Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 23.08.2014

Pořadatel:
MF150 (J K Hřebčín Suchá)
Datum konání:
23.08.2014
Místo konání:
Suchá u Litomyšle

Discipliny:

Skoky:
ZM-S**

Rozpis:

           Rozpis jezdeckých závodů č. 823 F1 kat.B
 
                  srpnové jezdecké závody
 
1. Základní údaje:
1.1.      Pořadatel:                               JK Hřebčín Suchá MF 150
1.2.      Datum konání:                        Sobota 23. srpna 2014
1.3.      Místo konání:                          Jezdecký areál Hřebčín Suchá
1.4.1.   Kolbiště:                                 Pískové s geotextilií 65 x 70 m
1.4.2.  Opracoviště:                           Pískový povrch 23 x 65 m
1.5.      Hlavní rozhodčí:                     Jaroslav Hupka
Rozhodčí:                               Magdalena Vopařilová,Jaroslav Fendrych, Sylva Fendrychová
            Stavitel parkurů:                     Oldřich Sojka
Hlasatel:                                 Magdalena Vopařilová                             
   
2. Technické údaje:
2.1. Předpisy: PJS, jejich doplňky a ustanovení tohoto rozpisu
2.2. Soutěže:
 2.2.1. Soutěž č.1       Hobby soutěž - parkur s postupnou obtížností do 80 cm
                                   na limitovaný čas
Startovné: 200,- Kč.
                                               Ceny: na 1.- 3. místě ceny věcné /Energys/
 
2.2.2. Soutěž č.2        Parkur stupně „ Z                                                                                                                 
                                    Rozhodování PJS čl. 298.2.1., na limitovaný čas bez rozeskakování                                
Startovné: 200,- Kč
                                               Ceny: na 1.- 3. místě ceny věcné /Energys/
 
2.2.3. Soutěž č.3        Parkur stupně „ZL“
Rozhodování PJS čl.298.2.4 následné rozeskakování
Startovné: 250,- Kč
                                               Ceny 3 200,- Kč ( 1 000, 800, 600, 300, 250,250)
                                               
2.2.4. Soutěž č.4        Parkur stupně „L**“
Rozhodování PJS čl.298.2.4 následné rozeskakování
Startovné: 350,- Kč
                                               Ceny 5 800,- Kč ( 1 800, 1 500, 1 200, 600, 350,350)                                 
2.2.5. Soutěž č.5        Parkur stupně „S**“
Rozhodování dle PJS čl. 298.2.4.následné rozeskakování
Startovné: 400,- Kč
                                               Ceny  7 000,- Kč ( 2 300, 1 800, 1 300,  800, 400,400)
                                                    
 
            2.3. Časový rozvrh:
Sobota 23. srpna 2014 do 8.00 hod. ukončení prezentace, možné i telefonicky – Dalibor Prokop 737365378 Začátek soutěže č. 1 v 9.00 hod., následně další soutěže
 
3. Všeobecné údaje:
3.1. Jmenovité přihlášky :do 18.srpna 2014, e-mail: manon@wo.cz.  Výsledky a rozpisy najdete na www.stajmanon.cz, www.jezdci.cz
3.2. Konečné přihlášky při prezentaci
3.3. Peněžité plnění viz soutěže
3.4. Ustájení včetně podestýlky 500 Kč/box/den
3.5. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka
 
4. Veterinární předpisy:
Vedoucí transportu předloží před vyložením koní příslušné veterinární potvrzení pro přepravu
 
5. Poskytované služby:
5.1. Lékařská služba je zabezpečena přítomným lékařem
5.2. Veterinární službu zajistí pořadatel proti úhradě - MVDr. Iva Benešová
5.3. Podkovářskou službu zajistí pořadatel proti úhradě
 
6. Ostatní ustanovení:
6.1. Ceny: v soutěži č.1 - ceny věcné, dále budou ceny vyplaceny v Kč dle PJS, floty dle PJS
6.2. Pořadatel neručí za ztráty a poškození věcí, za úrazy koní a jezdců
 

Rozpis byl schválen OV ČJF dne                       - Václav Novotný                                                              

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski