Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 01.06.2014

Pořadatel:
MF153 (Jezdecký spolek Kolesa)
Datum konání:
01.06.2014
Místo konání:
Suchá u Litomyšle

Discipliny:

Drezura:
Z-L + pony

Rozpis:

Rozpis DREZURNÍCH JEZDECKÝCH ZÁVODŮ
                                  č. 531F2
1. Základní údaje:
1.1.      Pořadatel:                    Jezdecký klub Hřebčín Suchá MF 150
1.2.      Datum konání:              1. ČERVNA 2014
1.3.      Místo konání:               Jezdecký areál Jízdárna Suchá
1.4.      Kolbiště:                      Drezurní obdélník písčitý s geotextílií
1.5.        Opracoviště:                23 x 50 m písčité s geotextilií, při nepřízni počasí hala, 32 x 63 m
1.6.         Funkcionáři závodů:     Ředitel závodů: Jiří Skřivan
                                               Sekretariát: Dana Brůnová
                                               Hlavní rozhodčí: Tvarůžek Jan
                                               Rozhodčí: Haškovcová Jaroslava, Kejklíčková Jana
                                               Komisař: Zdeněk Jílek                       
                                               Hlasatel: Magdalena Vopařilová
                                               Výpočetní středisko:
Technické údaje:
 
2.1. Předpisy:   Pravidla jezdeckého sportu ČJF, platné drezurní úlohy pro rok 2014 a tento rozpis.
 
2.2. S O U T Ě Ž E
2.2.1.     Soutěž v drezuře pony, úloha P5 / 2014
Startovné: 200,- Kč
2.2.2.     Soutěž v drezuře stupně Z, úloha Z1 / 2013
Startovné: 250,- Kč
2.2.3.     Soutěž v drezuře stupně Z, úloha DU / 2009
Startovné: 250,- Kč
2.2.4.     Soutěž v drezuře stupně L, úloha DD / 2009
Startovné: 300,- Kč
2.2.5.     Soutěž v drezuře stupně L, úloha DJ / 2009
Startovné: 300,- Kč
2.2.6.     Soutěž v drezuře stupně S, úloha JU / 2009
Startovné: 300,- Kč
 
2.3.   Soutěže:
Všechny soutěže jsou přístupné pro všechny jezdce a koně bez omezení
Úlohy P5 a Z1 jsou čtené, každý závodník si zajistí svého čtenáře úlohy
            Velikost obdélníku 20 x 40 m pro úlohy P5 a Z1, ostatní drezurní úlohy 20 x 60 m
            Úlohy P5, Z1 a DU budou hodnoceny dvěma rozhodčími „zkráceným rozhodováním”
 
2.4.   Předběžný časový program závodů:
31. května 2014 prezentace 07.00 - 08.00 hod. - prezentujte se formou sms na tel. číslo: 732 204 396                              
9.00 hod. soutěž č. 2.2.1. - 2.2.6.
 
 
 
3. Všeobecné údaje:
3.1. Jmenovité přihlášky zasílejte na adresumanon@wo.cz. Na přihlášku uveďte, i Vaše telefonní číslo
       Uzávěrka přihlášek:                                   29. května 2014
předběžné startovní listiny budou uvedeny den před závody na www.stajmanon.cz
3.2. Peněžitá plnění: v hotovosti na místě při prezentaci
3.3. Námitky a stížnosti: v souladu s PJS
3.4. Ubytování: v penzionu, na základě objednávky, cena od 290,- Kč/noc
3.5. Ustájení: v turnajových boxech 500 Kč/den, včetně sena a podestýlky - požadavek nutno uvést v přihlášce
3.6. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka
 
Veterinární předpisy:
4.1. Dle platných směrnic SVS a OVS platných v roce 2014
 
Poskytované služby:
5.1. Zdravotní služba: zabezpečena přítomným lékařem
5.1. Veterinární služba: na telefonním spojení MVDr. Iva Benešová, za úhradu
5.2. Podkovářská služba: na telefonním spojení Karel Píša, za úhradu
5.3. Občerstvení: stravování po celý den v restauraci v areálu závodů
 
Ostatní ustanovení:
6.1. Ceny: ve všech soutěžích obdrží jezdci na 1. - 3. místě finanční odměnu, dekorace floty dle PJS
   Soutěž č. 1: věcné ceny v celkové hodnotě 800,- Kč
   Soutěž č. 2: věcné ceny vyplacené v penězích v hodnotě 400,-/300,-/250,- Kč
   Soutěž č. 3: věcné ceny vyplacené v penězích v hodnotě 400,-/300,-/250,- Kč
   Soutěž č. 4: 500,-/400,-/300,- Kč
   Soutěž č. 5: 500,-/400,-/300,- Kč
   Soutěž č. 6: 600,-/500,-/400,- Kč
  
6.2. Dekorování a předávání cen proběhne ihned po ukončení soutěže
6.3. Přihlášky budou přijímány pouze e-mailem
6.4. Platí přísný zákaz volného pobíhání psů po areálu
6.5. Pořadatel neručí za případné ztráty a poškození věcí, úrazy jezdců, koní a diváků v průběhu závodů
 
Rozpis schválen OV VčO dne: 1.4.2014       Novotný V.                                                                      

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski