Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 14.06.2014

Číslo závodů:
OM
Pořadatel:
MF289 (EQUICENTRUM - Fassati)
Datum konání:
14.06.2014
Místo konání:
Jaroměř - Josefov

Discipliny:

Drezura:
Z-S

Rozpis:

ROZPIS JEZDECKÝCH ZÁVODŮ                                                                         Otevřené mistrovství východočeské oblasti v drezuře                  Oblastní mistrovství jefinančně podporováno Městem Jaroměř                                                                           OS Equicentrum – Fassati, MF 0289                                                                                                                           e-mail drezury@equicentrum.com tel. 608 811 309 , 608 811 109                                                                                                       **********************************************************************************
1) Základní údaje
Datum :                       14.6.2014
Pořadatel :                  OS Equicentrum – Fassati, MF 0289
Místo konání :            Jezdecký areál Jaroměř - Josefov
Číslo závodů:              614 F2
Drezurní obdélník:   písčitý povrch, 20x60m
Opracoviště:               povrch písčitý  40x70
 
2)   Funkcionáři závodů
Ředitel závodů :        Miroslav Fassati.
Sekretář závodů :     Gabriela Fassati
Hlavní rozhodčí:    ing. M. Minářová,
Sbor rozhodčích:   ing. M. Kamínek,   ing. M. Kvapilová, J. Haškovcová   
Komisař na opracovišti: bude určen ze sboru rozhodčích
Hlasatel :                    p.Miroslav Fassati
Výpočetní technika: p. Urban
 
3) Technické údaje
3.1. Předpisy: Pravidla jezdeckého sportu platná od 1. 4. 2007, změny platné od 1. 4. 2014 a ustanovení tohoto rozpisu
3.2. Soutěže:           
1.   Drezúra stupně „Z“– čte se úloha DÚ 2009 – otevřená soutěž pro všechny jezdce a koně
Rozhodování dle čl. 432, dva rozhodčí z jednoho místa umístění dle čl. 434 
Startovné:   250,- Kč za start
 
2.   Drezúra stupně „L “– čte se úloha L0 2013 – otevřená soutěž pro všechny jezdce a koně
Rozhodování dle čl.432, N34 – dva rozhodčí v C jednou známkou
 Startovné:   250,- Kč za start
 
3.    Drezúra stupně „L“ – čte se úloha DD 2009 – otevřená soutěž pro všechny jezdce a koně
      Otevřené Mistrovství Východočeské oblasti v drezůře dětí pro rok 2013
        Rozhodování dle čl.437, národní úprava N39 – třemi rozhodčími
            samostatně bude hodnoceno OM a samostatně otevřená soutěž
       Startovné:   otevřená soutěž 250,- Kč za start
 oblastní mistrovství - startovné se neplatí
 
4.    Drezúra stupně „L“– čte se úloha DJ 2009 - otevřená soutěž pro všechny jezdce a koně
       Otevřené Mistrovství Východočeské oblasti v drezůře juniorů a mladých jezdců pro r.2013
       Rozhodování dle čl.437, národní úprava N39 – třemi rozhodčími
      samostatně bude hodnoceno OM a samostatně otevřená soutěž
 Startovné:    otevřená soutěž 300,- Kč za start
oblastní mistrovství - startovné se neplatí
 
5.    Drezúra stupně „S“– úloha JD 2009 se jede zpaměti - otevřená soutěž pro všechny jezdce a koně
      Otevřené Mistrovství Východočeské oblasti v drezůře seniorů pro r.2014
       Rozhodování dle čl.437, národní úprava N39 – třemi rozhodčími
     samostatně bude hodnoceno OM a samostatně otevřená soutěž
Startovné:    otevřená soutěž 300,- Kč za start
oblastní mistrovství - startovné se neplatí
 
  
 
Neplatící závodníci přihlášení pouze do Oblastního mistrovství nebudou hodnoceni v otevřené soutěži
 
4) Ceny a peněžité plnění
Ceny - Oblastní mistrovství - floty dle PJS
Soutěž č. 3 – Oblastní mistrovství – dětí - 1 – 3 místo ceny VO ČJF
Soutěž č. 4 - Oblastní mistrovství juniorů a mladých jezdců - 1 – 3 místo ceny VO ČJF
Soutěž č. 5 – Oblastní mistrovství – senioři - 1 – 3 místo ceny VO ČJF
Ceny – otevřené soutěže - floty dle PJS ve všech soutěžích ¼ startujících
 Na prvních pěti místech všech soutěží slevový poukaz na nákup v obchodě s jezdeckými potřebami Equicentrum Jaroměř
                     
Mistrovství je finančně podporováno Městem Jaroměř
              Ceny do soutěží věnují firmy : Equicentrum Jaroměř
 
5) Předběžný časový program:
Prezentace : e-mailem na drezury@equicentrum.com nebo po telefonu   608 811 309 , 608 811 109
               V pátek 13.6.2013 bude předběžná startovní listina vyvěšena na www.equicentrum-jaromer.com
               Sobota 14.6.2013 -   Zahájení první soutěže8:30 a dále následující soutěže
 Pořadatel si vyhrazuje právo na omezení počtu přihlášek a změny časového programu.
 
               6) Všeobecné údaje
Uzávěrka přihlášek: čtvrtek 12.6. 2014 do 20,00 hod
Přihlášky zasílejte:   OS EquicentrumFassatiTyršova 274,   55102  Jaroměř Josefov
nebo e-mail    drezury@equicentrum.com    mobil, pouze SMS: 608 811 309, 608 811 109
U přihlášek je nutné rozlišit přihlášky do otevřených soutěží a zvlášť do Oblastního mistrovství
V přihláškách uvádějte svá telefonní čísla.
Ubytování:    nutno objednat předem
Parkování:    v areálu závodiště
Prezentace pro soutěže č. 1 a 2 do pátku13.6. do 20 hodin na telefon 777 261 806
Pro ostatní soutěže v sobotu 14. 6. do 8 hodin
V pátek 13.6.2013 bude předběžná startovní listina vyvěšena na www.equicentrum-jaromer.com
 
Technická porada. se nekoná, potřebné údaje budou sděleny při prezentaci
 
7) Veterinární předpisy      
7.1.     před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné vet. doklady / průkazy koní /, které musí obsahovat doklady platné pro dle vet.směrnic pro příslušný rok.
7.2.     Účastníci závodů jsou povinni řídit se pokyny určeného pracovníka – pořadatele, a to včetně vyložení koní.
7.3.     Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede určený veterinář závodů při příjezdu.
 
8) Poskytované služby
Zdravotní služba:                 dle VP ČJF 2014 zajištěná přítomným zdravotníkem                       
Veterinární služba:              MVDr. Michal Novák (za úhradu)
Podkovářská služba –          částečně zajištěna  (drobné úkony za úplatu)
 
9) Stravování
Občerstvení: zajištěno v areálu závodiště
 
10) Kontaktní osoba
Miroslav Fassati, tel. 608 811 109
 
11) Ostatní ustanovení
     11.1. Námitky a stížnosti v souladu s PJS
     11.2. Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, za nehody a onemocnění, za ztráty předmětů a
              jejich poškození.
11.3. Dekorování a floty dle PJS ¼ startujících – nejméně 5 dvojic, vždy po skončení příslušné
          soutěže
11.4. Technická porada se nekoná a veškeré informace budou poskytnuty při prezentaci
         a vyvěšeny na informačních tabulích.
     11.5. Pořadatel žádá ekipy o zajištění vlastního čtenáře drezurních úloh
     11.6. Pořadatel zajistí počítačové zpracování výsledků.
11.7.    Sázky nejsou povoleny
11.8.    Pořadatel upozorňuje všechny účastníky závodů, že po celou dobu pořádání akce je přísně zakázáno volné pobíhání psů po celém areálu. Zákaz vstupu se psy do areálu
11.9.    Nekuřácký sportovní areál
     11.10.Prodejna jezdeckých potřeb otevřena po celou dobu konání jezdeckých závodů
 
V Jaroměři dne                       Miroslav Fassati.          ředitel závodů
 
 Rozpis schválen dne:    25.4.2014                            za OV ČJF Václav Novotný st.

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski