Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 31.05.2014

Pořadatel:
MF036 (JK MIRA)
Datum konání:
31.05.2014
Místo konání:
Lomnice nad Popelkou

Discipliny:

Drezura:
Z-L

Rozpis:

Rozpis drezurních závodů Lomnice nad Popelkou 2014 č.531 F 4
Základní údaje:
Pořadatel:                                JK Mira Hnanice MF0036
Datum konání:                                    31.5.2014
Místo konání:                          Lomnice nad Popelkou – Tyršův park, travnatý povrch
Funkcionáři:                           ředitel:                         Pavel Brejník
                                               odborný dozor:                       Ing. Radka Sehnalová
                                               hlasatel:                       Bartošová Lucie
                                               hlavní rozhodčí:          Tvarůžek Jan
                                               rozhodčí:                     Jaroslava Haškovcová
                                                   dozor na opracovišti       Dana Balážová
                                                                                 
Technické údaje:
Předpisy: platná pravidla jezdeckého sportu a tento předpis
Soutěže:
1)      Drezurní úloha Z1/2014 ,
a)      Pro koně a jezdce bez jezdecké licence – omezení – pouze pro max. 5 koní
b)      Pro koně a jezdce s jezdeckou licencí, Přebor Českého ráje děti a junioři
Zápisné: 300 Kč
Věcné ceny na 1.-5. místě
2)      Drezurní úloha Z2/2014
a)      Pro koně a jezdce bez jezdecké licence – omezení – pouze pro max. 5 koní
b)      Pro koně a jezdce s jezdeckou licencí, Přebor Českého ráje senioři
Věcné ceny na 1.-5. místě
3)      Drezurní úloha P4/2014 – pouze pro pony
Zápisné: 300 Kč
Věcné ceny na 1.-5. místě
 
VŠECHNY DREZURNÍ ÚLOHY JSOU ČTENÉ, KAŽDÝ STARTUJÍCÍ SI OPATŘÍ VLASTNÍHO ČTENÁŘE!
Časový rozvrh: 8-9 – prezentace na tel. 721756252
13.00 hod. začátek soutěže č. 1, ostatní v návaznosti, možné zdržení kvůli programu akce Den koně
 
Všeobecné údaje:
Jmenovité přihlášky:   tel: 604 275 555 (paní Sehnalová)
                                   nebo email: satirka@seznam.cz,T :721756252     do 25.5.2014
                                  
 
Veterinární předpis: Podle platných směrnic SVS a OVS platných v roce 2014
Pořadatel nenese odpovědnost za ztráty a způsobené škody
Pořadatel nezajišťuje ustájení ani ubytování.
 
 
Rozpis byl schválen VV VČ oblasti ČJF dne:            5.5.2014                     p. Novotný Václav
 
 
V Hnanicích 10.1.2013                                                                                 ing. Radka Sehnalová

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski