Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 13.07.2014

Pořadatel:
MF153 (Jezdecký spolek Kolesa)
Datum konání:
13.07.2014
Místo konání:
Kolesa

Discipliny:

Drezura:
Z-S + pony

Rozpis:

DREZURY - KOLESA 713 F1
13.červenec 2014
1.Základní údaje:
Pořadatel       : JS Kolesa o.s. MF 153
                         Stáj Vasury MF 135
Datum konání:13. červenec 2014
Místo konání : Stáj Vasury Kolesa
Kolbiště         : písčité 20x60 m
Opracoviště   : písčité,travnaté
Funkcionáři   : ředitel : Sůrová Jaroslava
                        Hlavní rozhodčí : Loudová Pavla
                        Členové sboru   : Štěpánová Hana
                      Ing.Vondrouš Otakar
                      Ing. Kvapilová Markéta
                      Kosařová Jana
                     
Lékařská služba: Pospíšilová Barbora     
                            
2.Technické údaje:                  
Předpisy - platná pravidla jezdeckého sportu, soutěže č. 3-5-7 se jezdí zpaměti
                 Soutěže č. 1-2-4-6 jsou čtené, každý si zajistí svého čtenáře.                   
Soutěž     č.1. Drezůra stupně „Z“- úloha „Z1“/2014- HOBBY
     -soutěž přístupná všem koním a jezdcům, hodnocení dle čl.432/N34,
         hodnoceno z jednoho místa   
                č.2.DrezůraPonyP42014
     -soutěž přístupná pro pony
        -hodnocení dle čl.432/N34,hodnoceno z jednoho místa
        -umístění dle čl.434 ,             
          č.3. Drezůra stupně „Z“ - úloha DU/2009
          -soutěž přístupná všem koním a jezdcům
          -hodnocení dle čl.432/N34,hodnoceno z jednoho místa,umístění dle čl.434
           č.4. Drezůra stupně „L“ – úloha L0/2013
     - soutěž je přístupná všem koním a jezdcům
     - hodnocení dle čl. 432/N34,hodnoceno z jednoho místa, umístění dle čl.434
           č.5. Drezůra stupně „L“ - úloha DD/2009
     - soutěž přístupná všem koním a jezdcům
nhodnocení dle čl.432 -3 rozhodčí,umístění dle čl.434
 
                č.6.Drezůrastupně„S“ -  úlohaS0/2013
     - soutěž přístupná všem koním a jezdcům
     - hodnocení dle čl.432 -3 rozhodčí,umístění dle čl.434
 
                Č.7.Drezůrastupně„S“ -  úlohaJU/2009
     - soutěž přístupná všem koním a jezdcům
     - hodnocení dle čl.432 -3 rozhodčí,umístění dle čl. 434
Časový rozvrh:     Neděle – 13.7.2014 – 08.30 hod. soutěž č.1
Pozor !!!            
Prezentace po telefonu ve čtvrtek 10.7.2014 od 16.00-20.00 hod. Telefon 602 55 45 99
V patek 11.7.2014 bude předběžná startovní listina na www.elektrovasury.cz, nebo na www.vco-cjf.cz
Pořadatel si vyhrazuje právo na omezení počtu přihlášek a změny časového programu.
3.Ceny a peněžitá plnění
- ve všech soutěžích budou vítěz a umístění dekorováni floty podle PJS čl.129:3
Soutěž č.1. - věcné ceny od sponzorů
Soutěž č. 2. –věcné ceny od sponzorů
Soutěž č. 3. – věcné ceny od sponzorů
Soutěž č. 4. -  3.000 Kč /1.000,-700,-500,-450,-350,-/
Soutěž č. 5. - 3.000 Kč /1.000,-700,-500,-450,-350,-/
Soutěž č. 6. - 4.000 Kč /1.300,- 1.000,- 700,- 550,- 450,-/
Soutěž č. 7. - 4.000 Kč/ 1.300,- 1.000,-700,-550,- 450,-/
Startovné - pro soutěže č. 1., 2., 3.,4.,5, .,= 350,- Kč
                    pro soutěže č. ., 6., 7., = 450,- Kč    
4.Všeobecné údaje
Jmenovité přihlášky na adresu : Sůrová Pavlína, 53501 Kolesa 48
                                                    nebo na e-mail : vasury@tiscali.cz
Uzávěrka jmenovitých přihlášek do 09.07.2014
Ustájení a ubytování dle závazné přihlášky. Box 300 Kč.
Informace na WWW.ELEKTROVASURY.CZ, Sůrová P. tel.602554599
5.Veterinární předpisy
Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady platné pro rok 2014
Ostatní ustanovení
Pořadatel nepřebírá zodpovědnost za nehody nebo nemoci ,které by postihly účastníky závodů nebo jejich koní.Případné ztráty nebo škody pořadatel nehradí.Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složky.
Zákaz volnéhopobíhánípsů !!!
V Kolesech 07.05.2014                                              Schválil dne 13.05.2014……
 JS.Kolesa o.s. Sůrová Jaroslava                                                            Novotný Václav
 
 

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski