Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 06.10.2012

Pořadatel:
MF153 (Jezdecký spolek Kolesa)
Datum konání:
06.10.2012
Místo konání:
ZRUŠENO - Kolesa

Discipliny:

Skoky:
ZM-L*

Rozpis:

 

 

!!!!! ZRUŠENO !!!!!

 

 

 

VASURY DERBY

(osmnáctý ročník)
 
Pořadatel         :      MF 153 JS Kolesa, o.s.,    MF 135 Stáj VASURY
Datum konání :      6.říjen 2012 
Místo konání :       Kolesa
Kolbiště :                travnaté – trojůhelníkovité 150 x 200 x 170 m
Opracoviště     :      písčité – 150 x 60 m
Funkcionáři
Hlavní rozhodčí :   Ing. Otakar Vondrouš
Rozhodčí :              Matoušková Ilona ml., Ing. Zvěřina Vladimír
Stavitel tratí :         Sůrová Pavlína
Technický delegát: Ing.Jandourek Ludvík
Správce pracoviště: Tvarůžek Jan
 
Technické podmínky
Předpis : PJS a ustanovení tohoto rozpisu
Soutěže :      č. 1. Soutěž ve skoku stupně „ZM“- HOBBY                 
                           Licence koní a jezdců se nevyžadují,bez rozeskakování a kombinací.
                           Předpisy platí PJS + dodatky a pokyny pořadatele
                     č.1A.Terénní parkur „Z“- HOBBY
                            Licence koní a jezdců se nevyžadují,bez rozeskakování a kombinací.
                            Délka dráhy cca 500 m, počet sk. 12
                            Pevné skoky do 80 cm,schoditelné do 90 cm.
                            Předpisy: platí PJS + dodatky a pokyny pořadatele 
                     č. 2. Soutěž ve skoku stupně „Z“
                           Přístupná pro jezdce a koně bez omezení
                           Rozhodování dle stupnice A, PJS čl.238.2.2. s následovným
                           rozeskakováním.
                     č. 3.Soutěž ve skoku stupně „ZL“-
                           Přístupná pro jezdce a koně bez omezení
                           Rozhodování dle stupnice A, PJS čl.238.2.2. s následovným
                           rozeskakováním.  
                     č. 4. Terénní parkur JAMENSKÁ – desátý ročník
                           Délka dráhy cca. 700 – 800 m, počet sk. 15
                           pevné skoky do 90 cm, schoditelné do 100 cm
                           -účastník této soutěže nemůže startovat v soutěži č.5
                           Hodnocení podle st. C, PJS čl.239.
                    č. 5. Skokové derby VASURY st "L" - osmnáctý ročník    
                           Délka dráhy cca 1300 m asi 20 skoků, čl. 277.
                           Hodnocení podle stupnice C,čl.239.3, rychlost 375 m/min.

Předběžný časový
program :     Presentace  6.10.2012 do 9.00 hod. pod věží                                       rozhodčích, nebo 5.10.2012 na tel.602554599 do 22.00 hod. Od 10.00 hod. soutěž    č.1.,ostatní soutěže návazně.
                              Parkoviště aut s koňmi podle počasí na pastvině nebo           
                              v hospodářském dvoře .

Všeob.údaje   :    Jmenovité přihlášky zasílejte na adresu :
                             Sůrová Pavlína, Kolesa 48, 53501
                             Tel. 602554599 , fax. 466 937 191
                              e-mail. vasury@tiscali.cz do 03.10.2012 Jmenovité přihlášky jsou považovány za konečné.

Peněžitá plnění : Sout.č.1.,1A, 2, 3, – 250 Kč,  č.4 – 400 Kč,
                              č.5 – 500 Kč,  hotově při prezentaci.
Ceny a dekorování : č.1.,1A.,   Věcné ceny v hodnotě 2000 Kč
                                    č.2.   2 000 Kč (600 - 500 - 400 - 250 - 250)
                                    č.3.   2 000 Kč (600 - 500 - 400 - 250 - 250)
                                    č.4    Peněžité a věcné ceny od firmy JAMENSKÁ a.s.
                                    č.5.   10 000 Kč (3000 - 2700 - 2400 - 1200 - 700)
                                     Floty – 1/4 soutěžících v každé soutěži
Protesty             :   Dle PJS
Sekretariát
         závodů      : Na věži rozhodčích
Vet.předpis        : Dle platných veterinárních směrnic SVS a OVS pro rok 2012
Úhrada nákladů: Hradí vysílací organizace
Služby               :   Zdravotní – zajistí pořadatel
                           :   Veterinární – MVDr. Rostislav Hyksa
Změna programu vyhrazena.V případě velkého počtu přihlášených si pořadatel vyhrazuje právo omezit počet startujících podle došlých přihlášek.Max.40 koní do každé soutěže . V případě malého počtu přihlášek,budou závody zrušeny.

 

Přísný zákaz volného pobíhání psů v době závodů po areálu. Pořadatel nepřebírá odpovědnost za újmy nebo škody, které by mohly postihnout účastníky závodů nebo koně.

V Kolesách 06.09.2012
                                                                                     Ředitel závodů
                                                                                     Sůrová Jaroslava
Schválil dne:

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski