Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 08.05.2014

Pořadatel:
MF071 (JK Kunčice)
Datum konání:
08.05.2014
Místo konání:
Kunčice

Discipliny:

Skoky:
ZZ-L*

Rozpis:

Rozpis skokových závodů                                                                                                  č.z. : 508 F1
 
 
Pořadatel: JK Kunčice MF 071
 
Datum konání: 8.5.2014
 
Místo konání:      Kunčice
Ředitel závodů:   ing.Divíšek Otakatr
Hlavní rozhodčí: ing.Zvěřina Vladimír
Členové sboru:     Káva Jiří   
                             Josef Volf 
                             Radek Zavadil 
Stavitel parkuru: Veselý Jan                           
Zpracování výsledků: Zvěřinová Zuzana
Předpisy: závody budou řízeny v souladu s platnými pravidly JS pro  
                   rok 2014 a dle tohoto rozpisu
                                                               
Oprávněnost k účasti: platná licence koně a jezdce pro rok 2014
Veterinární podmínky: veterinární potvrzení o přesunu koní 

                                       opatřené všemi předepsanými náležitostmi pro rok 2014

Soutěže Hobby:
Hobby 1
- dvoufázové skákání 70/80cm,  startovné 100,-Kč, věcné ceny do 3 místa
Hobby 2 - dvoufázové skákání 90/100 cm, starovné 150,-Kč, věcné ceny do 3 místa

Soutěž č.1: Parkur st. ,,Z“ Cena JK Kunčíce
                    čl.238.2.2
                   koně bez omezení
Soutěž č.2: Parkur st. ,,ZL“  Cena Města Nechanice
                     čl.238.2.2
                    koně bez omezení
 
Soutěž č.3: Parkur st.,,L“  Cena Selské jízdy Nechanice
                    čl.238.2.2
                    koně bez omezení
                    Peněžité ceny dle počtu startujících:
                    do 10 startujících 3 000,-Kč (  1000,-  850,- 700,- 450,- )
                    do 20
 startujících  5 000,-Kč  ( 1 500,- 1300,- 1100,- 700,- 400,-)
                    nad 20 startujících 7 000,-Kč  ( 2 000,-  1 500,-  1 100,-  900,- 700,- 500,- 300,-)
Kolbiště :pískové ,40/70 m
Opracoviště: travnatý povrch
                                                                                                                                                                                                                                                      Startovné: soutěž č.1          200,-Kč
                                    č.2          250,-Kč
                                    č.3          300,-Kč
                            
 
Umístění: čl.434
Přihlášky na adresu: Glaserová Veronika,Kunčice 83,Nechanice 503 15
                                      glaserovaveronika@seznam.cz,
                                     informace na tel.   607220961 p.Volf Josef                                                    
Uzávěrka přihlášek:jmenovitých do 5.5.2014 ve 20.00h.
                                   Při velkém počtu startujících nebude brán zřetel na přihlášky po uzávěrce!!!
                                  V přihlášce uvádějte své tel.číslo,popřípadě e-mail!!!
Od 6.5. 2014 bude na web.str.CJF-Vco /novinky,aktuality/, umístěna předběžná startka.
 Prezentace: V kanceláři závodů do 12.00h v den konání závod
 
Zdravotní služba: zajištěna
Veterinární služba: zajištěna              

Předběžný program: hobby soutěžě - prezentace do 8,30, začátek 9,00hod
                                   národní soutěže - prezentace do 12,00 začátek v 13.00h začátek  č.1,ostatní následně.

 
Úhrady: Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka.
Odpovědnost: Pořadatel nenese odpovědnost za úrazy jezdců , koní a diváků,
                          Lékařskou službu zajistí pořadatel,veterinární proti úhradě.
Závody budou zabezpečeny v souladu s řádem pro ochranu zvířat ČJF čj 9795/2007-1001
                        
 Stížnosti a námitky: V souladu s PJS.
Ceny. Rozdělování čestných flotů dle ustanovení všeobecných pravidel
                 Čjf čl.128,129,130 , věcné ceny za umístění 1-3.místo v soutěži ě.1,2
             Soutěž č.3.pěněžité ceny při počtu startujících do 10    3 000,-kč
20       5 000,-kč
                                                                                     Nad 20    7 000,-kč
Pořadatel si vyhrazuje právo na omezení počtu přihlášek a změn časového programu. 
                    
 
 
Občerstvení zajištěno pořadatelem ,po celý den.
Ustájení a ubytování pořadatel nezajišťuje.
 
 
 
 
V Kunčicích 14.5.2014                                 za JK Kunčice Volf Josef
                                                                                              v.r.
 
Rozpis schválen dne:  

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski