Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 11.07.2014 - 13.07.2014

Pořadatel:
MF265 (Dostihový spolek a.s.)
Datum konání:
11.07.2014 - 13.07.2014
Místo konání:
Pardubice - dostihové závodiště

Discipliny:

Spřežení:
CAN-A 1,2,4,2P

Rozpis:

JEZDECKÉ ZÁVODY VE SPŘEŽENÍ
Cena hejtmana Pardubického kraje
-      kvalifikace na Zlatou podkovu
číslo závodů : 711F1
 
1.    Základní údaje:
 
1.1. Pořadatel :               Dostihový spolek a.s.
1.2. Termín :                  11.7. - 13.7.2014
1.3. Místo konání :         Dostihové závodiště Pardubice
1.4. Kolbiště :                 Travnaté (100 x 40 m ) )
1.5. Opracoviště :           pískovo-hlinité (110 x 65 m)
1.6. Funkcionáři závodů :
·         Čestný ředitel – Judr. Martin Netolický, Ph.D.
·         Ředitel – Ing. Michael Skalický, Ph.D.
·         Hlavní rozhodčí – Hrdličková Ila
·         Sbor rozhodčích – Václav Novotný st., Ing. Karel Regner, Jan Tvarůžek
·         Komisař – Hrdlička Heřman
·         Technický delegát - František Slavík
·         Stavitel - Aleš Kříž
·         Hlasatel – Jiří Soukup
·         Tajemník – Sylva Novotná
·         Výsledky - Jaroslav Kosař
 
2.    Technické údaje
2.1. Předpisy : platná PJS a tento rozpis
2.2. Soutěže :                  
  
 
2.2.1           Dvojspřeží: A/2 – obtížnost – CAN-B
Drezurní zkouška:   FEI č.8 B, zpaměti, obd.100 x 40 m.
Maratón:                  A: cca 6600m, 15 km/hod
                                 : TRANSFER
                                 B:cca 6500m, 14 km/hod, 28 min, 5 překážek
Překážková jízda:    cca 700m, 250 m/min, 18 překážek, 2 kombinace
                                                        branky 170 cm.
 
2.2.2           Čtyřspřeží: A/4 – obtížnost – CAN-B
Drezurní zkouška:   FEI č 8 A , zpaměti, obd.100 x 40 m.
Maratón:                  A: cca 6600m, 15 km/hod
                                  TRANSFER
                                 B: cca 6500m, 14 km/hod, 28 min, 5 překážek
Překážková jízda:    cca 700m, 230 m/min, 18 překážek, 2 kombinace
                                                       branky 190 cm.
  
2.2.3      Jednospřeží: A/1 – obtížnost – CAN-B
Drezurní zkouška:   FEI č.9, zpaměti, obd.100 x 40 m.
Maratón:                  A: cca 6600m, 15 km/hod
                                  TRANSFER
                                 B: cca 6500m, 14 km/hod, 28 min, 5 překážek
Překážková jízda:    cca 700m, 250 m/min, 18 překážek, 2 kombinace
                                                       branky 160 cm.
 
2.2.4.         Dvojspřeží: PONY
Drezurní zkouška:   FEI č.6 A
Maratón:                  A: cca 6600m, 14 km/hod
                                 : TRANSFER
                                 B cca 6500m, 13 km/hod, 28 min, 5 překážek
Překážková jízda:    cca 700m, 250 m/min, 18 překážek, 2 kombinace
                                                       branky 160 cm.
 
             
3.          Všeobecné údaje:
 
3.1.    Jmenovité přihlášky zasílejte na : Kateřina Mandysová
                                                         tel: +420 777 750 922
                                                         e.mail: mandysova@pardubice-racecourse.cz
                                                                               
3.2.    Uzávěrka přihlášek : jmenovitých do 3.7.2014 do 24 hodin
U každé přihlášky je nutno uvést čísla licencí jezdců, koní, oddílů a kontaktní telefonní čísla, jinak nebudou akceptovány. Jakákoliv dodatečná změna koně nebo jezdce po uzávěrce, pokud bude přijata – penalizační sazba 100,- Kč
 
3.3.    Peněžitá plnění : splatné při prezentaci soutěže č. 1      1000,- Kč/start
                                                                      soutěže č. 2       1000,- Kč /start
                                                                      soutěž č. 3           800,- Kč /start
                                                                       soutěž č.4           800,- Kč/start
                                                                     
                                                                    
3.4.    Prezentace: 10. 7. 2013 dle časového programu v sekretariátu závodů ve stájích
3.5.    Ubytování : pořadatel nezajišťuje
3.6.    Ustájení : boxové od 10.7. – 13. 7. 2014 – Kateřina Mandysová - tel.: 777 750 922
Vnitřní box - 1400,- Kč /pobyt
Venkovní box – 1200,- Kč/pobyt
V ceně ustájení je podestýlka ( piliny, sláma), seno bude možné zakoupit na místě.

3.7.    Úhrady : veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka.
 
4.          Předběžný časový harmonogram
 
Čtvrtek: 10.7.2014          15,00 - 18.00 hod prezentace
                                               20,00 hod – technická porada
         Pátek:     11.7.2014          9,00 hod – drezura pony, 1 ,2, 4
         Sobota: 12.7.2014           9,00 hod – maratón – pony, 1, 2, 4
         Neděle: 13.7.2014           9,00 – kondiční zkouška
                                                11,00 hod – parkur – pony, 1, 2, 4
 
5.          Veterinární předpisy:
        Veterinární předpisy jsou stanoveny v platných Metodických pokynech SVS ČR. Před 
        vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady v souladu s těmito
        pokyny. Kontrolu provede pověřený vet. lékař. Veterinární přejímka koní se nekoná.
 
 
6.          Poskytované služby:
6.1.    Lékařská služba :     MUDr. Tomáš Brož
6.2.    Veterinární služba :  MVDr. Petr Přikryl
6.3.    Podkovářská služba: ……………………
 
 
7.          Ostatní ustanovení:
 
7.1.    Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, za nehody a onemocnění, za ztráty předmětů a jejich poškození
7.2.    Dekorování a floty a ceny dle PJS vždy po skončení příslušné soutěže.
 
7.3.    Čestné ceny budou uděleny podle čl.128 VP.
 
 
 
 
Pony –      6.000,- Kč. (2000-1300-1000-900-800)
1spřeží –   7.500,- Kč. (2500-1800-1400-1000-800)
2spřeží – 11.500,- Kč. (4000-3000-2000-1500-1000)
4spřeží – 10.000,- Kč. (3000-2500-2000-1500-1000)
 
 
 
7.4.    Stížnosti a námitky v souladu s PJS.
7.5.    Startovní listiny budou vyvěšeny vždy 1 hodinu před zahájením příslušné soutěže.
7.6.    Pořadatel zajistí počítačové zpracování výsledků.
7.7.    Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících v soutěžích dle došlých přihlášek. A rovněž právo změny časového harmonogramu.
V případě zrušení soutěže nezaviněného pořadatelem bude navráceno pouze 50% startovného.
 
 
20.5.2014
Kateřina Mandysová
manager dostihového a sportovního provozu
 
 
 
 
Rozpis schválen OV ČJF dne:    4.5.2014     Novotný V.      

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski