Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 05.07.2014

Pořadatel:
MF346 (JK Červená voda)
Datum konání:
05.07.2014
Místo konání:
Červená Voda

Discipliny:

Skoky:
ZM-L*

Rozpis:

R O Z P I S
 
 
Skokové
 
hobby závody
 a národní závody
 
 
Jezdecký klub Červená Voda
 
ve spolupráci s JK Menuet Brno o. s.
 
5. července 2014
 
                                
 
Číslo závodů: 705F1 kategorie C
 
 
 
 
 
 
 
                              
 
1. Základní ustanovení:
 
1.1.      Pořadatel:                               JK Červená Voda ve spolupráci s JK Menuet Brno o. s.
1.2.      Datum konání:                       5. července 2014
1.3.      Místo konání:                         Červená Voda – Mlýnický Dvůr u hřbitova
GPS: 50°0'8.143"N, 16°44'46.931"E
1.4.1.   Kolbiště:                                 travnaté 60×80 m – venkovní
1.4.2.   Opracoviště:                           travnaté 60×80 m – venkovní
1.5.      Ředitel závodů:                      Ing. Linda Byrtusová
            Sbor rozhodčích:                    Bohdaský Václav - hlavní rozhodčí
Ing. Večerek Michal
Nováková Marta
            Stavitel parkuru:                     Radko Heidenreich ml.                                
            Tajemník závodů:                   Hana Tahalová
Dozor na opracovišti:             Milena Sedlářová
Technická pomoc:                  Petr Mareš st., Tomáš Tahal
            Zpracování výsledků:             Jaroslav Brabenec
 
2. Technické údaje:
 
2.1       Předpisy: Pravidla jezdeckého sportu, platná pro rok 2014 jejich doplňky a ustanovení tohoto rozpisu
2.2.            Soutěže a časový rozvrh:
 
Hobby závody
 
Soutěž č. 1:     Parkur do 80 cm (s jedním rozeskakováním na čas)
                                               dle PJS čl. 261, hodnoceno dle čl. 238.2.2
Soutěž č. 2:     Parkur 90 cm o nejlepší styl sportovce hodnoceno dle čl. 298.1.1.
 
Národní závody
 
Soutěž č. 3:     Parkur stupně „Z“
dle PJS čl. 269 s jedním rozeskakováním hodnoceno dle čl. 238.2.2
 
Soutěž č. 4:     Stupňovaná obtížnost do 110 se žolíkem hodnoceno dle PJS čl. 269
 
Soutěž č. 5:     Parkur stupně „L“
dle PJS čl. 261 s jedním rozeskakováním, hodnoceno dle čl. 238.2.2
 
Prezentace:
8:00 –   9:30 h pro soutěže č. 1 a 2
8:00 – 11:00 h pro soutěže č. 3 až 5
Zahájení soutěží:        10:30 h hobby soutěž č. 1, následuje soutěž 2
                                   12:00 h soutěž č. 3, následují soutěže 4 a 5
 
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového programu v závislosti na počtu došlých přihlášek.
 
3. Ceny a peněžitá plnění
 
3.1       Ve všech soutěžích budou vítězi a umístění dekorováni floty ihned po ukončení soutěže podle PJS.
 
3.2.               Ceny
 
 
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
Další umístění
Soutěž č. 1
Parkur do 80 cm
Věcná cena
Věcná cena
Věcná cena
Věcná cena
Věcná cena
Cena útěchy
Soutěž č. 2
Parkur 90 cm na styl
1200 Kč a věcná cena
700 Kč a věcná cena
500 Kč a věcná cena
300 Kč
a věcná cena
Věcná cena
 
Soutěž č. 3
Parkur st. Z
1200 Kč a věcná cena
500 Kč a věcná cena
300 Kč a věcná cena
Věcná cena
Věcná cena
 
Soutěž č. 4
Stupňovaná obtížnost do 110
1500 Kč a věcná cena
800 Kč a věcná cena
500 Kč a věcná cena
Věcná cena
Věcná cena
 
Soutěž č. 5
Parkur st. L
3000 Kč a věcná cena
2000 Kč a věcná cena
1000 Kč a věcná cena
Věcná cena
Věcná cena
 
 
3.3.            Startovné:      
Soutěž č. 1 a 2                        150,- Kč
Soutěž č. 3,4,5            250,- Kč
 
4.                  Všeobecné údaje:
4.1       Jmenovité přihlášky:
E-mailem: linda.byrtusova@seznam.cz Vždy prosím zasílejte kontaktní telefon!
Kontaktní telefon:      777 634 683
4.2              Uzávěrka přihlášek:    3. 7. 2014
4.3       Konečné přihlášky:     při prezentaci
4.4       Prezentace:                 na tribuně rozhodčích
4.5       Technická porada:      nekoná se
4.6       Námitky a stížnosti:    v souladu s PJS                                                   
4.7       Ubytování:                 pořadatel nezajišťuje
4.8       Ustájení:                     pořadatel nezajišťuje
4.9       Krmivo a stelivo:        pořadatel nezajišťuje
4.10     Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající organizace.
 
 
 
5. Veterinární předpisy:
 
5.1       Vedoucí transportu předloží před vyložením koní příslušná veterinární potvrzení podle směrnic SVS a OVS platných v roce 2014.
 
6. Poskytované služby:
 
6.1       Zdravotní služba – František Prokopec
6.2       Veterinární služba – MVDr. David Švestka 605 840 449
6.3       Podkovářská služba – Tomáš Tahal 732 822 637
6.4       Přeprava koní – Jakub Mareš Tel. 605 146 721
 
7. Ostatní ustanovení:
 
7.1       Pořadatel neručí za ztráty a poškození věcí, za úrazy koní a jezdců.
7.2.            Příjezd v obci bude vyznačen.
Informace a předběžné startovní listiny na www.menuet.cz nebo www.jkcv.cz
 
 
 
 
                                              
Za pořadatele Ing. Linda Byrtusová
 
Schváleno 12.6.2014 Novotný V.

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski