Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 19.07.2014

Číslo závodů:
OM
Pořadatel:
MF150 (J K Hřebčín Suchá)
Datum konání:
19.07.2014
Místo konání:
Suchá u Litomyšle

Discipliny:

Skoky:
ZM-S**

Rozpis:

          Rozpis jezdeckých závodů č. 719 F1 kat.B
             zároveň mistrovství Vč. oblasti dětí a juniorů
1. Základní údaje:
1.1.      Pořadatel:                               JK Hřebčín Suchá MF 150
1.2.      Datum konání:                        Sobota 19. července 2014
1.3.      Místo konání:                          Jezdecký areál Hřebčín Suchá
1.4.1.   Kolbiště:                                 Pískové s geotextilií 65 x 70 m
1.4.2.  Opracoviště:                           Pískový povrch 23 x 65 m
1.5.      Hlavní rozhodčí:                     Jaroslav Hupka
Rozhodčí:                               Magdalena Vopařilová, Sylva Fendrychová, Jaroslav Fendrych
                                               Mirka Skřivanová
            Stavitel parkurů:                     Luděk Horký
Hlasatel:                                 Magdalena Vopařilová 
Zpracování výsledků:             Dalibor Prokop
2. Technické údaje:
2.1. Předpisy: PJS, jejich doplňky a ustanovení tohoto rozpisu
2.2. Soutěže:
2.2.1.Soutěž č.1   Parkur stupně „Z“       
                             Rozhodování dle PJS čl. 298.2.1., na limitovaný čas bez rozeskakování
                                         Startovné : 300,- Kč
                                         Ceny : 2 400,- Kč( 600, 500, 400, 300, 300,300)
2.2.2. Soutěž č.2   Parkur stupně „ Z “ Mistrovství východočeské oblasti dětí
                              Přístupná jen děti.
                              Rozhodování PJS  čl. 238.2.2.
                              Startovné : 0 Kč
                             Ceny : věcné ceny ve formě poukázek ve výši 1000,-700,-500,-Kč
2.2.3. Soutěž č.3   Parkur stupně „ZL“
                              Rozhodování PJS  čl. 298.2.4.s následným rozeskakováním
                              Startovné : 300,- Kč
                                          Ceny : 3 300,- Kč( 1 000, 800, 600, 300,300,300)                              
2.2.4. Soutěž č.4   Parkur stupně „L**“ Mistrovství východočeské oblasti juniorů + otevřená s.
                              Rozhodování PJS čl.238.2.2
                              Startovné : mistrovská sout. 0 Kč
                                                otevřená 350,- Kč
                                           Ceny mistrovská soutěž věcné ve formě poukázek ve výši 1000,-700,-500,-Kč
                                          Ceny : 5 450,- Kč ( 1 600, 1 300, 1 000, 800, 400,350,)
2.2.5. Soutěž č.5   Parkur stupně „S*“ 
                              Rozhodování dle PJS čl. 298.2.4. s následným rozeskakováním
                              Startovné : 400,- Kč  
                                           Ceny : 6 600,- Kč ( 2 000, 1 600, 1 300, 800, 500,400,)                                                                                                             
            Jezdec se smí OM účastnit maximálně se dvěma koňmi. OM bude hodnoceno, pokud se ho zúčastní        
 minimálně tři různí jezdci ze dvou klubů.
            2.3. Časový rozvrh:
Sobota 19.července 2014 do 8.00 hod. ukončení prezentace, možné i telefonicky – Dalibor Prokop 737365378. Začátek soutěže č. 1 v 9.00 hod., následně další
3. Všeobecné údaje:
3.1. Jmenovité přihlášky do 14. července 2014, e-mail: manon@wo.cz.  Výsledky a rozpisy najdete na stajmanon.cz , vco-cjf.cz, jezdci.cz
3.2. Konečné přihlášky při prezentaci
3.3. Peněžité plnění viz soutěže
3.4. Ustájení pořadatel zajistí v omezeném množství 5
3.5. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka
4. Veterinární předpisy:
Vedoucí transportu předloží před vyložením koní příslušné veterinární potvrzení pro přepravu
5. Poskytované služby:
5.1. Lékařská služba je zabezpečena přítomným lékařem
5.2. Veterinární službu zajistí pořadatel proti úhradě - MVDr. Iva Benešová
5.3. Podkovářskou službu zajistí pořadatel proti úhradě
6. Ostatní ustanovení:
6.1. Ceny: dle PJS, floty dle PJS
6.2. Pořadatel neručí za ztráty a poškození věcí, za úrazy koní a jezdců
 
Rozpis byl schválen OV ČJF dne                                              - Václav Novotný                                                                                              

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski