Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 28.06.2014

Pořadatel:
MF330 (OS Baneta)
Datum konání:
28.06.2014
Místo konání:
Janov

Discipliny:

Skoky:
ZM-L**

Rozpis:

OSH BANETA
ROZPIS JEZDECKÝCH ZÁVODŮ
pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky
„Realizaci závodů podporuje Nadace ČEZ
 
1.        Základní údaje:
1.1.     Název závodu:                         Skokové závody číslo 628 F1
1.2.     Pořadatel:                                MF0330 – OSH Baneta, Janov u Litomyšle
1.3.     Datum konání:                        28. 6. 2014
1.4.     Místo konání:                          jezdecký areál na dolním konci v JANOVĚ
1.5.1.  Kolbiště:                                 travnaté - pískové
1.5.2.  Opracoviště:                           škvárové, travnaté
 
2.         Funkcionáři:             
Ředitel:                                   Miroslav Pucher
            Sekretář:                                 Petra Pucherová
Hlavní rozhodčí:                      Jaroslav Hupka
            Rozhodčí:                                Sylva Fendrychová, Zdeněk Jílek
            Stavitel parkuru:                    Roman Falta
            Hl. komisař na opracovišti:      Jaroslav Fendrych
           Výpočetní technika:                Ing. Vladimír Zvěřina
 
3.         Technické údaje:
3.1.      Předpisy:                                 PJS a ustanovení tohoto rozpisu
 
3.3.    Soutěže:
Soutěž č.1
Hobby soutěž - parkur se stupňovanou obtížností do 80 cm
Pro jezdce, kteří jsou členy ČJF, nemusí být držiteli jezdecké licence. Koně bez omezení.
PJS – čl. 269, dekorování dle PJS, na 1. - 3. místě obdrží věcné ceny.
startovné: 150 Kč, 
 
Soutěž č.2   
Parkur se srtupňovanou obtížností do 90 cm
Pro koně a jezdce bez omezení.
PJS článek 269, dekorování dle PJS, na 1. - 3. místě obdrží věcné ceny
Startovné : 150 Kč, 
 
Soutěž č.3   
Parkur stupně „Z“
Cena hejtmana Pardubického kraje
Pro koně a jezdce bez omezení.
PJS článek 238.2,2, - 1 rozeskakování na čas,
peněžité ceny 5.000,- Kč (1500 - 1200 – 1000 – 800 - 500) 
Startovné : 200 Kč,
 
 
 
 
Soutěž č.4
Parkur stupně „ZL“ 
Pro koně a jezdce bez omezení.
PJS článek 238.2,2, - 1 rozeskakování na čas,
peněžité ceny 7000,- Kč (2300,- 1800- 1400- 900- 600-).
Startovné: 250 Kč
 
Soutěž č.5
Parkur stupně „L**“
Pro koně a jezdce bez omezení  
PJS článek 238.2,2, - 1 rozeskakování na čas
peněžité ceny 16.000,- Kč (5000 - 4000 - 3000 - 2000 – 1000- 500 -  500 -)
Startovné: 350 Kč,
V této soutěži bude zvolena AMAZONKA JANOV 2014, která získá pohár a věcnou cenu.
 
4.         PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM ZÁVODU
4.1.      Prezentace se koná dne 28.6.2014 od 9:00 na věži rozhodčích nebo na tel.čísle    607 606 172 (Pucherová)
4.2.      Začátek soutěže č. 1 v 10:00 , ostatní v návaznosti
 
5.         VŠEOBECNÉ ÚDAJE:
5.1.      Jmenovité přihlášky zasílejte nejpozději do 24.6.2014 na adresu: OSH Baneta, Janov u Litomyšle 61, 569 55, 607 606 172 (Pucherová) nebo email: petrapu@seznam.cz,
5.2.      Konečné přihlášky při prezentaci
5.3.      Peněžité plnění viz soutěže
5.4.      Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka
 
6.         Veterinární předpisy:
Vedoucí transportu předloží před vyložením koní příslušné veterinární potvrzení pro přepravu
 
7.         Poskytované služby:
7.1.      Lékařská služba je zabezpečena přítomným lékařem
7.2.      Veterinární službu zajistí pořadatel proti úhradě zajištěným veterinářem
 
8.         Ostatní ustanovení:
8.1.      Ceny: v soutěži č.1 a č.2 - ceny věcné, dále budou ceny vyplaceny v Kč dle PJS,
floty dle PJS
8.2.      Pořadatel neručí za ztráty a poškození věcí, za úrazy koní a jezdců
 
 
Rozpis byl schválen OV ČJF dne 9.5.2014                                           ředitel závodů
Václav Novotný                                                            Pucher Miroslav         

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski