Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 19.04.2014

Pořadatel:
MF072 (JK Sobotka)
Datum konání:
19.04.2014
Místo konání:
Sobotka

Discipliny:

Skoky:
ZZ-L*

Rozpis:

Jezdecký klub Sobotka
ROZPIS
 
 
 Jarní jezdecké závody Sobotka, 19.4. 2014, č. 419F3
 
1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE
 1.1     pořadatel                   Jezdecký klub Sobotka MF 072
 1.2     datum konání                       sobota 19.4. 2014
 1.3     místo konání                        kolbiště pod Humprechtem
 1.4     kolbiště                     travnato-písčité 110 x 70 m
1.5             opracoviště              pískové                80 x 40 m
 
 
 1.6     funkcionáři závodů ředitel závodů                      Alena Brixová
 tajemník závodů                 Alena Brixí
 hlavní rozhodčí                   Dana Balážová
 sbor rozhodčích                  Václav Novotný ml.,ing. Ivo Brixí
                                              Tereza Ječná, Alena Brixí
 autor parkuru                                  Rudolf Michl
 výpočetní středisko                        Kateřina Brixí


2 TECHNICKÉ ÚDAJE
2.1      Předpisy: pravidla jezdeckého sportu a ustanovení tohoto rozpisu.
 
3 SOUTĚŽE
Soutěž č.1 Cena Happy Horse Hnanice
Parkur stupně ZZ, PJS čl.298.2.1 bez rozeskakování
Pro koně nebo jezdce startující max. druhým rokem. Startovné : 250 Kč
           Věcné ceny na 1. -5. místě věnuje Happy Horse Hnanice
Soutěž č.2 Cena Stáje Nicol Marcely Šilhánkové - distribuce krmiva Spillers
Parkur stupně ZM, PJS čl.298.2.1 bez rozeskakování
Pro koně a jezdce bez omezení.. Startovné : 250 Kč
Věcné ceny na 1. -5. místě věnuje Marcela Šilhánková
Soutěž č.3    
Parkur stupně Z, PJS článek 238.2,2, - 1 rozeskakování na čas,
v případě většího množství startujících stupnice„A“ PJS čl.298.2.1,
Pro koně a jezdce bez omezení. Startovné : 250 Kč
Peněžité ceny 3.000 Kč na 1 - 5. místě (1000,-/800,-/600,-/400,-/250,-)
Soutěž č. 4
Parkur stupně ZL, PJS článek 238.2,2, - 1 rozeskakování na čas
Pro koně a jezdce bez omezení. Startovné: 300 Kč.
Peněžité ceny 4.000 Kč na 1 -5. místě (1300,-/1100,-/800,-/500,-/300,-)
 
Soutěž č.5 Cena Velikonočního beránka
Parkur stupně L*, PJS článek 238.2,2, - 1 rozeskakování na čas
Pro koně a jezdce bez omezení. Startovné: 300 Kč.
Peněžité ceny 5.000 Kč na 1.-5. místě (1600,-/1300,-/900,-/700,-/500,-)
Živé nebo věcné ceny na 1. -3. místě
 
 
 
 
 
4 ČASOVÝ ROZVRH
Datum konání: sobota 19.duben 2014
Prezentace: V pátek 18.4. 2013 do 18.00 hodin,
 telefonicky na tel.    604 103 493, 603 895 369
 
 
            !!! Prosíme všechny přihlášené, aby v pátek zaslali SMS, pokud vědí,
            že startovat             nebudou – urychlíte tak vyhotovení startovní listiny.
                        Předem děkujeme.
 
 
 Startovné musí být uhrazeno minimálně hodinu před začátkem dané soutěže.
 
            Začátek soutěži: sobota v 9.30 hodin soutěž č.1, následně 2, 3 ,4, 5
 
Pořadatel si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnu času první soutěže.
 
 
Časový rozvrh bude upřesněn v pátek 18.4.2014 večer na internetových stánkách JK Sobotka.
       www.jk-sobotka.estranky.cz a na www.jezdci.cz
 
5.                  VŠEOBECNÉ ÚDAJE
 
5.1        Přihlášky zasílejte na adresu:
                                   Brixí Alena
                                   Osek 74
                       507 43 Sobotka meil : 
alena.brixi@seznam.cz                  telefon . 604 103 493
 
 Uzávěrka přihlášek je 17.4. 2014, případné dohlášky pouze po telefonické konzultaci.
 Pořadatel si vyhrazuje právo omezeni počtu startujících!
 Případné nepřijetí přihlášky bude včas oznámeno.


5.2       Námitky a stížnosti v souladu s PJS.
5.3       Ustájení neposkytujeme.
5.4               Pořadatel nepřejímá zodpovědnost za újmy na zdraví nebo škody, které by mohly postihnout       účastníky závodů nebo koně.
5.5               Parkování zajištěno v místě.
5.6       Podmínky účasti: platné předepsané doklady jezdců a koní.
5.7       Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka,
5.8       Ve všech soutěžích floty dle PJS, ceny uvedeny u jednotlivých soutěží

6.         VETERINÁRNÍ PŘEDPISY
6.1       Před vyložením koní předloží vedoucí transportu příslušné veterinární potvrzení pro přesun koni opatřené všemi náležitostmi pro rok 2014

7          POSKYTOVANÉ SLUŽBY
7.1        Lékařská služba – MUDr. Monika Červinková
7.2       Veterinární služba na telefon, podkovářská služba proti úhradě – Tomáš Kverek
 
 
            Schváleno Oblastním výborem ČJF                         

 Rozpis schválil:    Václav Novotný st.                               Dne 6.3.2014

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski