Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 15.09.2012

Pořadatel:
MF052 (SJK ŠS Chrudim - Vestec)
Datum konání:
15.09.2012
Místo konání:
Vestec

Discipliny:

Skoky:
ZM-L*

Rozpis:

R O Z P I S
 
podzimních jezdeckých závodů
                                                                                   v Chrudimi
číslo závodů : 915 F1
 
Základní údaje:
     Datum konání:                    15. září 2012
     Pořadatel:                           SJK při Školním statku Chrudim – Vestec MF 052
     Kolbiště:                             travnaté 120 x 80 m (zavlažované) - Vestec
     Opracoviště:                        travnaté   80 x 80 m (zavlažované)
     Ředitel závodů:                    Ing. Stanislav Valášek
     Hlavní rozhodčí:                   Jaroslav Hupka
     Rozhodčí :                           František Slavík, Mgr. Marcela Betlachová, Diana Houdová
     Technický delegát:               Roman Falta
     Autor parkurů:                      Oldřich Sojka
     Správce parkurů:                 Josef Mošner
     Hlasatel:                              Jiří Soukup
Technické údaje:
     Předpisy:                            PJS a ustanovení tohoto rozpisu
     Uzávěrka přihlášek:            12. září 2012
     Adresa pro přihlášky:         Iva Kopřivová, Malecká 1175, 537 05 Chrudim
                                                                 Tel.(večer)725 894 334,
                                                                  e-mail: Koprivova-Iva@seznam.cz
     Všeobecné údaje:              
     Kancelář závodů:                 závodiště od 7,00 hod
     Prezentace:                         15.9.2012 7,00 – 9,00 hod.soutěže 1,2, do 11,00 soutěže 3,4             
     Startovné:                           splatné při prezentaci
     Ustájení+ubytování:             pořadatel nezajišťuje
     Lékařská služba.:                 zajištěna
     Veterinární služba :               zajištěna – proti úhradě
     Doklady:                             platná licence jezdce a koně, platné veterinární potvrzení
                                               pro přesun koní – odevzdat před složením !!!!
     Ceny:                                  1-5 místo peněžité (věcné) ceny,stužky dle PJS
Soutěže:
      č.1. postupná obtížnost     pro všechny koně a jezdce –rozhodování: tab.A čl. 269
             do 100 cm                  8 překážek se žolíkem
                                                1 – 5 místo věcné ceny                         startovné 150,- Kč                    č.2. skok Z                         pro všechny koně a jezdce, rozhodování: tab.A čl.238.2.2.
                                               s jedním následným rozeskakováním tab. A čl.245.3.
                                                3.000,-Kč (1.000,- 800,- 600,- 400,- 200,-) startovné 200,- Kč 
     č.3. skok ZL                       pro všechny koně a jezdce, rozhodování: tab A čl.238.2.2.
                                               s jedním rozeskakováním na čas            startovné 250,- Kč
                                               4.000,-Kč (1.200,- 1.000,- 800,- 600,- 400,-)
     č.4. skok L**                      pro všechny koně a jezdce, rozhodování: tab.A čl.238. 2.2.
                                               s jedním rozeskakováním na čas             startovné 300,- Kč
                                               6.000,-Kč (2.000,- 1.600,- 1.100,- 800,- 500,-)
Časový program:
     Prezentace                          do 9,00                   pro soutěže č. 1 + 2
                                               do 11,00                 pro soutěže č. 3 + 4
     Časy startů                         10,00                        skok postupná obtížnost do 100 cm
                                               v návaznosti           skok „Z“
                                               13,00                       skok „ZL „
                                               v návaznosti           skok „ L** „      
Různé:
     Veškeré náklady spojené s účastí na závodech nese vysílající složka, pořadatel neodpovídá
     za poškození a ztráty věcí, za úrazy jezdců a koní.
     Pořadatel má právo úpravy časového programu závodů.
                                               U každé přihlášky je nutno uvést čísla licencí jezdců, koní a oddílů, kontaktní telefonní číslo, jinak nebude možné přihlášku akceptovat.           

Chrudim dne 29.7.2012

 

                                                           Za SJK při ŠS Chrudim :
      Ing. Stanislav Valášek – ředitel závodů                                  Jiří Soukup – předseda SJK
 

 

                               Za OV ČJF schválil dne: 7.8.2012       pan Václav Novotný v.r.

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski