Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 01.06.2014

Pořadatel:
MF192 (JS Pod Kunětickou horou)
Datum konání:
01.06.2014
Místo konání:
Brozany

Discipliny:

Skoky:
Z-L*

Rozpis:

            ROZPIS JEZDECKÝCH ZÁVODŮ POD KUNĚTICKOU HOROU 601 F1
                                                                       Kategorie C.
                       
 
Základní údaje.
 
 
 
Pořadatel:   Jezdecká společnost Pod Kunětickou horou, o.s.
 
 
 
Datum:                      1.6.2014        NEDĚLE                    Začátek v 9,30.
Místo:                         Brozany.
Kolbiště:                     travnaté, 85 x 55 m.
Opracoviště:               písčité 30 x 60 m, travnaté 30 x 60 m.
Ředitel:                       Josef Němec.
Tajemník:                    Ing. Zdeněk Sláma.
Hlasatel:                     Jaroslav Houdek.
Stavitel parkurů:         Jan Veselý.
Hlavní rozhodčí:         Ing. Vladimír Zvěřina.
Rozhodčí:                   Ing. Květa Krupková, Mgr. Martina Malínská, Bc. Veronika Müllerová.                                                 
Technické údaje:        PJS platné pro rok 2014 včetně doplňků a rozpis závodů.
 
 
 
 
Č. 1-    skoková soutěž ZM 70/80, hobby soutěž.
            Přístupná pro všechny koně a jezdce. Rozhodování podle článku 274.5.3.
Startovné 200 Kč.
Za 1. – 3. místo věcné ceny, floty dle PJS.
 
Č.2. – skoková soutěž ZM 80/90, hobby soutěž.
            Přístupná pro všechny koně a jezdce. Rozhodování podle článku 274.5.3
Startovné 200 Kč.
Za 1. – 3. místo věcné ceny, floty dle PJS.
 
Č. 3 – skoková soutěž Z.
            Přístupná pro všechny koně a jezdce.Rozhodování podle článku 238.2.2
            s rozeskakováním.
            Startovné 250 Kč.
            Finanční dotace 3 000 Kč (1000, 800, 500, 400 a 300).
            Za 1. až 3. místo medaile, floty dle PJS.
 
Č.4 –  skoková soutěž ZL.
            Přístupná pro všechny koně a jezdce. Rozhodování podle článku 238.2.2      
            s rozeskakováním.
            Startovné 300 Kč.
            Finanční dotace 5000 Kč (1400, 1200, 1000, 800 a 600).
            Za 1. až 3. místo medaile, floty dle PJS.
 
Č – 5  Memoriál pana Josefa Poláka - skoková soutěž L*.
            Přístupná pro všechny koně a jezdce. Rozhodování podle článku 238.2.2
            s rozeskakováním.
            Startovné 350 Kč.
            Finanční dotace 8000 Kč (2400, 2000, 1500, 1200, 900).
            Za 1. – 3. místo medaile, floty dle PJS.
 
Časový rozvrh:           prezentace pro první soutěž do 8,30, pro ostatní soutěže
                                   alespoň 1 hodinu před začátkem soutěže, nejpozději však do 12 hodin.
                                   S přestávkou se počítá mezi 2. a 3. soutěží.
 
Veterinární předpisy: před vyložením koní předloží vedoucí ekipy platné veterinární                                          potvrzení pro rok 2014.
 
Všeobecné údaje.
 
Přihlášky zasílejte na adresu:                         Josef Němec
                                                                       Studánecká 1279
                                                                       530 03 Pardubice
                                                                       tel. 466 651 675
                                                                       724 255 762
                                                                       E-mail: j.nemecpce@seznam.cz
 
Uzávěrka přihlášek:                                    29.5.2014.
 
 
Veškeré náklady hradí vysílací složka.
Pořadatel neodpovídá za úrazy koní a jezdců.
Pořadatel neodpovídá za ztráty a poškození věcí.
 
Poskytované služby.
Lékařská služba:                                zajištěna.                               
Veterinární služba:                             MVDr. Jiří Rajman za úhradu.
 
 
 
 
Rozpis byl schválen OV ČJF v Hradci Králové  24.4.2014.
.
                                                                                              Václav.Novotný v.r.
Josef Němec, předseda JS

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski