Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 25.08.2012

Pořadatel:
MF289 (EQUICENTRUM - Fassati)
Datum konání:
25.08.2012
Místo konání:
Jaroměř - Josefov

Discipliny:

Skoky:
Z - S*

Rozpis:

Jezdecké parkurové závody Jaroměř - Josefov číslo závodů: 825 F 1
1. Základní údaje:
 sobota 25.8. 2012            jezdecký areál Fassati    Jaroměř - Josefov
 Kolbiště                                  písčité            75 x 80
 Opracoviště                            písčité            45 x 55 a písčité 30 x 70
Funkcionáři závodů :
- Ředitel                        : Miroslav Fassati (608 811 109)
- Hlavní rozhodčí          : .Bohdaský Václav
- Sbor rozhodčích         :  Volf Josef Kosař Jaroslav           
- Stavitel parkuru          : ing.Ludvik Jandourek st.
- Technický delegát      :  Pour Jaromír
- spracování výsledků : Marian Foltýn        
- Hlasatel                      : Miroslav Fassati
- Správce pracoviště       ing, Zavadil Radek
2. Technické údaje
Předpisy : Platná PJS a ustanovení tohoto rozpisu
Soutěže :Hobby: Omezený počet startujících, začátek v 8,30
Soutěž č.1 Hobby soutěž dvoufázové skákání 70cm / 80 cm                   Startovné 200 ,- Kč
soutěž je vypsána pro jezdce a koně s licenci i bez licence,
Rozhodování podle PJS st. A čl. 274 – 5.2
1. - 3. místo věcné ceny + floty dle PJS
_______________________________________________________________________
Soutěž č.2 Hobby soutěž dvoufázové skákání 80cm / 90 cm
          O pohár Města Jaroměř                                                                   Startovné 200 ,- Kč
soutěž je vypsána pro jezdce a koně s licenci i bez licence.
Rozhodování podle PJS st. A čl. 274 – 5.2
1.- 3. místo věcné ceny + floty dle PJS
 
Závody: předpokládaný začátek v 10,30 hodin
Soutěž č.3 Parkur dvoufázové skákání 90 / 100                                        Startovné 250 ,- Kč
            O cenu firmy FALANX PATRON spol. s r.o
Pro koně a jezdce bez omezení Hodnocení dle čl.274.5.3
1. - 3. místo věcné ceny + floty dle PJS
Soutěž č.4 - Parkur dvoufázové skákání 100 / 110                                   Startovné 250 ,- Kč
O cenu firmy Spillers – Britská krmiva
O cenu firmy Jezdecké potřeby Fassati Jaroměř
Pro jezdce a koně bez omezení Hodnocení dle čl.274 .5.3
1. - 3. místo věcné ceny + floty dle PJS
Soutěž č.5 - Parkur dvoufázové skákání 110 /120 s jednou kombinací
O cenu firmy Jezdecké potřeby Fassati Jaroměř            Startovné 250 ,- Kč
            Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce.
Pro jezdce a koně bez omezení. Hodnocení dle čl.274 .5.3
 1 . cena přilba zn. CASCO, , a dále věcné ceny 2. a 3. místo, floty dle PJS
Soutěž č.6 - Parkur stupně L*                                              Startovné 300 ,- Kč
            O cenu firmy Karsit
Pro jezdce a koně bez omezení
Hodnocení dle stupnice A čl.238.2.2 jedno rozeskakování na čas
 3000,-    ( 900,- 700,- 600 ,- 400,-   400, )- + floty dle PJS
Soutěž č.7 - Parkur stupně S*                                             Startovné 400 ,- Kč
            O cenu firmy VVS Premin
Pro jezdce a koně bez omezení
Hodnocení dle stupnice A čl.238.2.2 jedno rozeskakování na čas
5000 Kč  ( 1500,- 1200 ,, 1000,. 800,- 500,- ) + floty dle PJS

3. Všeobecné údaje:
Jmenovité přihlášky zasílejte na adresu: e-mail : stajparadiso@seznam.cz
jezdecký areál Stáj Fassati, Tyršova ul. 274, 55 102 Jaroměř - Josefov
mobil : 608 811 309, 608 811 109
Uzávěrka přihlášek: čtvrtek  23.8.. 2012 do 18 hod.
U každé přihlášky je nutné uvést čísla licencí koní, jezdců, a mateřského klubu jezdce
Pořadatel si vyhrazuje právo na omezení počtu startujících dle došlých přihlášek
.Startovné :        v soutěžích č. 1 a 2              200,- Kč
                                 soutěž č. 3 až 5             250,- Kč
         soutěž č .6                      300.- Kč
                     soutěž č. 7                      400.- Kč
4. Předběžný časový program
Prezentace – pod tribunou 7,30 - 8,00 pro soutěžě 1, 2, ( i telefonicky)
do 9.30 hod prezentace pro soutěžě 3 až 7 ( i telefonicky)
Začátek hobby soutěže č.1 v 8,30 hod, následně další, v 8,15 prohlídka na koních pro soutěž č. 1 a 2
Začátek soutěže č.3 (ofic. závody) nejdříve v 10,30 hod                                                                        
5. Veterinární předpisy :        Dle platných směrnic pro rok 2012.
6. Poskytované služby             6.1. Lékařská služba :           Monika Praunová, Bc.
                                               6.2. Veterinární služba:          MVDr. M. Novák
                                               6.3. Podkovářská služba:       pořadatel nezajišťuje
7. Ostatní ustanovení:
Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, za nehody nebo onemocnění, za ztráty předmětů a jejich poškození.
Dekorování a floty dle PJS vždy po skončení příslušné soutěže
Stížnosti a námitky v souladu s PJS
Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající subjekt

Rozpis schválen           9.8,           .2012 Novotný Václav

            Poznámka.: Areál je nekuřácký, kouření je povoleno jen na vyhrazených místech !
Do areálu je ZÁKAZ vstupu se PSY !!!
Po celou dobu konání akce bude otevřena prodejna jezdeckých potřeb.

 

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski