Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 04.07.2014 - 06.07.2014

Číslo závodů:
OM
Pořadatel:
MF153 (Jezdecký spolek Kolesa)
Datum konání:
04.07.2014 - 06.07.2014
Místo konání:
Kolesa

Discipliny:

Všestrannost:
kvalifikace ZP

Rozpis:

KOLESA -   číslo závodu 704F1 .
 
KVALIFIKACE ZLATÉ PODKOVY - 49. ročník
pod záštitou firmy SCHAUMANN ČR s.r.o.
KMK - C/2014                              OM C VČ a Stř.Č kraje
 
1. ZÁKLADNÍ   ÚDAJE:
 
1.1. Pořadatel:                  ČJF o.s., Soutěže podkovy o.p.s., JS Kolesa o.s.
1.2. Technické zajištění: Jezdecký spolek Kolesa, o.s. – MF0153
1.3. Termín:                       4.7. až 6. 7. 2014
1.4. Místo konání:            KOLESA
1.5. Kolbiště:                    Travnaté, terén – rovina
1.6. Opracoviště:              Písčité
 
1.7. FUNKCIONÁŘI ZÁVODŮ:
 
     • Ředitel závodů:         Jaroslava Sůrová
     •  Tajemník závodů:    Věra Vnenčáková
     • Hlavní rozhodčí:       Daniela Diringerová
     • Sbor rozhodčích:      Ing. Ota Vondrouš,Ilona Matoušková ,Marek Pawlowicz/POL/     
                                            Ing.Markéta Kvapilová , Jan Tvarůžek, Ing.Květa Krupková,      
                                            Katarzyna Konarska/POL/
     • Technický delegát:    Ing.Antonín Klauz  
     • Autor tratí:                Marcin Konarski /POL/
        Autor parkurů:          Sůrová Pavlína    
     • Hlasatel:                    Mgr. Sabina Široko
 
2. TECHNICKÉ ÚDAJE:
 
2.1. Předpisy: PJS, jejich doplňky,platné zásady KMK pro rok 2014 a ustanovení tohoto rozpisu.
2.2. Postupové soutěže:  
     2.2.1. ZLATÁ PODKOVA, CNC 1* Oblastní mistrovství VČ kraje „S“
               Drezurní zkouška: FEI 1* 2014 A (obdélník 20 x 60 m)
               Terénní zkouška:    dle pravidel PJS
               Skoková zkouška:   dle pravidel PJS
          
      2.2.2. STŘÍBRNÁ PODKOVA, "L" ,Oblastní mistrovství VČ kraje „Y“ ,                                                                  
                Oblastní mistrovství Stř.Č kraje Sen a Y                      KMK 6ti letí
               Drezurní zkouška:   CN 6/14, (obdélník 20 x 60 m)
               Terénní zkouška:     dle pravidel PJS
               Skoková zkouška:    dle pravidel PJS
        
     2.2.3. BRONZOVÁ PODKOVA, "ZL",Oblastní mistrovství VČ kraje „D a J“    
                Oblastní mistrovství Stř.kraje děti a Jun.                        
 
                Drezurní zkouška: CN 4/14, (obdélník 20 x 60 m)
                Terénní zkouška:    dle pravidel PJS
                Skoková zkouška:   dle pravidel PJS     
 
 2.2.4. SOUTĚŽ NADĚJÍ, "ZL"                                                                
 
                Drezurní zkouška: CN 4/14 (obdélník 20 x 60 m)
                Terénní zkouška:    dle pravidel PJS
                Skoková zkouška:   dle pravidel PJS     
 
2.2.5. SOUTĚŽ PONY, "LP"Oblastní mistrovství VČ kraje „D pony“     
                 Oblastní mistrovství Stč.kraje pony                                       
 
                 Drezurní zkouška: CN 2/14 (obdélník 20 x 60 m)
                 Terénní zkouška:    dle pravidel PJS
                 Skoková zkouška:   dle pravidel PJS
 
2.2.6. SOUTĚŽ BENJAMIN CUP PONY „ZLP“
                  Drezurní zkouška: CN2/14 (obdélník 20x60 m)
                  Terénní zkouška : 1000-1500m, 350-400m/min, max.15sk. do 70cm
                  Skoková zkouška: výška př. 70cm, 1 kombinace na 9-10m, 8/9sk.,275m/min
 
2.2.7. SOUTĚŽ KMK 4 letí „ZK“
                  STP a hodnocení dle schválených pravidel KMK
                 
2.2.8. SOUTĚŽ KMK 5 letí „ZL“
                  STP a hodnocení dle schválených pravidel KMK
 
2.2.9. SOUTĚŽ -HOBBY – „ZK“ – nepostupová
                  Drezurní zkouška: CN2/14 (obdélník 20x60m)
                  Terénní zkouška: 1000-1600m, max.450m/min, 15sk. do 80cm
                  Skoková zkouška: max.500m, 350m/min, př./sk. 8-9/8-9do 80 cm 
                     
2.2.10. SOUTĚŽ „ZL“ – otevřená nepostupová
                  Sportovně technické podmínky shodné se soutěží „SN“
                  Drezurní zkouška: CN4/14 (obdélník 20x60m)
                  Terénní zkouška: dle pravidel PJS
                  Skoková zkouška: dle pravidel PJS
 
 
3. VŠEOBECNÉ ÚDAJE:
                               
      3.1. Přihlášky:                  JS KOLESA, o.s., Miloslav Semelka, 535 01 Přelouč
                                                  E-mail: miloslav.semelka@elektrovasury.cz
                                                  Telefon: 466 937 113, Fax: 466 937 191
                                                   V přihlášce uvádějte své kontaktní telefonní číslo!
      3.2. Uzávěrka přihlášekJmenovitých do -20. 6. 2014.
                                                   Konečných do - 27.6.2014   
             Zápisné:                         * ZP    -    700 Kč
                                                    *   SP    -    600 Kč
                                                    *   BP    -    500 Kč
                                                    *   SN    -    500 Kč
                                                    *   PONY - 500 Kč
                                                    *   KMK - 400 Kč
                                           Benjamin Cup- 500 Kč
·         HOBBY-500 Kč
                                                  Zápisné se nevrací.
                                                  Zápisné se zvýší o 50 % v případě nedodržení termínu
                                                  jmenovité přihlášky.
     3.3. Prezentace:                Čtvrtek, 3. 7. 2014   17.00 - 19.00 hodin !!!                                                                                                                                                                                                                                                          
     3.4. Technická porada: Čtvrtek, 3. 7. 2014   v 20.00 hodin.
     3.5. Ustájení:                   Od 3. 7. do 6. 7. 2014 - požadavek uvést v přihlášce.
                                               Box 1800 Kč/koně a pobyt – nutno uhradit předem
                                               do 27.6.2014, na adresu pořadatele nebo na účet číslo
                                               1200614319/0800, VS: číslo subjektu, případně poznámka
                                               jméno závodníka. Box možno bezplatně odhlásit do
                                               27.6.2014. (V případě úhrady za box.ustájení při neúčasti
                                               koně na závodech a neodhlášení ustájení v termínu se
                                               poplatek nevrací!)            
-          Podestýlka piliny, v ceně je započítána el.přípojka.                                            
                                                 Krmivo není v ceně za ustájení - nutno uhradit.
                          
     3.6. Ubytování:                 Dle závazné objednávky, cca 400 až 650Kč osoba/noc.
     3.7. Stravování:                V areálu.
     3.8. Úhrady:                      Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí
                                                  vysílající složka.      
     3.9.   Odpovědnost:            Pořadatel nenese odpovědnost za úrazy jezdců, koní a
                                                  diváků.
     3.10. Stížnosti a námitky: V souladu s PJS.
     3.11. Kancelář závodů:      Budova ředitelství Elektrovasury, při závodech věž  
                                                  rozhodčích.
 
 
4. VETERINÁRNÍ PŘEDPISY:
 
        4.1. Před vyložením koní předloží vedoucí ekipu platné veterinární doklady
               požadované SVS ČR pro přesun sportovních koní v roce 2014.
 
      4.2.   Přejímka koní:           Čtvrtek, 3. 7. 2014 od 17.00 do 19.00 hodin !!!!
 
       Veterinární lékař provede přejímku všech koní, kontrolu průkazů a záznamů o 
        předepsané vakcinaci a vyšetření. Koně nesplňující podmínky nebudou připuštěny
        k soutěži. Přejímka po uvedeném termínu - pouze proti úhradě !!!
 
UPOZORNĚNÍ:           Volný pohyb psů v areálu závodiště nebude tolerován. Průvodce
                                        psa na vodítku předloží na požádání platný očkovací průkaz psa.
 
5. POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
      5.1. Lékařská služba:           Zdravotní záchranná služba Pardubice.
      5.2. Veterinární dozor:         Určí KVS.
      5.3. Veterinární služba:        MVDr. Rostislav Hyksa - proti úhradě.
      5.4. Podkovářská služba:     Karel Kysilka - proti úhradě.
 
6. OSTATNÍ USTANOVENÍ:
      6.1. Peněžité ceny:                 ZP      -   15.000 Kč (5000 - 4000 - 3000 - 2000 - 1000)
                                                       SP       -   10.000 Kč (3300 - 2500 - 1900 - 1400 - 900)
                                                       BP      -     5.000   Kč (1600 - 1300 - 1000 - 600 - 500)
                                                       SN      -     5.000   Kč (1600 - 1300 - 1000 - 600 - 500)
                                                       PONY, BENJAMIN CUP -   věcné ceny od sponzorů
                                                       HOBBY – věcné ceny od sponzorů
                                                       KMK – floty a peněžní ceny od SCHČT 
ZL (2.2.20) – věcné ceny
      6.2. Účastníci pouze OM středočeské oblasti ČJF nehradí zápisné.
      6. 3. Pro umístěné na 1.-5. floty a věcné ceny vyplacené v penězích OM středočeské
              obl.ČJF   (koně 3000-2500-2000-1500-1000, pony 2000-1600-1200-800-500),
              pro umístěné na 1.-3. místě medaile .
 
 
7. PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ   PROGRAM:
 
Čtvrtek 3. 7. 2014       17.00 - 19.00 hod.       přejímka koní
                                      17.00 - 19.00 hod.       prezentace
                                                     20.00 hod.       technická porada vedoucích ekipů
 
Pátek   4. 7. 2014                         08.00 hod.       drezurní zkoušky                                               
                                               
Sobota  5. 7. 2014                        08.00 hod.       terénní zkoušky
 
Neděle  6. 7. 2014                         08.00 hod.       kontrola koní
                                                       10.00 hod.      skokové zkoušky                  
                                             
Pořadatel si vyhrazuje právo na omezení počtu přihlášek a změny časového programu.
Dekorování a předání cen vždy po ukončení soutěže.
 
8. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ:
 
      8.1.   Všechny drezurní úlohy se jezdí zpaměti!
      8.2.   Každý účastník závodů bude mít svoji sadu identifikačních čísel na koně !!!
      8.3. Každý účastník závodů,bude mít své pouzdro na crossové číslo,možno zde zakoupit!!! 
      8.4. Při prezentaci každý ze závodníků, odevzdá kopii zdravotní karty.
 
     
 
                                                                                                        Ředitel závodů
                                                                                                   Jaroslava Sůrová v.r.
V Kolesách, dne 14. 05. 2014.
Schválil:  za VČ oblast:    26. 5. 2014 V. Novotný
                 za Stř.Č.oblast: 28. 5.2014 M.Moudrý, předseda STK středočeské oblasti ČJF
 

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski