Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 26.07.2014

Pořadatel:
MF289 (EQUICENTRUM - Fassati)
Datum konání:
26.07.2014
Místo konání:
Jaroměř - Josefov

Discipliny:

Skoky:
ZM-L**

Rozpis:

Jezdecké parkurové   závody Jaroměř - Josefov     číslo závodů: 726 F1 
 
MF289 (Equicentrum- Fassati)
 
1. Základní údaje:
    1.1. Pořadatel :                   Equicentrum - Fassati (MF 289)
    1.2. Termín                         26.7. 2014         
    1.3. Místo konání :            jezdecký areál Equicentrum   Jaroměř - Josefov
    1.4. Kolbiště                       - písčité           75 x 85
    1.5. Opracoviště                 - písčité 45 x 55 a písčité 30 x 70

Funkcionáři závodů :
- Ředitel               :      Miroslav Fassati             (608 811 109)
- Hlavní rozhodčí :     Novotný Václav
- Sbor rozhodčích :     Václav Novotný st., Balážová Dana, Zvěřina Vladimír        
                           :
- Stavitel parkuru :                Jan Veselý
 Sekretář                                Zvěřina Vladimír        
- Hlasatel                 :              Miroslav Fassati
2. Technické údaje
     Předpisy : Platná PJS a ustanovení tohoto rozpisu
   
 Soutěže :Hobby:        omezený počet startujících
 
Soutěž č.1    Hobby soutěž  do 70cm     na limitovaný čas                                                                                                                                                         
soutěž je vypsána pro jezdce a koně s licenci i bez licence                                                                                   Rozhodování podle PJS st   298.2.1. 1\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\,                                                                                                                   1. - 6. místo floty dle PJS
Soutěž č.2  Hobby soutěž dvoufázové skákání 70cm / 80 cm  
soutěž je vypsána pro jezdce a koně s licenci i bez licence
            Rozhodování podle PJS st. A čl. 274 – 5.2
 1. - 3. poukázky na nákup v prodejně Equicentrum + floty dle
Soutěž č.2    Hobby soutěž dvoufázové skákání 80cm / 90 cm  
            soutěž je vypsána pro jezdce a koně s licenci i bez licence.
            Rozhodování podle PJS st. A čl. 274 – 5.2
           1. - 3. poukázky na nákup v prodejně Equicentrum + floty dle PJS
                                                                                                                          
 
Závody:    předpokládaná začátek nejdříve v 11 hodin
 Soutěž č4   Parkur s následným rozeskakováním 90 / 100
            O cenu firmy FALANX PATRON spol. s r.o
Pro koně a jezdce bez omezení           Hodnocení dle čl.298.2.4
1. - 5. poukázky na nákup v prodejně Equicentrum + floty dle PJS
 
 Soutěž č.5Parkur   s následným rozeskakováním 100 / 110
O cenu firmy Equicentrum jezdecké potřeby
Hodnocení dle čl. .298.2.4                Pro jezdce a koně bez omezení
1. - 5. poukázky na nákup v prodejně Equicentrum + floty dle PJS

 
 
 
Soutěž č.6 - Parkur stupně ZL s následným rozeskakováním 
O cenu firmy Equicentrum jezdecké potřeby
Pro jezdce a koně bez omezení          Hodnocení dle stupnice A . .298.2.4               
1. - 4. poukázky na nákup v prodejně Equicentrum + floty dle PJS
 
Soutěž č.7 - Parkur stupně L**     
            O pohár města Jaroměř
Pro jezdce a koně bez omezení
Hodnocení dle stupnice A čl.238.2.2 jedno rozeskakování na čas
1. - 3. poukázky na nákup v prodejně Equicentrum + floty dle PJS
 
3. Všeobecné údaje:
 Jmenovité přihlášky zasílejte na adresu:
 e-mail :     parkury@equicentrum.com
                                                                                                                                                            jezdecký areál Equicentrum, Tyršova ul. 274, 55 102   Jaroměř - Josefov
                          mobil : 608 811 309,   608 811 109
Uzávěrka přihlášek: 24.7. 2014 do 19 hod.
U každé přihlášky je nutné uvést čísla licencí koní, jezdců, a mateřského klubu jezdce
Pořadatel si vyhrazuje právo na omezení počtu startujících dle došlých přihlášek
.Startovné : v soutěžích hobby   č.1               200,- Kč
                                        soutěže č. 2 - 7       250,- Kč
                                              
4. Předběžný časový program
Prezentace – pod tribunou   7,30 - 8,00 pro soutěžě hobby 1, 2, 3 ( i telefonicky)    608811309
                                              do 9,30   prezentace pro soutěže 4 až 7 ( i telefonicky) 608811309
 Prezentace také možná v pátek 25. 7. do 18.00 hodin na mobil 608811309
 
Začátek hobby soutěže č.1 v   9,00 hod, (prohlídka parkuru v 8,50) následně další   
 
Začátek soutěže č.4   (ofic. závody)      nejdříve v  11,00 hod                                                             

5. Veterinární předpisy :                 Dle platných směrnic pro rok 2013.
6. Poskytované služby           Lékařská služba :       dle VP ČJF 2014 zajištěná přítomným zdravotníkem
                                                Veterinární služba:    MvDr. Michal Novák
                                               Podkovářská služba: Marek Fassati - placená služba
7. Ostatní ustanovení:
Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, za nehody nebo onemocnění, za ztráty předmětů a jejich poškození.
Dekorování a floty dle PJS vždy po skončení příslušné soutěže
Stížnosti a námitky v souladu s PJS
Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající subjekt

Rozpis schválen dne    26.6,………………...2014                  Novotný Václav
            Poznámka.:    Areál je nekuřácký, kouření je povoleno jen na vyhrazených místech !
                                      Do areálu je zákaz vstupu se psy
 
Info na www.equicentrum-jaromer.com a na www.paradiso.7x.cz
 
Prodejna jezdeckých potřeb www.equicentrum.com

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski