Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 08.09.2012

Pořadatel:
MF289 (EQUICENTRUM - Fassati)
Datum konání:
08.09.2012
Místo konání:
Jaroměř - Josefov

Discipliny:

Drezura:
Z - S

Rozpis:

Rozpis: soutěže v drezůře        sobota 8.9..2012
Pořadatel: MF289 (Stáj Paradiso - Fassati)   Místo konání :     Jaroměř – Josefov, jezdecký areál
Discipliny: Drezura: Z2 (40 x 20 m),  DU , L5, DD, DJ, (60 x 20 m)
Kolbiště:                     drezurní obdélník písčitý 20 x 40m (20 x 60)   Opracoviště :  písčité
Funkcionáři závodů: -   ředitel závodů a hlasatel    –  p. Miroslav Fassati
                                  -  hlavní rozhodčí   – p.  Tvarůžek Jan
                                           -   rozhodčí Haškovcová Jaroslava, ing. Vondrouš
                                 -   zodpovědná osoba Jana Ježková
Předpisy:                   -  Pravidla jezdeckého sportu ČJF pro rok 2012   a ustanovení tohoto rozpisu .
Soutěž č.1 Hobby soutěž v drezůře úloha Z 2                    soutěž je přístupná všem koním a jezdcůms licencí i bez licence                              startovné 200,-

 

      Závody:
       Soutěž č.2:Drezůra st.“Z“-úloha DU/2009                .
                 Úloha je čtená
        Soutěž č.3:Drezůra st.“L“-úloha DD/2009               .
               Úloha je čtená
        Soutěž č.3:Drezůra st.“L“-úloha L52009              
               Úloha je čtená
        Soutěž č.5:Drezůra st.“S“-úloha JD/2009               
                Úloha se jede z paměti.

 

Zápisné do soutěže 2 – 5 :    250,-Kč  v hotovosti při prezentaci .             
V soutěžích budou jezdci dekorováni na 1.- 5. místě floty,  jezdci na 1.-3.místě odměněni věcnými upomínkovými cenami
Předběžný časový program závodů: od  7.30 – 8,00  hod. prezentace soutěž č. 1
                                            do 8,30  pro soutěže  2 - 5  ( i telefonicky na mobil   608 811 309)
Začátek   soutěže č. 1     v 8.30 hod,         další soutěže následují s ohledem na počty startujících.
Předpokládaný začátek   soutěže č. 2 nejdříve v 9,30 , ostatní soutěže následně
Rozhodčí rozhodne s ohledem na stav obdélníku o úpravě povrchu.
Uzávěrka přihlášek:    čtvrtek  6.9. do 19 hodin 
Jmenovité přihlášky e-mailem:  stajparadiso@seznam.cz    nebo telefonicky tel. 608 811 309 
Informace a startky  na    www.paradiso.7x.cz
Pořadatel si vyhrazuje právo omezit případně počet startujících s ohledem na optimální průběh závodů…
Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka.
Pořadatel neručí za případné ztráty a poškození věcí,úrazy jezdců,koní a diváků v průběhu závodů.

 

 Lékařská služba je zabezpečena pohotovostní službou. Veterinární pohotovostní služba - MVDr. Michal Novák.  Podkovářskou službu pořadatel nezajišťuje

 

V Jaroměři                             za pořadatele : Miroslav Fassati  (mobil 608 811 109)
www.paradiso.7x.cz  http://jezdecke.fassati.cz/eshop
Jsme nekuřácký areál          Do areálu není povolen vstup se psy            V areálu otevřena  prodejna jezdeckých potřeb po celou dobu konání závodů (mobil :608 811 309)

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski