Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 10.05.2014

Pořadatel:
MF075 (JK při SZeŠ Lanškroun)
Datum konání:
10.05.2014
Místo konání:
Lanškroun - Dolní Třešnovec

Discipliny:

Skoky:
ZZ-ZL

Rozpis:

Rozpis jezdeckých závodů Hliněný pohár – 34. ročník
 
1.        Základní údaje:
1.1.                 Název závodu:          Skokové závody Hliněný pohár – kategorie C
1.2.                 Číslo závodů:            510F2
1.3.                 Pořadatel:                  MF0075 - SJK při SZeŠ Lanškroun
Dolní Třešňovec 17, 563 01 Lanškroun
1.4.                 Datum konání:          10. 5. 2014
1.5.                 Místo konání:            areál SZeŠ Lanškroun v Dolním Třešňovci
1.6.1.     Kolbiště:                   škvárové
1.6.2.     Opracoviště:             škvárové, travnaté
2.        Funkcionáři:   ředitel:                                         Ing. David Hruška
                            - sekretář:                                       MVDr. Iva Podhorná
                            - hlavní rozhodčí:                         Vladimír Zvěřina
                            - rozhodčí:                                     Radek Heindenreich, Marta Nováková
                            - stavitel parkuru:                           Simona Heindenreichová
                            - technický delegát:                                   Ladislav Novotný
                            - hl. komisař na opracovišti:                      Ing. Daria Kotyzová
                            - hlasatel:                                       Zdeněk Jílek
                            - výpočetní technika:                     Mgr. Lenka Tejklová
3.        Technické údaje:
3.1.        Předpisy:    VP, PJS a ustanovení tohoto rozpisu.
3.2.        Soutěže:
3.2.1.     Soutěž č. 1 – Hobby soutěž PJS 238 2.2. - Parkur do 60cm – stupňovaná obtížnost
– Pro jezdce, kteří jsou členy ČJF, nemusí být držiteli jezdecké licence. Koně bez omezení.
– Rozhodování podle PJS – čl. 269
– Dekorování dle PJS, na 1. - 3. místě obdrží věcné ceny.
3.2.2.     Soutěž č. 2Hobby soutěž PJS 238 2.2. - Parkur do 80cm – stupňovaná obtížnost
– Pro jezdce, kteří jsou členy ČJF, nemusí být držiteli jezdecké licence. Koně bez omezení.
– Rozhodování podle PJS – čl. 269
– Dekorování dle PJS, na 1. - 3. místě obdrží věcné ceny.
3.2.3.     Soutěž č. 3 – Zahajovací skákání - Parkur st. „Zm“ 
                                 – Rozhodování podlePJS čl. 238 2.2.
– Dekorování dle PJS, ceny v celkové hodnotě 3000,- Kč (500,-Kč, 400,-Kč, 300,- Kč, 200,-Kč, 100,-Kč).
3.2.4.     Soutěž č. 4 Parkur st. „Z“
– Pro všechny koně a jezdce.
– Rozhodování podlePJS čl. 238.2.2. 
– Dekorování dle PJS, ceny v celkové hodnotě 5000,- Kč (700,-Kč, 600,-Kč, 500,- Kč, 400,-Kč, 300,-Kč).
3.2.5.     Soutěž č. 5 Parkur st. „ZL“ – Cena SJK Lanškroun a společnosti Agrochem a. s.
– Pro jezdce, kteří v roce 2014 dovrší max. 19 let věku.
– Rozhodování podlePJS čl. 238.2.2. 
– Dekorování dle PJS, ceny v celkové hodnotě 7000,- Kč (2300,-Kč, 1800,-Kč, 1400,- Kč, 900,-Kč, 600,-Kč).
3.2.6.     Soutěž č. 6 Parkur st. „ZL“ – XXXIII. ročník O hliněný pohár – Cena firmy JCA TRANS s.r.o. Dolní Třešňovec
– Pro všechny koně a jezdce.
        Rozhodování podlePJS čl. 238.2.2.
– Dekorování dle PJS, ceny v celkové hodnotě 10 000,- Kč (3000,-Kč, 2500,-Kč, 2000,- Kč, 1500,-Kč, 1000,-Kč).
4.        Ceny a peněžité plnění:
4.1.                 Ceny: ve všech soutěžích budou jezdci dekorováni floty dle VP čl. 127, na 1. - 3. místě obdrží věcné ceny vyplácené v penězích, popř. věcné ceny v odpovídající hodnotě. Převzetí cen nejpozději hodinu po oficiálním ukončení soutěží proti podpisu.
4.2.            Startovné: bude vybíráno dle definitivních přihlášek při prezenci.
                               soutěže č. 1 a 2 - 100,- Kč za start,
                               soutěž č. 3 - 150,- Kč za start,
                               soutěže č. 4 a 5 - 200,- Kč za start,
                               soutěže č. 6 - 300,- Kč za start.
5.        Předběžný časový program:
5.1.            Veterinární přejímka: 8.00 – 9.00 hod.
5.2.            Prezentace: hobby soutěže a soutěž č. 1, 2 do 8.00 hod. - na věži rozhodčích.
              Prezentace: soutěže č.3 až 6 do 10.00 hod. - na věži rozhodčích.
5.3.                 Technická porada: se nekoná.
5.4.                 Sekretariát závodů: na věži rozhodčích od 7.00 hod. do ukončení závodů.
5.5.                 Zahájení hobby soutěže č. 1 v 9.00 hod, další následně.
              Zahájení soutěže č. 3 v 11.00 hod. ostatní následně.
6.        Všeobecné údaje:
6.1.                 PřihláškyMVDr. Iva Podhorná, SZeŠ Lanškroun, Dolní Třešňovec 17, 563 01 Lanškroun, e-mail: iva.home@tiscali.cz, nebo mob.: 603 862531, tel: 465 321 098 (kancelář školy).
6.2.            Uzávěrka přihlášek: do 8. 5. 2014
6.3.            Námitky a stížnosti v souladu s PJS.
6.4.            Ubytování a ustájení: pořadatel nezajišťuje.
6.5.            Veškeré náklady spojené s účastí hradí vysílající organizace (přihlašovatel).
7.        Veterinární předpisy:
7.1.            Před vyložením koní je nutné předložit příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí obsahovat doklady platné pro přesun dle platných veterinárních směrnic pro rok 2014.
7.2.            Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinář závodů při příjezdu.
8.        Poskytované služby:
8.1.            Lékařská služba: zajištěna
8.2.            Veterinární služba: MVDr. Vojtěch Švarc (za úhradu).
8.3.            Pořadatel nezajišťuje podkovářské služby.
9.        Stravování:
              Je zajištěno v areálu závodů.
10.    Kontaktní osoba:
              Kontaktní osoba po celou dobu závodů MVDr. Iva Podhorná, tel: 603 862531
11.    Ostatní ustanovení:
11.1.        Ve všech soutěžích bude k dekorování pozvána vždy ¼ startujících – nejméně však 6 dvojic.
11.2.        Nekoná-li se technická porada, budou veškeré informace dostupné při prezentaci.
11.3.        Sázky nejsou povoleny.
11.4.             Upozornění: pořadatel nepřebírá v žádném případě odpovědnost za nehody nebo nemoci, které by postihli účastníky závodů nebo jejich koně. Pořadatel neručí za ztráty předmětů a jejich poškození.
11.5.             Pořadatel upozorňuje všechny účastníky závodů, že po celou dobu pořádání akce je přísně zakázáno volné pobíhání psů po celém areálu závodů.
 
 
11.6.1. Zpracovala: MVDr. Iva Podhorná.
          V Lanškrouně 17. 3. 2014
 
 
11.6.2. Schválil: Václav Novotný dne 3.4.2014

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski