Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 10.05.2014

Pořadatel:
MF150 (J K Hřebčín Suchá)
Datum konání:
10.05.2014
Místo konání:
Suchá U Litomyšle

Discipliny:

Skoky:
ZM-S**

Rozpis:

Rozpis jezdeckých závodů č. 510 F1 kat.B 
Jarní jezdecké závody
 
1. Základní údaje:
1.1.        Pořadatel:                                          JK Hřebčín Suchá MF 150
1.2.        Datum konání:                                 Sobota 10. května 2014
1.3.        Místo konání:                                   Jezdecký areál Hřebčín Suchá
1.4.1.     Kolbiště:                                             Pískové s geotextilií 65 x 70 m
1.4.2.     Opracoviště:                                    Pískový povrch 23 x 65 m
1.5.        Hlavní rozhodčí:                               Jar. Hupka
Rozhodčí:                                          JUDr. Magd. Vopařilová,Sylva Fendrychová, Mir. Skřivanová
                Stavitel parkuru:                             Roman Falta
Hlasatel:                                             JUDr. Magd. Vopařilová                             
   
2. Technické údaje:
2.1. Předpisy: PJS, jejich doplňky a ustanovení tohoto rozpisu
2.2. Soutěže:
 2.2.1. Soutěž č.1      Hobby soutěž - parkur s postupnou obtížností do 80 cm na limitovaný čas
Startovné: 200,- Kč.
                                                               Ceny:    na 1.- 3. místě ceny věcné /Energis/
2.2.2. Soutěž č.2      Parkur stupně „ Z                                                                                                                
                                           Rozhodování PJS čl. 298.2.1., na limitovaný čas bez rozeskakování                                
Startovné: 250,- Kč
                                                               Ceny: na 1.- 3. místě ceny věcné /Energis/
2.2.3. Soutěž č.3      Parkur stupně „ZL“
Rozhodování PJS čl.298.2.4 následné rozeskakování
Startovné: 300,- Kč
                                                               Ceny 3 300,- Kč ( 1 000, 800, 600, 300, 300,300)
2.2.4. Soutěž č.4      Parkur stupně „L**“
Rozhodování PJS čl.298.2.4 následné rozeskakování
Startovné: 350,- Kč
                                                               Ceny 5 800,- Kč ( 1 800, 1 500, 1 200, 600, 350,350)                                 
2.2.5. Soutěž č.5      Parkur stupně „S**“
Rozhodování dle PJS čl. 298.2.4. následné rozeskakování
Startovné: 400,- Kč
                                                               Ceny  7 000,- Kč ( 2 300, 1 800, 1 300, 800, 400,400)
                         2.3. Časový rozvrh:
Sobota 10. května 2014 do 8.00 hod. ukončení prezentace, možné i telefonicky – Dalibor Prokop 737365378. Začátek soutěže č. 1 v 9.00 hod., následně další soutěže.
3. Všeobecné údaje:
3.1. Jmenovité přihlášky: do 5.května 2014, e-mail:  manon@wo.cz. Výsledky, rozpisy najdete na www.stajmanon.cz
3.2. Konečné přihlášky při prezentaci
3.3. Peněžité plnění viz soutěže
3.4. Ustájení včetně podestýlky 500 Kč/box/ započatý den
3.5. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka
4. Veterinární předpisy:
Vedoucí transportu předloží před vyložením koní příslušné veterinární potvrzení pro přepravu
5. Poskytované služby:
5.1. Lékařská služba je zabezpečena přítomným lékařem
5.2. Veterinární službu zajistí pořadatel proti úhradě - MVDr. Iva Benešová
5.3. Podkovářskou službu zajistí pořadatel proti úhradě
6. Ostatní ustanovení:
6.1. Ceny: v soutěži č.1 a 2 - ceny věcné, dále budou ceny vyplaceny v Kč dle PJS, floty dle PJS
6.2. Pořadatel neručí za ztráty a poškození věcí, za úrazy koní a jezdců
 

Rozpis byl schválen OV ČJF dne 23.4.2014                      - Václav Novotný    v.r.                 

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski