Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 26.08.2012

Pořadatel:
MF071 (JK Kunčice)
Datum konání:
26.08.2012
Místo konání:
Kunčice

Discipliny:

Drezura:
Z-S

Rozpis:

Rozpis drezurních závodů                                                                                                  č.z.  :

 

Pořadatel: JK Kunčice MF 071
Datum konání: 26.8.2012
Místo konání:   Kunčice-Volšiny
Ředitel závodů: Šildbergerová Kateřina
Hlavní rozhodčí: ing.Vondrouš Otakar
Členové sboru: Tvarůžek Jan, Haškovcová Jaroslava
Zpracování výsledků: ing. Zvěřina Vladimír
Předpisy: závody budou řízeny v souladu s platnými pravidly JS pro  
                   rok 2012 a dle tohoto rozpisu
Oprávněnost k účasti: platná licence koně a jezdce pro rok 2012
Veterinární podmínky: veterinární potvrzení o přesunu koní 
                    opatřené všemi předepsanými náležitostmi pro rok 2012 .

 

Soutěž č.1:Hobby soutěž drezůra.st.“Z“-úloha Z1/2009
                  Soutěž přístupná všem koním a jezdcům s licencí i bez.
                  Úloha je čtená
Soutěž č.2:Drezůra st.“Z“-úloha DU/2009
                Soutěž je přístupná všem koním a jezdcům.
                 Úloha je čtená
Soutěž č.3:Drezůra st.“L“-úloha DD/2009
               Soutěž je přístupná všem koním a jezdcům.
               Úloha je čtená
Soutěž č.4:Drezůra st. “-úloha JU/2009
                Soutěž je přístupná všem koním a jezdcům.
               Úloha se jede z paměti.
Soutěž č.5:Drezůra st.“S“-úloha JD/2009
                Soutěž je přístupná všem koním a jezdcům
                Úloha se jede z paměti.

Drezurní obdelník:
písčitý povrch ,
Opracoviště: travnatý povrch
Startovné:                                                                                                                                                                                                                                                     Startovné: soutěž č.1          250,-Kč
            č.2          250,-Kč
            č.3          250,-Kč
            č.4          300,-Kč
            č.5          300,-Kč

 

Umístění: čl.434
Přihlášky na adresu: Glaserová Veronika,Kunčice 83,Nechanice 503 15, tel.725841104
                                      glaserovaveronika@seznam.cz,
Uzávěrka přihlášek:jmenovitých do 23.8.2012 ve 20.00h.
                                   Při velkém počtu startujících nebude brán zřetel na přihlášky po uzávěrce!!!
                                  V přihlášce uvádějte své tel.číslo,popřípadě e-mail!!!

 

Od 24.8. večer bude na  www.jk-kuncice.estranky.cz  umístěn předběžný časový rozpis začátků soutěží. Předběžné startovní listiny pak na www.vco-cjf.cz až v sobotu po 21,00 hod.
 
Prezentace: V kanceláři závodů do 8,00h,popřípadě na tel. 725841104 v den konání závodů
Předběžný program: v 9.00h začátek drez.soutěže č.1,ostatní následně.
Při velkém počtu startujících bude soutěž č.1 a č.2 probíhat souběžně na dvou obdélnících,druhý obdelník pro soutěž č,1 povrch travnatý.
Každý účastník si zajistí svého čtenáře.
Úhrady: Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka.
Odpovědnost: Pořadatel nenese odpovědnost za úrazy jezdců , koní a diváků,
                          Lékařskou službu zajistí pořadatel,veterinární proti úhradě.
Závody budou zabezpečeny v souladu s řádem pro ochranu zvířat ČJF čj 9795/2007-1001
Stížnosti a námitky: V souladu s PJS.
Ceny. Rozdělování čestných flotů dle ustanovení všeobecných pravidel
                 Čjf čl.128,129,130 , věcné ceny za umístění 1-3.místo.

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na omezení počtu přihlášek a změn časového programu. 
 
Občerstvení zajištěno pořadatelem ,po celý den.
Ustájení a ubytování pořadatel nezajišťuje.
V Kunčicích  25.7.12                                          za JK Kunčice Volf Josef

Rozpis schválen dne: 
                                1.8.2012
                                Václav Novotný

                                         v.r.

 

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski