Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 24.05.2014

Pořadatel:
MF289 (EQUICENTRUM - Fassati)
Datum konání:
24.05.2014
Místo konání:
Jaroměř - Josefov

Discipliny:

Drezura:
Z-S

Rozpis:

Rozpis drezurních jezdeckých závodů č.
v Jaroměři – Josefově 24. 5. 2014
1. Základní údaje:
1.1.   Název: Drezurní závody, součástí jsou i vložené hobby soutěže
1.2.   Číslo závodu:
1.3.   Pořadatel: Equicentrum Jaroměř, MF 289
1.4.   Datum: 24. 5. 2014
1.5.   Místo konání: Jaroměř – Josefov, Tyršova 274
1.6.    
1.6.1.      Kolbiště: drezurní obdélník 20x60 m, povrch písčitý
1.6.2.     Opracoviště: písčité 40x70 m
2.      Funkcionáři závodů:
2.1.   Ředitel:                                   Miroslav Fassati
2.2.   Sekretář:                              Gabriela Fassati        
2.3.   Výpočetní středisko:              p.Urban
2.4.   Hlavní rozhodčí:                      Jan Tvarůžek
2.5.   Členové sboru rozhodčích:    Markéta Kvapilová, Jaroslava Haškovcová,
2.6.   Dozor na opracovišti:             určí hlavní rozhodčí
2.7.   Hlasatel:                                    Miroslav Fassati
3.      Technické údaje:
3.1.   PJS platná od 1. 4. 2007, změny platné od 1. 4. 2014 a ustanovení tohoto rozpisu
3.2.   Soutěže:
Soutěž č. 1    Hobby drezúra stupně „Z“ – Z1/2014                    úloha se čte
          Obdélník 20x40 m, soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce s licencí i
bez.
   Soutěž č. 2    Hobby drezúra stupně „Z“ – DU/2009
             Obdélník 20x60 m, soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce s licencí i 
             bez.
 Soutěž č. 3      Drezúrní úloha PONY – P 5/2014
             Obdélník 20x40 m, soutěž je přístupná pro pony.               
Soutěž č. 4     Drezúra stupně „Z“ – DU/2009                              úloha se čte
             Obdélník 20x60 m, soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce, rozhoduje
se jednou známkou
Soutěž č. 5     Drezúra stupně „L“ – DD/2009                               úloha se čte
            Obdélník 20x60 m, soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce
Soutěž č. 6     Drezúra stupně „L“ – DJ /2009                                úloha se čte
            Obdélník 20x60 m, soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce
 
 
4.      Ceny a peněžitá plnění:
4.1.   Ve všech soutěžích budou vítěz a umístění dekorováni floty, dle VP čl. 127
4.2.   Startovné bude vybíráno podle jmenovitých přihlášek při prezentaci a je stanoveno ve výši
Soutěž č. 1 - 3                        250 Kč
Soutěže č. 4 – 6         300 Kč
4.3.   Věcné ceny
Floty dle PJS. Pohár na prvním místě. Na prvních pěti místech všech soutěží slevový poukaz na nákup v obchodě s jezdeckými potřebami Equicentru Jaroměř
4.5.   Sponzoři: Equicentrum jezdecké potřeby Jaroměř
5.      Předběžný časový harmonogram:
5.1.   Prezentace se koná pod tribunou pro soutěže č. 1, 2, 3 od 7:00 – 7:30 hod, ostatní do 10:00 hod, možno i telefonicky na tel. 608 811 309
5.2.   Technická porada se nekoná
5.3.   Časový rozvrh soutěží: zahájení hobby soutěže v 8:30 hod a následně další soutěže
6.      Všeobecné údaje:
6.1.   Jmenovité přihlášky zasílejte. Každá přihláška bude potvrzena:
6.1.1.E-mailem na adresu: drezury@equicentrum.com
6.1.2.     Elektronicky na webových stránkách: www.equicentrum-jaromer.com 
6.1.3.     Na adresu: Tyršova 274, 551 02 Jaroměř- Josefov
6.1.4.     Telefonem, pouze sms: 608 811 309
Uzávěrka přihlášek ve čtvrtek 22. 5. 2014 do 20.hod, aktuální informace na webových stránkách www.equicentrum-jaromer.com     
V případě startů jezdce s více koňmi, uvádějte jména koní v pořadí, v jakém chcete startovat.
 
6.2.   Námitky a stížnosti v souladu s PJS
6.3.   Parkování vozidel na vyhrazeném místě
6.4.   Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka, pořadatel neručí za ztráty a újmy na majetku a zdraví účastníků
7.      Veterinární předpisy
7.1.   Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veter. směrnic pro rok 2014
7.2.   Účastníci jsou povinni řídit se pokyny pořadatele.
8.      Poskytované služby
8.1.   zdravotní služba dle VP ČJF 2014 zajištěná přítomným zdravotníkem
8.2.   veterinární službu zajišťuje
8.3.   podkovářskou službu pořadatel nezajišťuje
9.      Stravování
Je zajištěno v jezdeckém areálu
10. Ostatní ustanovení
10.1.        Pořadatel nepřebírá v žádném případě odpovědnost za nehody nebo nemoci,
             které by postihli účastníky závodů nebo jejich koně.
16.2.          Pořadatel si vyhrazuje právo na omezení přihlášek a na změnu časového 
       programu.
16.3.          Po celou dobu závodů bude otevřena prodejna jezdeckých potřeb.
16.4.          Pořadatel upozorňuje všechny účastníky, že po celou dobu závodů je přísně
      zakázáno volné pobíhání psů po celém areálu.
16.5.          Jezdecký areál je nekuřácký, kouření je povoleno jen na vyhrazených místech.
16.6.          Předběžné startovní listiny budou vyvěšeny v pátek 23.5.2014 na webových
      stránkách pořadatele: www.equicentrum-jaromer.com
 
 
 
 
16.7.          Zpracoval:                                   Miroslav Fassati
                                                                       dne:
 
16.8.          Schválil:                                      Václav Novotný st.
                                                         Dne 25.4.2014

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski