Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 10.05.2014

Pořadatel:
MF036 (JK MIRA)
Datum konání:
10.05.2014
Místo konání:
Hnanice

Discipliny:

Skoky:
ZZ-L**

Rozpis:

Skokové závody Hnanice 10.5.2014
 
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE:
 
1.1. Název závodu:                                        Parkurové závody Hnanice (skoky)
1.2. Číslo závodu:                                                                
1.3. Pořadatel závodu:                                   JK Mira Hnanice (F0036)
1.4. Datum závodu:                                       10.5.2014 (sobota)
1.5. Místo konání závodu:                             Hnanice 24, Hrubá Skála - Hnanice                                     
1.6.1. Kolbiště:                                              písčité 35x68 m
1.6.2. Opracoviště:                                        travnaté 70x30m
 
2. FUNKCIONÁŘI ZÁVODU:
2.1. Ředitel:                                                   Petra Větrovská
2.2. Sekretář závodů                                      Dana Kozáková                                
2.3. Hlavní rozhodčí                                      Dana Balažová          
2.4. Členové sboru rozhodčích :                    Václav Novotný
                                                                       Ing. Ivo Brixí
                                                                       Zuzana Ratajská                        
2.5. Stavitel parkuru                                      Ing. Ludvík Jandourek                     
 
2.6. Hlasatel                                                   Lucie Bartošová
2.7. Výpočetní středisko                               Jiřina Bláhová
 
3. TECHNICKÉ ÚDAJE:
3.1. Předpisy: VP, PJS, Vet. a ustanovení tohoto rozpisu
3.2. Soutěže:
1) Parkur do 60 cm na limitovaný čas – hobby
            rozhodování podle stupnice „A“298.2.1.
            zápisné: 250 Kč
            věcné ceny a floty na 1.-3. místě
2) Parkur stupně ZZ na limitovaný čas - hobby
             rozhodování podle stupnice „A“298.2.1.
            zápisné 250 Kč
             věcné ceny na 1-3. místě
3) Parkur stupně ZM na limitovaný čas
            rozhodování podle stupnice „A“298.2.1.
             zápisné: 300 Kč
            věcné ceny na 1.-5.místě
4) Parkur stupně Z
            Českého ráje děti a junioři 
            Rozhodování dle PJS, tab. A, čl. 298.2.4 -následné rozeskakování
            Zápisné 300 Kč
            Věcné ceny na 1.-5. místě
5) Parkur stupně ZL
 Přebor Českého ráje ženy 
Memoriál Ing. Milady Barešové 7. ročník
           Rozhodování dle PJS, tab. A, čl. 298.2.4 -následné rozeskakování
           zápisné: 350 Kč
           Věcné a peněžité ceny na 1.-5. místě, celkem 3000,- (900,- 750,- 600,- 450,- 350,-)
 
 
 
6) Parkur stupně L*
    
      Přebor českého ráje muži
            Rozhodování podle stupnice 238.2.2., 1 rozeskakování na čas
            Zápisné 400 Kč
            Peněžité ceny na 1.-5. místě, celkem 15 000,- (5000,- 4000,- 3000,- 2000,- 1000,-)
 4. PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM ZÁVODU:
4.1. Prezentace se koná dne 10.5. od 8:00 na věži rozhodčích nebo na tel.čísle 723 386 401 p.    Kozáková, p.Bláhová 777 823 425
4.2. Technická porada se nekoná
4.3. Sekretariát závodů – pracuje kdy 24.7.2013 od 8 do 16 hod. na věži rozhodčích
4.4.Začátek soutěže č. 1 v 9:00 , ostatní v návaznosti
 
5. VŠEOBECNÉ ÚDAJE:
5.1. Jmenovité přihlášky: do dne 6.5.2014 do 20:00 na email: satirka@seznam.cz,T.:721 756 252
5.2. Definitivní přihlášky – uzávěrka při prezentaci
5.3. Podmínky účasti: stanovené rozpisem
5.4. Námitky a stížnosti v souladu s PJS
5.5. Ubytování pořadatel nezajišťuje
5.6. Ustájení v den závodů pořadatel zajišťuje na základě závazné objednávky na tel 604 275 555
5.8.Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka
5.9.Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících dle došlých přihlášek
 
6. VETERINÁRNÍ PŘEDPISY
6.1. Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle vet. směrnic pro rok 2014
6.2. Účastníci závodů jsou povinni řídit se pokyny určeného pracovníka – pořadatele, a to včetně vyložení koní do příchodu vet. lékaře.
6.3. Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinář závodů při příjezdu
 
7. POSKYTOVANÉ SLUŽBY
7.1 lékařskou službu zabezpečuje : Mudr.Helena Valentová
 
7.2. veterinární službu zabezpečuje MVDr. Věra Samohýlová
7.3. podkovářskou službu pořadatel nezajišťuje
7.4. Občerstvení zajištěno
 
8. KONTAKTNÍ OSOBA
Kontaktní osoba po celou dobu závodů –     Dana Kozáková (723 386 401)                                                        
9. OSTATNÍ USTANOVENÍ
9.1. Pořadatel nepřebírá v žádném případě odpovědnost za nehody nebo nemoci, které by postihly účastníky závodů, nebo jejich koně.
9.2. Pořadatel upozorňuje všechny účastníky závodů, že po celou dobu pořádání akce je přísně zakázáno volné pobíhání psů po celém areálu.
                                                           22.1.2014
               
                                                                       JK Mira Hnanice Ing.Radka Sehnalová
Schválil: Novotný V,
21.4.2014                                                       Dne:

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski