Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 19.04.2014

Pořadatel:
MF150 (J K Hřebčín Suchá)
Datum konání:
19.04.2014
Místo konání:
Suchá u Litomyšle

Discipliny:

Skoky:
ZM-L**

Rozpis:

   Rozpis jezdeckých závodů č. 419 F1 kat. C     
 
dubnové jezdecké závody              
 
1. Základní údaje:
1.1.        Pořadatel:                          JK Hřebčín Suchá MF 150
1.2.        Datum konání:                  Sobota  19. dubna 2014
1.3.        Místo konání:                    Jezdecký areál Hřebčín Suchá
1.4.1.     Kolbiště:                             Pískové s geotextilií   65 x 70 m
1.4.2.     Opracoviště:                     Pískový povrch 23 x 65 m
1.5.        Hlavní rozhodčí:               Jaroslav Hupka
Rozhodčí:                           Jaroslav Kosař, Sylva Fendrychová,  Miroslava Skřivanová
                Stavitel parkurů:              Roman Falta
Hlasatel:                              JUDr. Magdalena Vopařilová                            
   2. Technické údaje:
2.1. Předpisy: PJS, jejich doplňky a ustanovení tohoto rozpisu
2.2. Soutěže:
2.2.1. Soutěž č.1      Hobby soutěž - parkur s postupnou obtížností do 80 cm na limitovaný čas
Startovné: 200,- Kč.
                                                               Ceny:    na 1.- 3. místě ceny věcné /Energys/
2.2.2. Soutěž č.2     Parkur stupně „ Z                                                                                                                
                                               Rozhodování PJS čl. 298.2.1., na limitovaný čas bez rozeskakování                                 
Startovné: 250,- Kč
                                                               Ceny: na 1.- 3. místě ceny věcné /Energys/
            2.2.3. Soutěž č.3     Parkur stupně „ Z“ Styl šampionát Včo pro děti a juniory 2014
                                               Soutěž otevřena pro jezdce 12 - 18 let.
                                                Rozhodování dle čl. 298.1.1., stylový parkur č. 5
                                               Startovné: 250,- Kč
                                               Ceny: 1 700,- Kč ( 400, 300, 250, 250, 250, 250)
2.2.4. Soutěž č.4     Parkur stupně „ZL“
Rozhodování PJS čl. 298.2.4 následné rozeskakování
Startovné: 300,- Kč
                                                               Ceny: 3 300,- Kč ( 1 000, 800, 600, 300, 300, 300)
2.2.5. Soutěž č.5     Parkur stupně „L**“
Rozhodování PJS čl. 298.2.4 následné rozeskakování
Startovné: 350,- Kč
                                                               Ceny: 6 000,- Kč ( 1 800, 1 500, 1 200, 800, 350, 350)                                 
2.3. Časový rozvrh:
Sobota 19. dubna 2014 do 8.00 hod. ukončení prezentace, možné i telefonicky Jar.Kosař 603859131
 Začátek soutěže č. 1 v 9.00 hod., následně další soutěže
3. Všeobecné údaje:
3.1. Jmenovité přihlášky: do 15. dubna 2014, e-mail: manon@wo.cz. Výsledky, rozpisy na www.stajmanon.cz.
3.2. Konečné přihlášky při prezentaci
3.3. Peněžité plnění viz soutěže
3.4. Ustájení s podestýlkou 500 Kč/box/ započatý den
3.5. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka
4. Veterinární předpisy:
Vedoucí transportu předloží před vyložením koní příslušné veterinární potvrzení pro přepravu
)5. Poskytované služby:
5.1. Lékařská služba je zabezpečena přítomným lékařem
5.2. Veterinární službu zajistí pořadatel proti úhradě - MVDr. Iva Benešová
5.3. Podkovářskou službu zajistí pořadatel proti úhradě
6. Ostatní ustanovení:
6.1. Ceny: v soutěži č. 1 a 2  ceny věcné, dále budou ceny vyplaceny v Kč dle PJS, floty dle PJS
6.2. Pořadatel neručí za ztráty a poškození věcí, za úrazy koní a jezdců
 
Rozpis byl schválen OV ČJF dne 23.4.2014                                                      Václav Novotný     v.r.
 

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski