Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 19.07.2014

Pořadatel:
MF072 (JK Sobotka)
Datum konání:
19.07.2014
Místo konání:
Sobotka

Discipliny:

Skoky:
ZM-S*

Rozpis:

 Jezdecký klub Sobotka
ROZPIS
Jezdecké závody Sobotka, 19.7. 2014, č. 719F1 kategorie B

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE
 1.1     pořadatel                                  Jezdecký klub Sobotka MF 072
 1.2     datum konání                           19.7. 2014
 1.3     místo konáni                            kolbiště pod Humprechtem
 1.4     kolbiště                                    travnato-písčité                       110 x 70 m
 1.5     opracoviště                              pískové                                   80 x 40 m
 1.6     funkcionáři závodů      
            ředitel závodů                                    Alena Brixová
tajemník závodů                     Alena Brixí
hlavní rozhodčí                                  Václav Novotný ml.
sbor rozhodčích                                  ing. Ivo Brixí, Danuše Balážová, ing. Lenka Gotthardová
rozhodčí na pracovišti                Tereza Ječná, Alena Brixí
autor parkuru                          Rudolf Michl
            výpočetní středisko                 Kateřina Brixí 
                                   
 
 
2 TECHNICKÉ ÚDAJE
2.1      Předpisy: pravidla jezdeckého sportu a ustanovení tohoto rozpisu.
3 SOUTĚŽE

Soutěž č. 1
CenaHappy Horse Hnanice
Parkur stupně ZM
PJS článek 298.2.1, na limitovaný čas
Pro koně a jezdce bez omezení. Startovné : 250 Kč
15 minut před začátkem soutěže prohlídka a společné opracování na kolbišti.
Věcné ceny na 1 – 5. místě věnuje Happy Horse Hnanice
 
Soutěž č. 2 Cena Restaurace na Syrovandě
Dvoufázové skákání 100/110cm,
PJS článek 274.5.3
Pro koně a jezdce bez omezení. Startovné : 250 Kč
Peněžité ceny v vyplacené v 3.000,-  na 1 -5. místě (1000,-/800,-/600,-/400,-/250,-)
 
Soutěž č. 3 V. ročník Blond Cup - Mistrovství blondýnek Cena Sklopísek Střeleč a.s.
Parkur stupně ZL, PJS článek 238.2,2, 1 rozeskakování na čas, v případě většího počtu startujících článek PJS 276.2 - jednokolová soutěž + finále.Výsledkem finále je součet trestných bodů ze zákl. kola a trestné body získané ve finále. V případě rovnosti bodů tohoto součtu rozhoduje čas finále.
Pro koně a jezdce bez omezení. Startovné: 300 Kč.
Soutěž je zároveň hodnocena jako Mistrovství blondýnek. –nezáleží na pohlaví a barvě vlasů.
Startovat může každý, kdo bude mít na startu vizáž blondýnky.
Peněžité ceny vyplacené v Kč  5.000,- na 1.– 5. místě (1500,-/1300,-/1000,-/700,-/500,-)
Mistrovství blondýnek - věcné ceny na 1.-3. místě věnuje Stáj Nicol Marcela Šilhánková, Liberec
 
Soutěž č. 4  Cena Města Sobotky
Parkur stupně L**, PJS článek 238.2,2, 1 rozeskakování na čas
Pro koně a jezdce bez omezení. Startovné: 300 Kč.
Peněžité ceny vyplacené v Kč 10.000,- na 1.– 5. místě ( 3200,-/2600,-/1700,-/1400,-/1100,-)
                                       
 
Soutěž č. 5  XII. ročník MEMORIÁL VLADIMÍRA HAVRÁNKA  Cena 40.let založení JK Sobotka
Parkur stupně S*, PJS článek 238.2,2, 1 rozeskakování na čas
Pro koně a jezdce bez omezení. Startovné: 350 Kč.
Peněžité ceny vyplacené v Kč  15.000,- na 1.– 5. místě (5000,-/ 4000,-/3000,-/ 2000,-/1000,- )
Věcné ceny – poháry věnuje Jezdecký klub Sobotka
          
 
4 ČASOVÝ ROZVRH
Datum konání: sobota 19.července 2014
Prezentace: v pátek 18. července 2014 do 20.00 hodin,
telefonicky na tel.        604 103 493, 603 895 369
 
!!! Prosíme všechny přihlášené, aby v pátek zaslali SMS, pokud vědí, že startovat nebudou. 
                                               Předem děkujeme.
 
          Startovné musí být uhrazeno minimálně hodinu před začátkem dané soutěže.

           Začátek soutěži: sobota v 9.30 hodin soutěž č. 1, následně 2, 3 , 4 , 5
 
Časový rozvrh bude upřesněn v pátek 18.7. 2014 večer na internetových stránkách JK Sobotka.  http:// www.jk-sobotka.estranky.cz a předběžné start. listiny na www.jezdci.cz

5. VŠEOBECNÉ ÚDAJE
5.1        Přihlášky zasílejte na adresu : Brixí Alena, Osek 74, 507 43 Sobotka
                                                meil : 
alena.brixi@seznam.cz             telefon 604 103 493

Do přihlášek uveďte čísla všech licencí a telefonický kontakt na vedoucího ekipy.
Uzávěrka přihlášek je 17.7. 2014, případné dohlášky pouze po telefonické konzultaci.
 Pořadatel si vyhrazuje právo omezeni počtu startujících vlastním výběrem z došlých přihlášek.
 Případné nepřijetí přihlášky bude včas oznámeno.
            5.2       Námitky a stížnosti v souladu s PJS.
            5.3       Ustájení neposkytujeme.
            5.4       Pořadatel nepřejímá zodpovědnost za újmy na zdraví nebo škody, které by mohly postihnout účastníky závodů     nebo koně.
            5.5      Podmínky účasti: platné předepsané doklady jezdců a koní.
            5.6      Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka,
            5.7      Ve všech soutěžích floty dle PJS

6.         VETERINÁRNÍ PŘEDPISY
            6.1       Před vyložením koní předloží vedoucí transportu příslušné veterinární potvrzení pro přesun koni opatřené všemi náležitostmi pro rok 2014

7          POSKYTOVANÉ SLUŽBY
7.1       Lékařská služba MUDr. Monika Červinková
7.2       Veterinární služba na telefonu
7.3       Podkovářská služba proti úhradě 

            Schváleno Oblastním výborem ČJF                          Za JK Sobotka Alena Brixí
 
 
 

 Rozpis schválil:    Václav Novotný st.                    Dne 15.6. 2014

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski