Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 02.09.2012

Pořadatel:
MF168 (JK Dolní Přím)
Datum konání:
02.09.2012
Místo konání:
Dolní Přím

Discipliny:

Drezura:
Z - L

Rozpis:

Rozpis drezurních závodů
č.z. 902F1
Pořadatel: JK Dolní Přím MF 168 
Datum konání: 2.9.2012 
Místo konání:   Dolní Přím – areál jezdeckého klubu
Ředitel závodů: Ivo Dušek
Hlavní rozhodčí: Jaromír Pour
Členové sboru: Květa Krupková
                            Jana Kejklíčková
Zpracování výsledků:  Ing. Vladimír Zvěřina
Zdravotní služba: Yvonna Dvořáková
Předpisy: závody budou řízeny v souladu s PJS pro rok 2012 a dle tohoto rozpisu
Oprávněnost k účasti: platná licence koně a jezdce pro rok 2012
Veterinární podmínky: dle platných podmínek pro rok 2012
Soutěž č.1:O pohár obce Dolní Přím
Hobby soutěž drezura.st.“Z“- úloha DU/2009
                  Soutěž přístupná všem koním a jezdcům s licencí i bez.
Soutěž č.2: O pohár firmy Equimoda
Drezura st.“Z“-úloha DU/2009
                Soutěž je přístupná všem koním a jezdcům.
Soutěž č.3:O pohár firmy Chovservis - Profarm
Drezura st.“L“-úloha DD/2009
               Soutěž je přístupná všem koním a jezdcům.
Soutěž č.4: Drezura st.“S“-úloha JU/2009
               Soutěž je přístupná všem koním a jezdcům.
Soutěž č.5: Drezura st.“S“-úloha JD/2009
               Soutěž je přístupná všem koním a jezdcům.

 

Drezurní obdelník: písčitý povrch
Opracoviště: písčitý povrch
Startovné: soutěž  č.1          200,-Kč
                               č.2          250,-Kč
                               č.3          250,-Kč
                               č.4          300,-Kč
č.5          300,-Kč
 
Umístění: čl.434
Přihlášky na adresu: JK Dolní Přím, Dolní Přím 46, 503 16,  Pavlina.dus@email.cz          
Uzávěrka přihlášek:  do 30.8.2012 do 20.00h.
                                  V přihlášce uvádějte, prosím, telefonní číslo.
Prezentace: V kanceláři závodů nebo na telefon 724 51 32 54 do 9,00h
Předběžný program: v 10.00h začátek soutěže č.1,ostatní následně.
Každý účastník si zajistí svého čtenáře, úlohy jsou čtené.
Úhrady: Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka.
Odpovědnost: Pořadatel nenese odpovědnost za úrazy jezdců , koní a diváků,
                          Lékařská služba dle PJS pro rok 2012,veterinární dle PJS pro rok 2012
Stížnosti a námitky: V souladu s PJS.
Ceny. Floty dle PJS, věcné ceny na prvních třech místech v soutěži č. 1, na prvních pěti místech v soutěžích 2 a 3.. Pohár na prvním místě. Na prvních šesti místech všech soutěží slevový poukaz na vyhlídkový let balonem.

Sponzoři:
Obec Dolní Přím ( www.dolni-prim.cz)
První hradecká vzduchoplavební s.r.o. ( www.balony-hradec.cz)
Chovservis - Profarm ( www.profarm.eu)
Alkapress ( www.alkapress.cz)
Equimoda (www.equimoda.cz )
pan Stanislav Stránský

Pořadatel si vyhrazuje právo na omezení počtu přihlášek a změnu časového programu.
 

Občerstvení zajištěno pořadatelem, po celý den.
Ustájení a ubytování pořadatel nezajišťuje.

V Dolním Přímu  10.8.2012                                            

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski