Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 16.08.2014

Pořadatel:
MF036 (JK MIRA)
Datum konání:
16.08.2014
Místo konání:
Hnanice

Discipliny:

Drezura:
Z-L

Rozpis:

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE:
 
1.1. Název závodu:                                        Drezurní závody Hnanice č.608 F2
1.2. Číslo závodu:                                         
1.3. Pořadatel závodu:                                   JK Mira Hnanice (F0036)
1.4. Datum závodu:                                       16.8.2014 (sobota)
1.5. Místo konání závodu:                             Hnanice 24, Hrubá Skála - Hnanice                         
1.6.1. Kolbiště:                                              pískové 60x20m
1.6.2. Opracoviště:                                        travnaté 120x60m
2. FUNKCIONÁŘI ZÁVODU:
2.1. Ředitel:                                                   Martina Hrdličková
2.2. Hlavní rozhodčí                                      Jan Tvarůžek
2.3. Členové sboru rozhodčích :                    Jaroslava Haškovcová
                                                                       Ing.Otakar Vondrouš
2.4. Hlasatel                                                   Lucie Bartošová
 
 
 
 
3. TECHNICKÉ ÚDAJE:
 
3.1. Předpisy: VP, PJS, Vet. a ustanovení tohoto rozpisu
3.2. Soutěže: 
A) Hobby soutěže - pro členy ČJF
1. Drezurní úloha stupně Z – Z0/2014
Věcné ceny na 1.-3. místě
Zápisné: 250 Kč
2. Drezurní úloha stupně Z – Z1/2014
Věcné ceny na 1.-3. místě
Zápisné: 250 Kč
B) Oficiální soutěže
3.Drezurní úloha stupně Z - Z2/2014
Soutěž je přístupná pro všechny jezdce a koně
Zápisné: 300 Kč
Věcné ceny na 1.-5. místě
4. Drezurní úloha stupně L – L0/2013
Soutěž je přístupná pro všechny jezdce a koně
Zápisné: 400 Kč
Peněžité ceny na 1.-3. místě (900,- 700,- 500,- ) věcné ceny na 4.-6. místě
 
 
Všechny úlohy jsou hodnoceny zkráceným rozhodováním – to jest jednou známkou z jednoho místa.
 
4. PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM ZÁVODU:
 
4.1. Prezentace se koná dne 16.8.2014 od 8:00 na věži rozhodčích nebo na tel. Čísle 721 756 252
( p. Fenclová)
4.2. Technická porada se nekoná
4.3. Sekretariát závodů – pracuje kdy 16.8.2014 od 8 do 16 hod. na věži rozhodčích
4.4. Začátek soutěže č. 1 v 9:00, ostatní v návaznosti
 
 
5. VŠEOBECNÉ ÚDAJE:
5.1. Jmenovité přihlášky do dne 13.8.2014 do 20:00
Na tel. 604 275 555 (p. Sehnalová) nebo 721 756 252(p.Fenclová) email: satirka@seznam.cz
5.2. Definitivní přihlášky – uzávěrka při prezentaci
5.3. Pořadatel si vyhrazuje právo na omezení počtu startujících dle došlých přihlášek
5.4. Námitky a stížnosti v souladu s PJS
5.5. Ubytování pořadatel nezajišťuje
5.6. Ustájení v den závodů pořadatel zajišťuje na základě závazné objednávky na tel 604 275 555 (p. Sehnalová)
5.7. Parkování vozidel – v areálu a na označených parkovištích
5.8. Připojení na el. proud – pořadatel nezajišťuje
5.9.Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka
5.10.                       všechny úlohy jsou čtené, každý účastník si musí obstarat vlastního čtenáře!
 
6. VETERINÁRNÍ PŘEDPISY
6.1. Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle vet. směrnic pro rok 2013
6.2. Účastníci závodů jsou povinni řídit se pokyny určeného pracovníka – pořadatele, a to včetně vyložení koní do příchodu vet. lékaře.
6.3. Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinář závodů při příjezdu
 
7. POSKYTOVANÉ SLUŽBY
7.1 lékařskou službu zabezpečuje : Josef Lamač
7.2. veterinární službu zabezpečuje MVDr. Věra Samohýlová
7.3. podkovářskou službu pořadatel nezajišťuje
7.4. Občerstvení zajištěno
                                                          
 
9. OSTATNÍ USTANOVENÍ
9.1. Pořadatel nepřebírá v žádném případě odpovědnost za nehody nebo nemoci, které by postihly účastníky závodů, nebo jejich koně.
9.2. Pořadatel upozorňuje všechny účastníky závodů, že po celou dobu pořádání akce je přísně zakázáno volné pobíhání psů po celém areálu.
 
 
 
Zpracoval:                  Sehnalová Radka                                                      3.6.2014
 
Schválil:          Václav Novotný st.                                       Dne: 21.6.2014

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski