Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 14.08.2005

Pořadatel:
MF195 (Stáj Kmoníček)
Datum konání:
14.08.2005
Místo konání:
Lázně Bohdaneč

Discipliny:

Skoky:
Z,Zl,L,S

Rozpis:

ROZPIS JEZDECKÝCH ZÁVODŮ
MF 195 - Stáj Kmoníček
Jezdecký areál Lázně Bohdaneč
Č. 814 F2

Základní údaje:
Datum konání: 14.srpna 2005

Pořadatel: Stáj Kmoníček

Místo konání: jezdecký areál v Lázních Bohdaneč, Na Baště 460

Kolbiště: travnaté 80 x 70 m
Opracoviště: travnaté 80 x 50 m

Funkcionáři závodů:
Ředitel Ladislav Kmoníček
Tajemník Ing.Jana Nagyová
Hlavní rozhodčí Václav Novotný
Sbor rozhodčích Václav Novotný ml., Jiří Káva
Stavitel parkurů Jan Veselý
Technický delegát Zdeněk Kusý

Technické údaje:
Předpisy: PJS a tento rozpis
Soutěže:
č. 1 skoková soutěž st. Z bez omezení
rozhodování dle čl.298.2.1 - soutěž na limitovaný čas.

č.2 skoková soutěž st. ZL bez omezení
rozhodování dle čl.238.2.1.- soutěž na čas

č.3 skoková soutěž st. L** bez omezení
rozhodování dle čl. 238.2.2. soutěž s jedním rozeskakováním na čas

č.4 skoková soutěž st. S** bez omezení
rozhodování dle čl. 238.2.2. soutěž s jedním rozeskakováním na čas

Časový program:
prezentace 14.8. 7.30 - 8.30 hod. pro soutěže č. 1,2
12.00 - 13.00 hod. pro soutěže č. 3,4
9.30 začátek soutěže č.1
13.30 hod. začátek soutěže č.3
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového programu v závislosti na počtu došlých přihlášek.


Všeobecné údaje:
Jmenovité přihlášky zasílejte na adresu :

Jezdecký areál , Na Baště 460 , Lázně Bohdaneč 533 41
E-mail kmonicek @eutrain.cz , nebo tel/ fax 466 799 036.

Uzávěrka přihlášek do 8.8.2005
Uzávěrka konečných přihlášek: Při prezentaci.
Technická porada se nekoná.
Ubytování:pořadatel nezajišťuje
Ustájení: pořadatel nezajišťuje
Lékařská a veterinární služba: zajištěna
Podkovářská služba: zajištěna - proti úhradě
Veterinární předpisy:
Vedoucí transportu předloží před vyložením koní příslušné veterinární osvědčení pro přepravu koní,platné pro rok 2005,ve smyslu výnosu SVS.

Ostatní ustanovení:
Peněžní plnění: startovné splatné při prezentaci pro soutěže
č. 1, 2 - 200,-Kč/start
č. 3 - 300,-Kč/start
č.4 - 400,-Kč/start

Dekorování a floty dle PJS vždy po skončení příslušné soutěže
Ceny:
Soutěž č.1 3.300,-Kč (1100,- 900,- 700,- 200,- 200,-200,-)
Soutěž č.2 5.000,-Kč (1600,- 1300,- 1000,- 600,- 300,-200,-)
Soutěž č.3 10.000,-Kč (3200,- 2500,- 1500,- 800,- 400,- 400,- 400,- 400,-200,-200,-)
Soutěž č.4 20.000,-Kč (6600,- 5000,- 3200,- 1800,-1000,-700,-500,- 500,-350,-350,- )

Pořadatel zajistí počítačové zpracování výsledků

Schválení rozpisu
Rozpis schválen OV ČJF dne : 1. 7. 2005 pan Novotný VáclavLázně Bohdaneč 12. 7. Ladislav Kmoníček
ředitel závodů

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski