Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 19.04.2014 - 20.04.2014

Pořadatel:
MF265 (Dostihový spolek a.s.)
Datum konání:
19.04.2014 - 20.04.2014
Místo konání:
Pardubice - dostihové závodiště

Discipliny:

Všestrannost:
kvalifikace ZP

Rozpis:

Pardubice, č.závodů 419 F1
Zlatá podkova 2014
 
1.Základní údaje
1.1. Pořadatel: ČJF, „Soutěže podkovy“ o.p.s., Dostihový spolek a.s.
1.2. Technické zajištění: Dostihový spolek a.s. Pardubice
1.3. Termín: 19. – 20. 4. 2014
1.4. Místo konání: závodiště Pardubice
1.5. Kolbiště: travnaté 88x64 – parkur, pískové 70x70 – drezura
1.6. Opracoviště: travnaté, pískové 90x45
1.7. Funkcionáři závodů:

        Ředitel – Ing. Michael Skalický
        Tajemník závodů – Sylva Novotná
        Hlavní rozhodčí – Ing. Markéta Kvapilová
        Sbor rozhodčích – Ing. Otakar Vondrouš, Jan Tvarůžek, Veronika Müllerová,
                                         Rudolf Vyhnálek, Oldřich Sojka
        Steward: Mgr. Marcela Betlachová
        Technický delegát – František Slavík
        Autor tratí – Petr Veselovský
        Stavitel parkuru – Zdeněk Koten
        Asistent – Jiří Bělohlav
        Hlasatel -   Jiří Soukup
        Výpočetní středisko – Ing. Vladimír Zvěřina

2. Technické údaje

2.1. Předpisy: PJS, jejich doplňky a ustanovení tohoto rozpisu

2.2. Postupové soutěže:

2.2.1. Zlatá podkova, CNC*
Soutěž pro všechny jezdce, případné omezení dle PJS
Drezurní zkouška: FEI *A
Terénní zkouška: D – 2600-3120m, 520m/min, 25-30 skoků, výška do 110 cm
Skoková zkouška: max. 500m, 350m/min, př./skoky, 10-11/13, výška 115cm

2.2.2. Stříbrná podkova, „L“
Soutěž pro všechny jezdce, případné omezení dle PJS
Drezurní zkouška: CN 6/2014
Terénní zkouška: D – 2200-3000m, 500m/min, max. 25 skoků, výška do 105 cm
Skoková zkouška: max. 500m, 350m/min, př./skoky, 9-10/12, výška 110cm

2.2.3. Bronzová podkova „ZL“
Soutěž pro děti (12-14 let) a juniory ( 14-18 let)
Drezurní zkouška: CN 4/2014
Terénní zkouška: D – 2000-2500m, 480m/min, max. 20 skoků, výška do 100 cm
Skoková zkouška: max. 500m, 350m/min, př./skoky, 9/10, výška 100cm
2.2.4. Soutěž nadějí „ZL“
Soutěž pro 4. A 5. – ti leté koně a starší koně s licencí sportovního koně
vystavenou poprvé v roce 2014.
Drezurní zkouška: CN 4/2014
Terénní zkouška: D – 2000-2500m, 460m/min, 20 skoků, výška do 100 cm
Skoková zkouška: max. 500m, 350m/min, př./skoky, 9/10, výška 100cm
2.2.5. „L“- PONY
Soutěž pro jezdce 10-16 let, kategorie pony do 148 cm KVH.
Drezurní zkouška: CN 2/2014
Terénní zkouška: D – 1000-1600m, 420m/min, max. 15 skoků, výška do 80 cm
Skoková zkouška: max. 500m, 325m/min, př./skoky, 8-9/8-9, výška 80cm
Soutěž pony se při seriálu závodů ZP rozhoduje dle pravidel všestrannosti.

2.2.6. Soutěž všestrannosti „Z“ – bez omezení

Drezurní zkouška: CN 2/2014
Terénní zkouška: D – 1200-1800m, 450m/min, max. 15 skoků, výška do 90 cm
Skoková zkouška: max. 500m, 350m/min, př./skoky 8-9/8-9, výška 90cm
2.2.7. Soutěž všestrannosti „ZL“ – bez omezení
Drezurní zkouška: CN 4/2014
Terénní zkouška: D – 2000-2500m, 480m/min, max. 20 skoků, výška do 100 cm
Skoková zkouška: max. 500m, 350m/min, př./skoky, 9/10, výška 100cm
2.2.8. Soutěž všestrannosti „hobby - Z“
Drezurní zkouška: CN 2/2014
Terénní zkouška: D – 1200-1800m, 450m/min, 15 skoků, výška do 90 cm
Skoková zkouška: max. 500m, 350m/min, př./skoky 8-9/8-9, výška 90cm
2.2.9. Soutěž všestrannosti „hobby ZK“
Drezurní zkouška: CN 2/2014
Terénní zkouška: D – 1000-1600m, 450m/min, 15 skoků, výška do 80 cm
Skoková zkouška: max. 500m, 350m/min, př./skoky 8-9/8-9, výška 80cm
 
3.Všeobecné údaje

3.1.Přihlášky: Kateřina Mandysová, +420 777 750 922, e-mail: mandysova@pardubice-racecourse.cz
                         V přihlášce uvádějte telefonní číslo a požadavek na ustájení – nutné!!!

3.2. Uzávěrka přihlášek: jmenovitých – 14. 4. 2014, konečných při prezentaci
Zápisné:

soutěž 2.2.1. – 700,- Kč
soutěž 2.2.2. - 600,- Kč
soutěž 2.2.3. – 2.2.9 - 500,- Kč

Zápisné se zvýší o 100 % v případě nedodržení termínu jmenovité přihlášky. Pořadatel si vymezuje právo přijmout omezený počet přihlášek. Při nepřízni počasí a zrušení soutěže vrací pořadatel 40% startovného.

3.3 Prezentace: v pátek 18.4.2014 – kancelář závodů (od 14 – 18 hod)
3.4.Ustájení: boxové: od 18.4. do 20.4.2014, piliny, voda - 1000,-Kč za pobyt, seno bude možné zakoupit přímo na místě
3.5.Stravování: v prostorách závodiště
3.6.Úhrady: veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka
3.7. Odpovědnost: pořadatel nenese odpovědnost za úrazy jezdců, koní a diváků
3.8. Stížnosti a námitky: v souladu s PJS
3.9. Kancelář závodů: tiskové středisko na závodišti
4.Veterinární předpisy

4.1. Před vyložením koní předloží platné veterinární doklady požadované SVS ČR pro přesun  
        sportovních koní v roce 2014
4.2. Přejímka koní: pátek 18.4.2014 14.00 – 17.00 hodin
5. Poskytované služby

5.1. Lékařská služba: MUDr. Tomáš Brož
5.2. Veterinární dozor: určí KVS
5.3.Veterinární služba: MVDr. Petr Přikryl
5.4.Podkovářská služba: Zdeněk Koten – proti úhradě
6. Ostatní ustanovení

6.1. Peněžité ceny, dekorování dle PJS
ZP – 6.000,-(2000-1500-1000-800-700)
SP – 5.000,- (1600-1200-900-700-600)
BP – 3.500,-(900-800-700-600-500)
SN – 3.500,- (900-800-700-600-500)
PONY - věcné ceny v hodnotě 3.000,- (700-650-600-550-500)
ZL – věcné ceny v hodnotě 3.500,- (900-800-700-600-500)
Z – věcné ceny v hodnotě 3.000,- (700-650-600-550-500)
HOBBY Z - věcné ceny v hodnotě 3.000,- (700-650-600-550-500)
HOBBY ZK - věcné ceny v hodnotě 3.000,- (700-650-600-550-500)
7. Předběžný časový program

Pátek - 18.4.2014
14.00 – 17.00 hod přejímka koní
14.00 – 18.00 hod prezentace
Sobota - 19.4.2014
8.00 hod drezurní zkouška pro soutěže Zlaté podkovy, následně parkur do cca 30 min.
8.00 hod prohlídky tratí soutěží Zlaté podkovy
Neděle – 20.4.2014
8.00 hod – terénní zkouška soutěží Zlaté podkovy
 
8. Zvláštní ustanovení

8.1. Všechny drezurní úlohy se jezdí zpaměti
8.2. Každý účastník závodů bude mít svoji sadu identifikačních čísel na koně.
8.3. Zákaz volně pobíhajících psů – pouze na vodítku – bude kontrolovat městská policie
 
V Pardubicích 1. 3. 2014

Kateřina Mandysová
manager dostihového a sportovního provozu
Schváleno 13.3.2014 Novotný V,

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski