Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 09.08.2014

Pořadatel:
MF090 (JK Hustířany)
Datum konání:
09.08.2014
Místo konání:
Hustířany

Discipliny:

Skoky:
Z-L**

Rozpis:

 
R O Z P I S
 
Jezdecké skokové závody Hustířany
                                                           Číslo závodů: 809F2
 
  1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE:
           1.1. Pořadatel:                  JK Hustířany MF 0090
           1.2. Datum konání:          9.8.2014
           1.3. Místo konání:            Jezdecký areál v Hustířanech
           1.4. Kolbiště:                    travnaté    60 x 70 m
           1.5. Opracoviště:              travnaté 90 x 80 m
           1.6. Funkcionáři závodů:
                                   Ředitel                             Ludmila Pilnáčková
                       Hlavní rozhodčí               Novotný Václav ml.
                                         Sbor rozhodčích              ing. Zavadil Radan, Novotný Václav st.
                                   Stavitel parkuru               Luděk Horký
                                   Komisař na opracovišti   Josef Volf
                                   Sekretář závodů              Šárka Dyrcová
                                   Hlasatel                           ing. Radan Zavadil
 
  1. TECHNICKÉ ÚDAJE:
           2.1. Předpisy: VP, SP, Veter. předpisy platné pro rok 2014 a ustanovení tohoto rozpisu
 
        2.2.   hobby soutěž č. 01: parkur st. „ZZ“ do 80 cm na limitovaný čas
                                                -   pro koně a jezdce bez omezení
                                               -   hodnocení dle stupnice A čl.298.2.1
                                               - 1.-3. místo věcné ceny v hodnotě 1.000,- Kč
                                                - startovné 200,-Kč
 
        2.3. SOUTĚŽE:
                Soutěž č. 1: Stupňovaná obtížnost do 90 cm
                                    -    pro koně a jezdce bez omezení
                                          -    hodnocení dle stupnice A čl.269, rozhodují získané body a čas,      
                                               bez rozeskakování, 8 skoků bez žolíka
                                          -    1.-3. místo poháry
                                          -    1.-5. místo věcné ceny v hodnotě 2.500,- Kč
                                          -    startovné 200,-Kč
                       Soutěž č. 2: Parkur st.: „Z“
-          pro koně a jezdce bez omezení
-          hodnocení dle stupnice A čl. 238.2.2. jedno rozeskakování na čas
-          1. -3. místo poháry
-          1. -5. místo věcné ceny v hodnotě 4.000,- Kč
-          startovné 300,- Kč
                      Soutěž č. 3: Parkur st.: „ZL“
                                                O pohár JK Hustířany
-          pro koně a jezdce bez omezení
                                          -    hodnocení dle stupnice A čl. 238.2.2. jedno rozeskakování na čas
                                          -     1.- 3. místo poháry
-          5.000 Kč ( 1.400,- 1.200,- 1.000,- 800,- 600,-)
-          startovné 350,- Kč
 
 
                     Soutěž č. 4: Parkur st.: „ L** “
                                                O pohár obce Velichovky
-          pro koně a jezdce bez omezení
-           hodnocení dle stupnice A čl. 238.2.2., jedno rozeskakování na čas
-          1.- 3. místo poháry
-          6.000,- Kč (1.800,- 1.500,- 1.200,- 900,- 600,-)
-          startovné 350,- Kč
                                 
           2.3.  PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ PROGRAM:
 Do 8,30 hod.- ukončení prezentace pro soutěže č. 01,1,2
 Do 12,00 hod.- ukončení prezentace pro soutěže č. 3,4
 9,30 hod. – začátek soutěže č.01, následně soutěž č.1,2,3,4,
                                            
                    Časový rozvrh soutěží bude upřesněn dle počtu přihlášek do soutěží.
                     Případné změny budou oznámeny při prezentaci.
   
 
  1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE:
 3.1. Jmenovité přihlášky zasílejte na adresu: Ludmila Pilnáčková, Hustířany 45,
         552 11 Velichovky , tel.: 605 554 526
         e-mail: jkhustirany@seznam.cz
         3.2. Uzávěrka přihlášek 6.8.2014, u každé přihlášky je nutno uvést čísla licencí koní,
                  jezdců a subjektů. Pořadatel si vyhrazuje právo na omezení počtu startujících.
               3.3. Ve všech soutěžích floty dle PJS.
     
  1. VETERINÁRNÍ PŘEDPISY:
         4.1. Před vyložením koní předloží vedoucí transportu příslušné veterinární potvrzení
               pro přesun koní opatřené všemi náležitostmi pro rok 2014.
 
  1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
         5.1. Lékařská služba: zajištěna
         5.2. Veterinární služba: MVDr. Lenka Němcová - za úhradu
 
6. OSTATNÍ USTANOVENÍ:
         6.1. Námitky a stížnosti v souladu s PJS.
         6.2. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací subjekt.
         6.3. Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, za nehody a onemocnění, za ztrátu
                předmětů a jejich poškození.
 
Rozpis byl schválen dne: 7.7.2014      Novotný V.                                                                                                                          
 
 
V Hustířanech dne:26.6.2014                                                                  Ludmila Pilnáčková

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski