. 298.2.4.
Hobby soutěže 1, 2 – floty dle pravidel ČJF, 1. - 5. místo věcné ceny.
Obě hobby soutěže bez omezení, pro jezdce a koně s licencí i bez licence.
Sponzory pro začínající jezdce jsou: Martin Antoš – zemní práce
                                                            ALLMO-profil s.r.o.       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
 3.  Soutěž se stupňovanou obtížností do 100 cm, se žolíkem. Rozhodování čl. 269.
O CENU VVS VERMĚŘOVICE
             Soutěže č. 3 – floty dle pravidel ČJF, 1. – 5. místo věcné ceny.                          
 4. Parkur st. Z, s následným rozeskakováním, rozhodování čl. 298. 2.4.
O CENU JEZDECKÝCH POTŘEB PROHIPPO
            Soutěže č. 4 – floty dle pravidel ČJF, 1. – 5. místo věcné ceny.                          
       5. Parkur st. ZL, bez rozeskakování na čas. Rozhodování st. A čl. 238 2. 1.
O CENU OBCE DOUBRAVICE
Soutěž č. 5 – floty dle pravidel ČJF, 1. – 5. místo ceny vyplacené v  penězích, v hodnotě 3 000.-
( 1 100 – 700 – 500 – 400 – 300).
 6. Parkur st. L*, s jedním rozeskakováním, rozhodování st. A čl. 238 2. 2
O CENU PIVOVARU TAMBOR
Soutěž č. 6 – floty dle pravidel ČJF, 1. – 5. místo ceny vyplacené v  penězích, v hodnotě 5 000 Kč - (1600 – 1200 – 1000 – 700 – 500Kč).
 
ČASOVÝ ROZVRH
Prezentace:             Hobby soutěže č. 1, 2 – do 8.30 hod.
                               Soutěž č. 3, 4 – do 9. 30 hod.      
                               Soutěž č. 5, 6 – do 12.00 hod.
Začátek soutěží:     Soutěž č. 1 -  9.30 hod. (prohlídka parkuru v 9. 15 hod.)
                               Soutěž č. 2, 3, 4, 5, 6 - následně po skončení soutěže č. 1
 
VŠEOBECNÉ ÚDAJE
Startovné:               Soutěž č. 1, 2                     – 200 Kč za start 
                               Soutěž č. 3, 4, 5                 - 250 Kč za start
                               Soutěž č. 6                         - 300 Kč za start                                  
Přihlášky zasílat na adresu: Email: Ilonasedlackova@seznam.cz
                                              Telefon: 603 999 274 – Sedláčková Ilona 
uzávěrka přihlášek je 16. 8. 2012 v 24.00 hod
Předběžné počty přihlášených do jednotlivých soutěží a orientační časový program, budou průběžně aktualizovány na www.jkzalesi.estranky.cz.                                                                                          

 

Uzávěrka přihlášek

 

VETERINÁRNÍ PŘEDPISY: Dle platných směrnic o přesunu sport. koní.

 

SLUŽBY:
Podkovář Miroslav Janeček.
Ostatní služby pořadatel nezajišťuje.
 
OSTATNÍ:
Pořadatel nezodpovídá za poškození a ztráty věcí, za úrazy jezdců a koní.
Vyhrazuje si právo na změny v programu a omezení počtu startujících dle došlých přihlášek.
Za osoby mladší 18ti let zodpovídá pověřená osoba.
Náklady spojené s účastí hradí přihlašovatel.
Vstup se psy pouze na vodítku.

 

V Zálesí : 5. 7. 2012 
 

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski