Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 06.10.2012

Číslo závodů:
OM sk.S
Pořadatel:
MF150 (J K Hřebčín Suchá)
Datum konání:
06.10.2012
Místo konání:
Suchá

Discipliny:

Skoky:
ZM-S**

Rozpis:

          Rozpis podzimních jezdeckých závodů č. 1006 F1   
                               Mistrovství východočeské oblasti seniorů
1. Základní údaje:
1.1.      Pořadatel:                               JK Hřebčín Suchá MF 150
1.2.      Datum konání:                        Sobota 6. října 2012
1.3.      Místo konání:                          Jezdecký areál Hřebčín Suchá
1.4.1.   Kolbiště:                                 Pískové s geotextilií 65 x 70 m
1.4.2.  Opracoviště:                           Pískový povrch 23 x 65 m
1.5.      Hlavní rozhodčí:                     Jaroslav Hupka
Rozhodčí:                               MVDr. Luboš Řípa, Jaroslav Fendrych, Sylva Fendrychová
Technický delegát:                 Oldřich Sojka
            Stavitel parkurů:                     Roman Falta
Hlasatel:                                 Mgr. Magdalena Peterková                             
2. Technické údaje:
2.1. Předpisy: PJS, jejich doplňky a ustanovení tohoto rozpisu
2.2. Soutěže:
2.2.1. Soutěž č.1        Parkur s postupnou obtížností do 100 cm
Rozhodování dle PJS čl. 269
Startovné: 250,- Kč.
                                               Ceny: na 1.- 3. místě ceny věcné krmení pro koně Energys
2.2.2. Soutěž č.2        Parkur stupně „ Z “
                                   Rozhodování PJS čl. 298.2.1., na limitovaný čas bez rozeskakování
Startovné: 300,- Kč
                                               Ceny 3 000,- Kč ( 800,600,400,300,300,300,300)                                  
2.2.3. Soutěž č.3        Parkur s postupnou obtížností do 110 cm se žolíkem  
 Rozhodování dle PJS čl. 269
Startovné: 300,- Kč
                                               Ceny 3 600,- Kč ( 1 000,800,600,300,300,300,300)                                              
2.2.4. Soutěž č.4        Parkur stupně „L**“
Rozhodování PJS čl. 298.2.4. s následným rozeskakováním
Startovné: 350,- Kč
                                               Ceny 6 700,- Kč ( 2 000,1 600,1 200,800,400,350,350)
2.2.5. Soutěž č.5        Parkur stupně „S**“ Mistrovství východočeské oblasti seniorů+otevřená.s
Rozhodování dle PJS čl. 238.2.2.
                                   Startovné : mistrovská sout. 0 Kč
                                                     otevřená sout. 400,- Kč
                                                Ceny mistrovská 5000,-Kč (1500,1200,1000,500,400,400)
                                               Ceny  8 200,- Kč ( 2 500,2 000,1 500,800,600,400,400)
            2.3. Časový rozvrh:
Sobota 6.října 2012 do 8.00 hod. ukončení prezentace, možné i telefonicky – J.Kosař 603859131. Začátek soutěže č. 1 v 8.30 hod., následně další
3. Všeobecné údaje:
3.1. Jmenovité přihlášky na adresu : Jiří Skřivan, Prokešova 912, 570 01 Litomyšl do 1.října        2012, e-mail: manon@wo.cz.  Výsledky a rozpisy najdete na www.stajmanon.cz
3.2. Konečné přihlášky při prezentaci
3.3. Peněžité plnění viz soutěže
3.4. Ustájení pořadatel nezajišťuje
3.5. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka
4. Veterinární předpisy:
Vedoucí transportu předloží před vyložením koní příslušné veterinární potvrzení pro přepravu
5. Poskytované služby:
5.1. Lékařská služba je zabezpečena přítomným lékařem
5.2. Veterinární službu zajistí pořadatel proti úhradě - MVDr. Iva Benešová
5.3. Podkovářskou službu zajistí pořadatel proti úhradě - Karel Píša
6. Ostatní ustanovení:
6.1. Ceny: v soutěži č.1 - ceny věcné, dále budou ceny vyplaceny v Kč dle PJS, floty dle PJS
6.2. Pořadatel neručí za ztráty a poškození věcí, za úrazy koní a jezdců

Rozpis byl schválen OV ČJF                                                    - Václav Novotný                                                                                              

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski