Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 11.05.2014

Pořadatel:
MF071 (JK Kunčice)
Datum konání:
11.05.2014
Místo konání:
Kunčice

Discipliny:

Drezura:
Z-S

Rozpis:

Rozpis drezurních závodů                                                                                                  č.z. :
 
 
Pořadatel: JK Kunčice MF 071
 
Datum konání: 11.5.2014
 
Místo konání:      Kunčice
Ředitel závodů:   Šildbergerová Kateřina
Hlavní rozhodčí: ing.Vondrouš Otakar
Členové sboru:   Haškovcová Jaroslava
                             Kosařová Jana
                             Kejklíčková Jana
                           
Zpracování výsledků: ing. Zvěřina Vladimír
Předpisy: závody budou řízeny v souladu s platnými pravidly JS pro  
                   rok 2014 a dle tohoto rozpisu
                                                               
Oprávněnost k účasti: platná licence koně a jezdce pro rok 2014
Veterinární podmínky: veterinární potvrzení o přesunu koní 
                                       opatřené všemi předepsanými náležitostmi pro rok 2014.
                  
Soutěž č.1:Hobby soutěž drezůra.st.“Z“-úloha Z0/2014
                  Soutěž přístupná všem koním a jezdcům s licencí i bez.
                  Úloha je čtená,hodnocená jednou známkou
 
Soutěž č.2: Drezura st.,,Z“ Pony ,,P4“2002/2014
                  Soutěž je přístupná pro pony
                 -hodnocení dle čl.432-N.1, 2 rozhodčí,hodnocení jednou známkou
 
Soutěž č.3:Drezůra st.“Z“-úloha DU/2009
                Soutěž je přístupná všem koním a jezdcům.
                 Úloha je čtená
 
Soutěž č.4:Drezůra st.“L“-úloha DD/2009
               Soutěž je přístupná všem koním a jezdcům.
               Úloha je čtená
 
Soutěž č.5:Drezůra st. ,,L “-úloha DJ /2009
                Soutěž je přístupná všem koním a jezdcům.
               Úloha je čtená
.
Soutěž č.6:Drezůra st.“S“-úloha JU/2009
                Soutěž je přístupná všem koním a jezdcům
                Úloha se jede z paměti.
 
Drezurní obdelník: písčitý povrch ,
Opracoviště: travnatý povrch
                                                                                                                                                                                                                                                      Startovné: soutěž č.1          250,-Kč
                              č.2          250,-Kč
                              č.3          250,-Kč
                              č.4          300,-Kč
                              č.5          300,-Kč
                              č.6          300,-Kč
 
Umístění: čl.434
Přihlášky na adresu: Glaserová Veronika,Kunčice 83,Nechanice 503 15, tel.725841104
                                      glaserovaveronika@seznam.cz,
                                                                                            
Uzávěrka přihlášek:jmenovitých do 8.5.2014 ve 20.00h.
                                   Při velkém počtu startujících nebude brán zřetel na přihlášky po uzávěrce!!!
                                  V přihlášce uvádějte své tel.číslo,popřípadě e-mail!!!
9.52014 bude na web.str.CJF-Vco /novinky,aktuality/, umístěna předběžná startka.
 
Prezentace: V kanceláři závodů do 8,00h,popřípadě na tel. 725841104 v den konání závodů
 
                    
Předběžný program: v 9.00h začátek drez.soutěže č.1,ostatní následně.
 
Při velkém počtu startujících  bude začátek soutěže č.1 v 8.00h. Ostatní pak následně
Každý účastník si zajistí svého čtenáře.
Úhrady: Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka.
Odpovědnost: Pořadatel nenese odpovědnost za úrazy jezdců , koní a diváků,
                          Lékařskou službu zajistí pořadatel,veterinární proti úhradě.
Závody budou zabezpečeny v souladu s řádem pro ochranu zvířat ČJF čj 9795/2007-1001
                        
 Stížnosti a námitky: V souladu s PJS.
Ceny. Rozdělování čestných flotů dle ustanovení všeobecných pravidel
                 Čjf čl.128,129,130 , věcné ceny za umístění 1-3.místo.
 
 
Pořadatel si vyhrazuje právo na omezení počtu přihlášek a změn časového programu. 
                    
 
 
Občerstvení zajištěno pořadatelem ,po celý den.
Ustájení a ubytování pořadatel nezajišťuje.
 
 
 
 
V Kunčicích 14.5.2014                                       za JK Kunčice Volf Josef
                                                                                              v.r.
 
Rozpis schválen dne:  14.4.2014
                                     
                        Václav Novotný v-r,                                                           
                                      

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski