Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 09.08.2014 - 10.08.2014

Pořadatel:
MF265 (Dostihový spolek a.s.)
Datum konání:
09.08.2014 - 10.08.2014
Místo konání:
Pardubice - dostihové závodiště

Discipliny:

Všestrannost:
Z-CNC**

Rozpis:

 Pardubice, č. závodů 809F1
Letní všestrannost 2014
Oblastní mistrovství ve všestrannosti –
OM Praha (družstva, senioři), OM Východočeské oblasti (družstva)

1.Základní údaje
1.1. Pořadatel: Dostihový spolek a.s.(MF 0265)
1.2. Technické zajištění: Dostihový spolek a.s. Pardubice
1.3. Termín: 9. – 10. 8. 2014
1.4. Místo konání: závodiště Pardubice
1.5. Kolbiště: travnaté 88x64 – parkur, pískové 70x70 – drezura
1.6. Opracoviště: travnaté, pískové 90x45
1.7. Funkcionáři závodů:

        Ředitel – Ing. Michael Skalický
        Tajemník závodů – Sylva Novotná
        Hlavní rozhodčí – Ing. Markéta Kvapilová
        Sbor rozhodčích – Ing. Antonín Klauz, Ing. Otakar Vondrouš, Jan Tvarůžek,
                                         Veronika Müllerová, Rudolf Vyhnálek
        Steward: Mgr. Marcela Betlachová, Zdeněk Koten
        Technický delegát – František Slavík
        Autor tratí – Petr Veselovský
        Stavitel parkuru – Petr Švec
        Hlasatel -   Jiří Soukup
        Výpočetní středisko – Ing. Vladimír Zvěřina, Jana Bambuchová

2. Technické údaje

2.1. Předpisy: PJS, jejich doplňky a ustanovení tohoto rozpisu

2.2. Postupové soutěže:
2.2.1. Soutěž všestrannosti st. CNC** - bez omezení
Drezurní zkouška: CCI2* A
Terénní zkouška: D – 3025-3575m, 550m/min, max. 32 skoků, výška do 115 cm
Skoková zkouška: max. 600m, 350m/min, př./skoky, 10-11/13, výška 120 cm

2.2.2. Soutěž všestrannosti st. CNC* - bez omezení

Oblastní Mistrovství Prahy seniorů
Drezurní zkouška: FEI *A
Terénní zkouška: D – 2600-3120m, 520m/min, 25-30 skoků, výška do 110 cm
Skoková zkouška: max. 600m, 350m/min, př./skoky, 10-11/13, výška 115cm
OM bude vyhodnoceno z výsledků otevřené soutěže.
Ceny ( floty, medaile) v oblastním mistrovství zajišťuje OV Praha.
Podmínkou pro start v OM je účast v otevřené soutěži, startovné hradí vysílající složka.
Startovné v OM se neplatí.
Hodnocení dle PJS.
2.2.3. Soutěž všestrannosti st. „L“ – bez omezení
Drezurní zkouška: CN 6/2014
Terénní zkouška: D – 2200-3000m, 500m/min, max. 25 skoků, výška do 105 cm
Skoková zkouška: max. 500m, 350m/min, př./skoky, 9-10/12, výška 110cm

2.2.4. Soutěž všestrannosti „ZL“ – bez omezení

Oblastní Mistrovství Prahy Družstev
Oblastní Mistrovství Východočeské oblasti družstev
Drezurní zkouška: CN 4/2014
Terénní zkouška: D – 2000-2500m, 480m/min, max. 20 skoků, výška do 100 cm
Skoková zkouška: max. 500m, 350m/min, př./skoky, 9/10, výška 100cm

Oblastní mistrovství tří až čtyřčlených družstev z dané oblasti. OM bude vyhodnoceno z výsledků otevřené soutěže.
Soutěž nepřístupná pro dvojice, které dokončily soutěž CNC* nebo vyšší.
Ceny ( floty, medaile) v oblastním mistrovství zajišťuje příslušný OV ČJF (OV Praha,OV VčO)
Podmínkou pro start v OM je účast v otevřené soutěži, startovné hradí vysílající složka.
Startovné v OM se neplatí.
Hodnocení dle PJS.
2.2.5. Soutěž všestrannosti „Z“ – bez omezení
Drezurní zkouška: CN 2/2014
Terénní zkouška: D – 1200-1800m, 450m/min, max. 15 skoků, výška do 90 cm
Skoková zkouška: max. 500m, 350m/min, př./skoky 8-9/8-9, výška 90cm
2.2.6. Soutěž všestrannosti „hobby - Z“
Drezurní zkouška: CN 2/2014
Terénní zkouška: D – 1200-1800m, 450m/min, 15 skoků, výška do 90 cm
Skoková zkouška: max. 500m, 350m/min, př./skoky 8-9/8-9, výška 90cm
3.Všeobecné údaje

3.1.Přihlášky: Kateřina Mandysová, +420 777 750 922, e-mail: mandysova@pardubice-racecourse.cz
                         V přihlášce uvádějte telefonní číslo a požadavek na ustájení – nutné!!!
3.2. Uzávěrka přihlášek: jmenovitých – 4.8. 2014, konečných při prezentaci
Zápisné:
soutěž 2.2.1. – 800,- Kč
soutěž 2.2.2. - 700,- Kč
soutěž 2.2.3. - 600,- Kč
soutěž 2.2.4. – 2.2.6 - 500,- Kč

Zápisné se zvýší o 100 % v případě nedodržení termínu jmenovité přihlášky. Pořadatel si vymezuje právo přijmout omezený počet přihlášek. Při nepřízni počasí a zrušení soutěže vrací pořadatel 50% zápisného.

3.3 Prezentace: v pátek 8. 8. 2014 – kancelář závodů (od 14 – 18 hod)
3.4.Ustájení: boxové: od 8. 8. do 10.8.2014, piliny, sláma, voda - 1000,-Kč za pobyt,
       seno bude možné zakoupit přímo na místě.
3.5.Stravování: v prostorách závodiště
3.6.Úhrady: veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka
3.7. Odpovědnost: pořadatel nenese odpovědnost za úrazy jezdců, koní a diváků
3.8. Stížnosti a námitky: v souladu s PJS
3.9. Kancelář závodů: tiskové středisko na závodišti
4.Veterinární předpisy

4.1. Před vyložením koní předloží platné veterinární doklady požadované SVS ČR pro přesun  
        sportovních koní v roce 2014
4.2. Přejímka koní: pátek 8.8.2014 14.00 – 17.00 hodin

5. Poskytované služby

5.1. Lékařská služba: MUDr. Tomáš Brož
5.2. Veterinární dozor: určí KVS
5.3.Veterinární služba: MVDr. Petr Přikryl
5.4.Podkovářská služba: Zdeněk Koten – proti úhradě
6. Ostatní ustanovení

6.1. Peněžité ceny, dekorování dle PJS
Soutěž č. 2.2.1. – CNC** - 10.000,- (3000-2500-2000-1500-1000)
Soutěž č. 2.2.2. – CNC* - 6.000,-(2000-1500-1000-800-700)
Soutěž č. 2.2.3. – L - 5.000,- (1600-1200-900-700-600)
Soutěž č. 2.2.4. – ZL - 3.500,-(900-800-700-600-500)
Soutěž č. 2.2.5. – věcné ceny v hodnotě 3.500,- (900-800-700-600-500)
Soutěž č. 2.2.6. – věcné ceny v hodnotě 3.000,- (700-650-600-550-500)
7. Předběžný časový program

Pátek - 8.8.2014
14.00 – 17.00 hod přejímka koní
14.00 – 18.00 hod prezentace
Sobota - 9.8.2014
8.00 hod drezurní zkouška pro soutěže č.1,2….následně parkur .
8.00 hod prohlídky tratí soutěží č.1,2,3,4,5,6
Neděle – 20.4.2014
8.00 hod – terénní zkouška soutěží č. 1,2,3,4,5,6.
8. Zvláštní ustanovení
8.1. Všechny drezurní úlohy se jezdí zpaměti
8.2. Každý účastník závodů bude mít svoji sadu identifikačních čísel na koně.
8.3. Zákaz volně pobíhajících psů – pouze na vodítku – bude kontrolovat městská policie
V Pardubicích 10. 6. 2014

Kateřina Mandysová
manager dostihového a sportovního provozu
Schváleno 24.6.2014
Novotný V.

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski