Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 20.04.2014

Pořadatel:
MF168 (JK Dolní Přím)
Datum konání:
20.04.2014
Místo konání:
Dolní Přím

Discipliny:

Drezura:
z-s

Rozpis:

Rozpis drezurních závodů
č.z. 420F1
 
 
Pořadatel: JK Dolní Přím MF 168 
Datum konání: 20.4.2014 
Místo konání:   Dolní Přím – areál jezdeckého klubu
Ředitel závodů: Ivo Dušek
 
Hlavní rozhodčí: Jaromír Pour
 
Členové sboru rozhodčí: Jana Kosařová
                            Václav Bohdaský
                            Jaroslava Haškovcová
                              
Zpracování výsledků:  Jaroslav Kosař
 
Hlasatel:Jaroslav Houdek
 
Zdravotní služba: Eva Hrdličková
Veterinární služba: MVDr. Alena Kolovratníková
 
Předpisy: závody budou řízeny v souladu s PJS pro rok 2014 a dle tohoto rozpisu
Oprávněnost k účasti: platná licence koně a jezdce pro rok 2014
Veterinární podmínky:dle platných podmínek pro rok 2014
                  
Soutěž č.1: Hobby soutěž drezura.st.“Z“- úloha DU/2009
                  Soutěž přístupná všem koním a jezdcům s licencí i bez.
                 
Soutěž č.2:  Drezura st.“Z“ Pony ,,P5“2002/2012
                  Soutěž je přístupná pro pony
 
Soutěž č.3: Drezura st.“Z“-úloha DU/2009
                Soutěž je přístupná všem koním a jezdcům.
 
Soutěž č.4: Drezura st.“L“-úloha DD/2009
               Soutěž je přístupná všem koním a jezdcům.
 
Soutěž č.5: Drezura st.“L“-úloha L0/2009
               Soutěž je přístupná všem koním a jezdcům.
 
Soutěž č.6: Drezura st.“S“-úloha JU/2009
               Soutěž je přístupná všem koním a jezdcům.
 
 
 
Drezurní obdelník: písčitý povrch
Opracoviště: písčitý povrch
 
Startovné: soutěž č.1          250,-Kč
                                č.2          250,-Kč
                               č.3          250,-Kč
                               č.4          250,-Kč
č.5          250,-Kč
č.6          300,-Kč
 
Umístění: čl.434
Přihlášky na adresu: JK Dolní Přím, Dolní Přím 46, 503 16,  Pavlina.Duskova@JKDolniPrim.cz                                                                                         
Uzávěrka přihlášek: do 17.4.2014 do 20.00h.
                                  V přihlášce uvádějte, prosím, telefonní číslo.
 
Prezentace: V kanceláři závodů nebo na telefon 724 51 32 54 do 8,30h
 
Předběžný program: v 9.30h začátek soutěže č.1,ostatní následně.
Každý účastník si zajistí svého čtenáře, úlohy jsou čtené.
 
Úhrady: Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka.
 
Odpovědnost: Pořadatel nenese odpovědnost za úrazy jezdců , koní a diváků,
                          Lékařská služba dle PJS pro rok 2014,veterinární dle PJS pro rok 2014
 
Stížnosti a námitky: V souladu s PJS.
 
Ceny. Floty dle PJS. Pohár na prvním místě. Na prvních pěti místech všech soutěží slevový poukaz na nákup v obchodě s jezdeckými potřebami Equos-dp.
 
Sponzoři:
Obec Dolní Přím ( www.dolni-prim.cz)
Jezdecké potřeby Equos-DP Hradec Králové (http://www.jkdolniprim.cz/jezdecke-potreby/)
pan Stanislav Stránský
 
Pořadatel si vyhrazuje právo na omezení počtu přihlášek a změnu časového programu. 
                    
Občerstvení zajištěno pořadatelem, po celý den.
Ustájení po domluvě na tel.: 724 51 32 54. Cena ustájení 100Kč/box/den.
Ubytování pořadatel nezajišťuje.
 
 
V Dolním Přímu  20.3.2014                                           

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski