Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 08.09.2012

Pořadatel:
MF280 (Malá jezdecká společnost)
Datum konání:
08.09.2012
Místo konání:
Lohenice

Discipliny:

Skoky:
Z-S**

Rozpis:

JEZDECKÉ ZÁVODY V LOHENICÍCH U PŘELOUČE

Základní údaje:
Pořadatel: Malá jezdecká společnost MF 0280
Datum: 8. 9. 2012
Místo: Lohenice u Přelouče
Kolbiště: travnaté 80 x 120
Opracoviště: travnaté 80 x 100
Funkcionáři: ředitel závodů – Petr Pazderka
                      tajemník závodů – Jana Hutlová
                      autor parkuru – Ing. Ludvik Jandourek st.
                      technický delegát – Oldřich Sojka
                      hlavní rozhodčí – Ing. Otakar Vondrouš
                      sbor rozhodčích – Ilona Matoušková, Markéta Kvapilová
                      zpracování výsledků: Ing. Jindřich Urban
                      hlasatel – Kamila Bulušková
                      správce opracoviště – Jaroslav Hurdálek

Technické údaje:
Pravidla jezdeckého sportu platná pro rok 2012 a ustanovení tohoto rozpisu.
Veškeré soutěže jsou přístupné pro jezdce a koně s licencí

Soutěže:
Soutěž č. 1: Dvoufázové skákání 100/110
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce.

Hodnocení dle čl. 274
Startovné 250Kč
Věcné ceny v hodnotě 2.500Kč od firmy EQUILA pro 1.- 5. místo
Soutěž č. 2: Dvoufázové skákání 110/120
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce.
Hodnocení dle čl. 274
Startovné 300Kč
Ceny vyplácené v poukázkách od firmy KFC v hodnotě 5.000Kč

Soutěž č. 3: Skoková soutěž stupně L**
Soutěž o HORSKÉ KOLO Leader Fox v hodnotě 7.000,-
Soutěž je přístupná pro koně a jezdce bez omezení.
Hodnocení dle tab. A čl. 238.2.2 jedno rozeskakování na čas
Startovné 350Kč
Rozdělení cen: 1. místo: věcná cena v hodnotě 7.000,-
2. - 5. místo: věcné ceny od firmy UNILEVER v hodnotě 5x500Kč a věcné ceny od firmy COOLFREEIN v hodnotě 2.500Kč
Soutěž č. 4: Skoková soutěž stupně S** 
Cena Starcom MediaVest Group, spol. s.r.o. o 10.000,-
Soutěž je přístupná pro koně a jezdce bez omezení.
Hodnocení dle tab. A. čl. 238.2.2 jedno rozeskakování na čas
Startovné 450Kč
Věcné ceny vyplácené v korunách – 10.000Kč
Rozdělení cen: 3.100 – 2.800 – 2.000 – 1.500 – 600
Soutěž č. 5: Skoková soutěž stupně ST** 
Cena Starcom MediaVest Group, spol. s.r.o. o 15.000,-
Soutěž je přístupná pro koně a jezdce bez omezení.
Hodnocení dle tab. A. čl. 238.2.2 jedno rozeskakování na čas
Startovné 500Kč
Věcné ceny vyplácené v korunách – 15.000Kč
Rozdělení cen: 5.000 – 4.000 – 3.000 – 2.000 – 1.000

Předběžný časový harmonogram závodů:
8:30 – 9:00 hod. – prezentace č. 1, 2
do 12:00 hod – prezentace č. 3, 4, 5
9:30 hod. – start č. 1 – návazně další

Jmenovité přihlášky zasílejte na:

e-mail: equipam@ipnet.cz Tel.: 776 783 966 (p.Malá)
Uzávěrka přihlášek do 6.9.2012
Veškeré náklady hradí přihlašovatel. Pořadatel neodpovídá za úrazy jezdců a koní
Veterinární předpis:
Dle platných směrnic o přesunu sportovních koní 2012
Poskytované služby:
Lékařská služba (MUDr. Jiří Prokopec)
Veterinární služba (MVDr. Jan Faltejsek)
Ostatní ustanovení:
Pořadatel nepřebírá zodpovědnost za nehody nebo nemoci, které by postihly účastníky závodů nebo jejich koně při konání akce. Případné ztráty nebo škody pořadatel nehradí. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složky.
Námitky dle PJS.
Dekorování: Floty dle PJS

Schváleno dne:

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski