Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 31.05.2014

Pořadatel:
MF091 (JK Zálesí)
Datum konání:
31.05.2014
Místo konání:
Zálesí

Discipliny:

Skoky:
Z-L**

Rozpis:

ROZPIS JEZDECKÝCH ZÁVODŮ č.531F1
             Oblastní mistrovství VČO pony ve skocích
 
POŘADATEL:               JK Zálesí o. s. – MF 091
DATUM KONÁNÍ:         Sobota 31. 5. 2014
MÍSTO KONÁNÍ:          Zálesí u Dvora Králové nad Labem
KOLBIŠTĚ:                   Písčité 50 x 80 m
OPRACOVIŠTĚ:            Travnaté cca 60 x 80 m z toho 20x40 písčité
 
FUNKCIONÁŘI ZÁVODŮ
ŘEDITEL ZÁVODŮ:            Ilona Sedláčková
ROZHODČÍ HLAVNÍ:          Ing. Otakar Vondrouš
SBOR ROZHODČÍCH:          Novotný Václav ml, Ing. Vladimír Zvěřina
STAVITEL PARKURU:        Luděk Horký 
HLASATEL:                        Václav Novotný ml.
ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ: Ing. Vladimír Zvěřina
SPRÁVCE OPRACOVIŠTĚ:   Balážová Dana
VETERINÁRNÍ SLUŽBA:     MVDr. Michal Novák
LÉKAŘSKÁ SLUŽBA:          MUDr. Jiří Štefáček 
 
PŘEDPISY:                Platná PJS + tento rozpis a pokyny pořadatele.
 
SOUTĚŽE:
 
 01. Hobby soutěž – Parkur do 70 cm na limitovaný čas
Rozhodování čl. 298.2.1
Soutěž přístupná jezdcům i koním s licencí i bez (nutný průkaz člena ČJF).
Startovné 200,- Kč. Floty dle PJS, 1. – 5. místo věcné ceny.
Vyhodnocen bude nejlepší jezdec na pony do 16 let, který obdrží poukaz na jezdecké potřeby v hodnotě 200,- Kč..
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
 1. Zahajovací ZLP – handicap
      Soutěž otevřena pro všechny jezdce na pony. Rozhodování st. A čl. 238.2.2
      Startovné 200,- Kč. Floty dle PJS, 1. – 5. místo věcné ceny.
2. Mistrovství VČO ve skákání pro jezdce 8 – 12 let na pony S + A do 135 cm
            Mistrovská skoková soutěž LPA. Rozhodování dle stupnice A čl. 238.2.2        s rozeskakováním na medailových místech. 
     Soutěž otevřena i pro jezdce z jiných oblastí - startovné 200,- Kč, účastníci mistrovství  
     VČO startovné nehradí.
     Ceny: floty dle PJS, v mistrovských soutěžích na 1. – 3. místě medaile + věcné ceny
     1. – 5. místo, v otevřené soutěži floty dle PJS, 1. – 3. místo věcné ceny.
3. Mistrovství VČO ve skákání pro jezdce 8 – 12 let na pony do 148 cm
           Mistrovská skoková soutěž LPB. Rozhodování dle stupnice A čl. 238.2.2        s rozeskakováním na medailových místech. 
     Soutěž otevřena i pro jezdce z jiných oblastí - startovné 200,- Kč, účastníci mistrovství  
     VČO startovné nehradí.
     Ceny: floty dle PJS, v mistrovských soutěžích na 1. – 3. místě medaile + věcné ceny
     1. – 5. místo, v otevřené soutěži floty dle PJS, 1. – 3. místo věcné ceny.
4. Mistrovství VČO ve skákání pro jezdce 13 – 16 let na pony do 148 cm
            Mistrovská skoková soutěž SPB. Rozhodování dle stupnice A čl. 238.2.2        s rozeskakováním na medailových místech. 
     Soutěž otevřena i pro jezdce z jiných oblastí - startovné 200,- Kč, účastníci mistrovství  
    VČO startovné nehradí.
     Ceny: floty dle PJS, v mistrovských soutěžích na 1. – 3. místě medaile + věcné ceny
     1. – 5. místo, v otevřené soutěži floty dle PJS, 1. – 3. místo věcné ceny.
 
Pokud se jezdec na pony chce zúčastnit mistrovské i otevřené soutěže, za otevřenou platí startovné, poté je hodnocen v obou. 
Jezdec se smí oblastního mistrovství účastnit maximálně se 2 koňmi (spřeženími)
Oblastní mistrovství bude hodnoceno, pokud se ho zúčastní minimálně 3 různí jezdci ze 2 klubů.
Všichni jezdci, kteří se odprezentují do pony soutěží č. 1. – 4., budou zařazeni do slosování o jeden Poukaz na jezdecké potřeby v hodnotě 300,- Kč z 10 přihlášených nebo 500,- Kč z 11 a více přihlášených. Jednoho vylosuje hlavní rozhodčí po ukončení dekorování soutěže č. 4.
Dále bude vyhodnocen nejlepší soutěžící na pony ze soutěží č. 1–4., který obdrží Poukaz na jezdecké potřeby v hodnotě 300,- Kč.
Udělena bude i cena útěchy pro jezdce ze soutěží č.1–4.
 Při nevyzvednutí poukazů, ceny propadají, nebudou zasílány.     
 
 
5.   Stupňovaná obtížnost do 90 cm, O cenu NTG AGRI
      rozhodování čl. 269, bez žolíka
      Startovné 200,- Kč.
      Soutěže č. 5 – floty dle PJS, 1. – 5. místo věcné ceny.                          
 6. Parkur st. Z, O cenu Jezdeckých potřeb Pro Hippo, s jednímrozeskakováním,   rozhodování st. A čl. 238.2.2 (V případě velkého počtu startujících bude soutěž na limitovaný čas, rozhodování čl. 298.2.1,)
      Startovné 250,- Kč.
            Soutěže č. 6 – floty dle PJS, 1. – 5. místo věcné ceny.                          
 7. Parkur st. ZL, O cenu obce Doubravice bez rozeskakování na čas. Rozhodování
       st. A čl. 238. 2. 1. Startovné 250,- Kč.
Soutěž č. 7 – floty dle pravidel ČJF, 1. – 5. Místo věcné ceny (Poukazy na jezdecké potřeby v hodnotě 1000 – 800 – 500 – 400 – 300,- Kč.) Dle štědrosti sponzorů ještě další věcné ceny.
 8. Parkur st. L*, O cenu pivovaru Tambor, s jedním rozeskakováním, rozhodování 
      st. A čl. 238 2. 2. Startovné 300,- Kč.
Soutěž č. 6 – floty dle pravidel ČJF, 1. – 5. místo ceny vyplacené v  penězích, v hodnotě 4 000 Kč - (1300 – 1100 – 800 – 500 – 300,-Kč). Dle štědrosti sponzorů ještě další věcné ceny.
 
 
 
ČASOVÝ ROZVRH
Prezentace:             Hobby soutěž č. 01– do 8.00 hod.
                               Soutěže pony č. 1, 2, 3, 4 – do 8. 30 hod.     
                               Soutěž č. 5, 6, – do 11.00 hod.
                               Soutěže č. 7, 8 – do 13. 30 hod.
Předběžný začátek soutěží:     Soutěž č. 01 -  9.00 hod. (prohlídka parkuru v 8. 45 hod.)
                               Soutěže pony č. 1, 2, 3, 4 - následně po skončení soutěže č. 01
                               Soutěže č. 5 – 12. 00 hod. – č. 6, 7, 8 – následně po skončení s. č. 5
 
 
 
VŠEOBECNÉ ÚDAJE:                             
 
.
Přihlášky zasílat na adresu: Email: Ilonasedlackova@seznam.cz
                                              Telefon: 603 999 274 – Sedláčková Ilona
Předběžné počty přihlášených do jednotlivých soutěží a orientační časový program, budou průběžně aktualizovány na www.jkzalesi.estranky.cz. nebo www.jkzalesi.tym.cz   
                                                                                       
Uzávěrka přihlášek: - pro pony soutěže č. 1 -4. – úterý 27. 5. 2014 do 20.00 hod.
 
                                        - soutěže č. 01, 5 – 8. – čtvrtek 29. 5. 2014 do 20. 00 hod.  
 
 
VETERINÁRNÍ PŘEDPISY: Dle platných směrnic o přesunu sport. koní.
 
SLUŽBY:
Podkovář za úhradu - Miroslav Janeček.
Ostatní služby pořadatel nezajišťuje.
 
OSTATNÍ:
Pořadatel nezodpovídá za poškození a ztráty věcí, za úrazy jezdců a koní.
Pořadatel žádá majitele psů, aby je měli v celém areálu pouze na vodítku!  
Vyhrazuje si právo na změny v programu a omezení počtu startujících dle došlých přihlášek.
Za osoby mladší 18ti let zodpovídá pověřená osoba.
Náklady spojené s účastí hradí přihlašovatel.
Nezapomeňte na povinná čísla na koně i pro hobby soutěže, bezpečnostní vesta pro děti
 do 16 let.
 
 
V Zálesí : 24. 3. 2014 
 
 
za JK Zálesí o. s. Ilona Sedláčková
                        
schválil: Novotný Václav   24.3.2014

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski